Posts

กูมานั่งเยี่ยวอยู่ที่นี่ เท่ากับพวกมึงพิจรณาทั้งคืนมั้ง
เทศน์ดุเดือดของท่าน

Posts

ประวัติพระครูสุทธิธรรมรังษี (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท)
(๒๔๕๙ – ๒๕๔๗)
วัดภูริทัตตปฏิปทาราม จังหวัดปทุมธานี

...

Continue Reading