Photos
Posts

ถ้าสงสัยดูรายละเอียดในเว็บไซต์นี้ได้เลย
http://www.laemtech.ac.th/laemtech2013/home.html

ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโฆษณาประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ทางวิทยาลัยขอแจ้งเพื่อทราบ
laemtech.ac.th

นักศึกษา สามารถเช็ครายชื่อ ได้ที่ http://www.laemtech.ac.th/
เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง นะครับ...

Image may contain: text
Posts

http://www.laemtech.ac.th/
เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง
นักศึกษา สามารถเข้ามาดูข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย
และ เข้ามาตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาจบหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2554 ได้นะครับ ทั้ง ปวช. และ ปวส.

No automatic alt text available.

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นะครับ...
หากมีข้อสงสัย ติดต่อ สอบถาม 02-5815548,02-5811935,02-9782899

No automatic alt text available.

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง...
คณะวิชาช่างอุตสาหกรรม,คณะวิชาบริหารธุรกิจ,คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สนใจหรือมีข้อสงสัย ติดต่อ
02-581-5548,02-581-1935,02-9782899
เวลา ตั้งแต่ 7.30 - 17.00 น. หรือติดต่อล่วงหน้าก็ได้นะครับ...

Image may contain: one or more people