Posts

สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) จัดเสวนา "TAGB FORUM" หัวข้อ
"กระทรวงอุดมศึกษาจะแก้ปัญหาได้จริงหรือ?"
ในวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

:ขอบคุณภาพถ่าย: คุณวรนุช นิลโกศล

👍🏻ขอเชิญท่านร่วมรับฟังการเสวนา👍🏻

"กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาไทยได้จริงหรือ?"

ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ โรงแรมแมนดาริน ...
.. จัดโดย สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ..

See More
Image may contain: 5 people
Photos
Posts

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)

Image may contain: 1 person, indoor
Sirapoj Jariyawutikul added 10 new photos — with Pavich Tongroach at โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพ.

สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) จัดเสวนา "TAGB FORUM" หัวข้อ "การแก้ปัญหาอุดมศึกษาของรัฐบาลปัจจุบัน" วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

เตรียมพบกับการเสวนา "การแก้ปัญหาอุดมศึกษาไทย: ทางเลือก ทางรอด"
ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมแมนดาริน .. จัดโดย สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)

Image may contain: 5 people, people smiling

**Admin ขอแจ้งว่า...งานใกล้เต็มแล้วนะคะ**

TAGB FORUM / เสวนา สสมท (Thai Association of Governing Board of universities and colleges FORUM / เสวนาสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)) เรื่อง “มาตรการตาม ม.44 กับการแก้ปัญหาอุดมศึกษาไทย” ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องแมนดาริน A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน ถ.สามย่าน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวเปิดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาตอนหนึ่งว่า ที่ผ่านมามีหลายคนเตือนตนว่า หากแยกอุดมศึกษา ออกมาเป็นกระทรวงอุดมศึกษา จะทำให้การบริหาร...
matichon.co.th

ด้วยสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) (สสมท) จะดำเนินการจัด TAGB FORUM / เสวนา สสมท (Thai Association of Governing Board of universities and colleges FORUM / เสวนาสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)) เรื่อง “มาตรการตาม ม.44 กับการแก้ปัญหาอุดมศึกษาไทย” ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องแมนดาริน A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน ถ.สามย่าน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา และคณาจารย์หรือผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสรับรู...้ข้อมูลและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอุดมศึกษาไทย กับมาตรการตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันร่วมกัน
คณะกรรมการ สสมท จึงขอเรียนเชิญท่าน กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของท่าน รวมทั้งคณาจารย์หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วม TAGB FORUM / เสวนา สสมท ในครั้งนี้
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ทั้งนี้ ท่านสามารถสมัครเข้าร่วม TAGB FORUM / เสวนา สสมท โดยการส่งแบบตอบรับมายัง
E-mail: agbthai@gmail.com หรือ Fax 02-280-4162 ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 9 มิถุนายน 2560
(จำกัดจำนวนไม่เกิน 3 ท่าน/สถาบัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) ติดต่อสอบถาม 02-649 5000 ต่อ 11420
(คุณนิศาชล วิจารณ์วงศ์) หรือ 02-280-0091-6 (คุณพัชรี กาทอง / คุณทิพาภรณ์ ด้วงเกลี้ยง)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ได้ทราบและพิจารณาเข้าร่วม TAGB FORUM / เสวนา สสมท ในครั้งนี้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

See More
No automatic alt text available.
Sirapoj Jariyawutikul added 11 new photos — with Voranuj Nilkosol and Pavich Tongroach at Royal Princess Larn Luang Bangkok โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง.

ประชุมคณะกรรมการสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) เตรียมจัดงาน TAGB FORUM วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 หัวข้อ "มาตรการ ตามมาตรา 44 กับการแก้ปัญหาอุดมศึกษาไทย"

ตำรา วารสาร และอื่นๆ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรี

http://press.anu.edu.au/publications

Browse or search ANU Press, eView and eTEXT publications including books, journals and series, or find out more about the publications' authors and copublishers. Download the ebook for free or buy a Print on Demand copy.
press.anu.edu.au

มหาวิทยาลัยไทยในเวทีโลก
การสนทนาระหว่าง
ภาวิช ทองโรจน์ กับ เทพชัย หย่อง
รายการชั่วโมงที่ 26 ช่อง NOW
22.30 น. 9-9-2588

... See More
ติดตามรายการชั่วโมงที่ 26 ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 22.30 - 23.30 น. ทางช่อง NOW26 (ออกอากาศ 9-9-58) ----------------------------------------­---------...
www.youtube.com

เรียน ทุกท่าน

ด้วย สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) จะจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2558 ในหัวข้อ "มหาวิทยาลัยไทยในเวทีโลก" และการประชุมใญ่สามัญประจำปี 2557 ของสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ขึ้น

ในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2558 ณ ห้องแมนดาริน AB โรงแรมแมนดาริน ถนนพระรามสี่ กรุงเทพ

...

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารแต่ละสถาบันอุดมศึกษาและคณาจารย์หรือผู้ที่สนใจได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอุดมศึกษาที่ร่วมสมัยทั้งในและต่างประเทศ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและระบบอุดมศึกษาในภาพรวมให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

โดยมีรายละเอียดและแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ตามรูปแนบด้านล่าง ( สร้างไว้ในอัลบั้ม. "มหาวิทยาลัยไทยในเวทีโลก " สำหรับ Download สมัคร/ประชาสัมพันธ์ ด้วยค่ะ )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมและให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณอย่างสูง

นิศาชล วิจารณ์วงศ์
083 064 2965
02-649-5000 ต่อ 11420

See More

ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)

No automatic alt text available.