Photos
Posts

น้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพสำหรับผักไฮโดรโพนิกส์

การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน โดยได้ใช้น้ำหมักปุ๋ยคอก น้ำหมักมูลค้างคาว น้ำสกัดชีวภาพจากนมสด น้ำหมักซุปเปอร์โบกาฉิ น้ำหมักดินระเบิด น้ำสกัดชีวภาพจากพืช น้ำสกัดชีวภาพจากมูลสัตว์ มาทดลองผสมกับปุ๋ยเคมีในอัตราส่วน 1:3 แล้วพบว่า การใช้น้ำหมักดินระเบิด และน้ำสกัดชีวภาพจากนมสด สามารถทำให้พืชผักมีการเจริญเติบโตทัดเทียมกับการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว

คุณสนิท บังเกตุเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเพาะ ขยายพันธุ์พืชรวมทั้งการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกส์ ...ปลูกผักไร้ดิน ปลอดสารพิษ ได้ 5 ปีและยังมีความเชี่ยวชาญด้านการทำปุ๋ยแห้งและปุ๋ยหมัก

ขั้นตอนในการผสมน้ำหมักต่างๆเพื่อใช้ในการบำรุงผักแบบไฮโดรโพนิกส์

เคล็ดลับในการทำน้ำหมักสำหรับผักไฮโดรโพนิกส์
สูตรที่ 1 น้ำหมักแบบพืชสด
เก็บผักสดๆ เป็นวิธีการหมักแบบไม่ใช้น้ำ ต้องเก็บผักสดโดยไม่ให้ถูกแดด เก็บช่วงเช้า
ขั้นตอนการทำ
นำผักสดที่เก็บมา 90กิโลกรัมกากน้ำตาล 15กิโลกรัมน้ำตาลทราย 15กิโลกรัมน้ำมะพร้าว 200ลิตรหมักรวมกันไว้ 1เดือน ก็สามารถนำไปใช้ได้
อัตราการใช้
ให้กรองเอาน้ำหมัก 1-2 ช้อน ผสมกับน้ำ 20 ลิตร นำไปฉีดพ่น ช่วยเร่งการเจริญเติบโต

สูตรที่ 2 การหมักผลไม้สุกและสด
ต้องหมักผลไม้ที่ยังคงความสดและสุกผลไม้ที่ใช้คือ มะละกอ สับปะรด มะเฟือง(เป็นฮอร์โมนย่อยสลายที่ดี) มะยม
ขั้นตอนการทำ
นำผลไม้ทุกชนิดมาสับละเอียดรวมกัน 90 กิโลกรัมน้ำตาลทราย 15กิโลกรัม กากน้ำตาล 15 กิโลกรัม น้ำมะพร้าว 200 ลิตร
หมักทิ้งไว้ 1เดือน แล้วจะได้น้ำหมักออกมา(หัวเชื้อ)
อัตราการใช้
หัวเชื้อ 1-2 ช้อน ผสมกับ น้ำเปล่า 20 ลิตรช่วยในการบำรุงต้นแข้งแรง ผักที่บำรุงโดยน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้ผักได้อย่างดี

สูตรที่3 วิธีการหมักซากสัตว์ไล่แมลง
วัตถุดิบที่ใช้
1.หอยเชอร์รี่ 1 ส่วน
2.ปลา 1 ส่วน
3.กุ้ง 1 ส่วน
4.หมู 1ส่วน
5.เศษเนื้อ 1ส่วน
ขั้นตอนการทำ
เอาวัสดุทั้งหมดมาสับให้ละเอียด 50กิโลกรัมเทกากน้ำตาล 50 กิโลกรัมลงไป หมักทิ้งไว้ 1 เดือน
อัตราการใช้
1-2 ช้อนโต๊ะ กับน้ำเปล่า 20 ลิตรช่วยไล่แมลงศัตรูพืช

สูตรที่4 รวม 3 สูตร
ขั้นตอนการทำ
นำหัวเชื้อของน้ำหมักทั้ง 3สูตร มาหมักผสมรวมกันอีก 3 เดือน อัตราส่วน 1:1:1 จะช่วยในการย่อยสลายซากพืช ตอซังข้าว ตอซังพืช ราดลงให้ทั่วแปลงนาและไถกลบไปพร้อมกับตอซังข้าวจะเป็นสูตรที่เร่งบำรุงดินอย่างดี และช่วยย่อยสลายตอซังข้าวได้เร็วขึ้น
อัตราการใช้
1-2 ช้อนโต๊ะ กับน้ำเปล่า 20 ลิตร

สูตรที่ 5 สูตรผักกรอบ
นำน้ำหมักแบบพืชสด เก็บผักสดๆ เป็นวิธีการหมักแบบไม่ใช้น้ำ ต้องเก็บผักสดโดยไม่ให้ถูกแดด เก็บช่วงเช้า ผักสดที่เก็บมา 90 กิโลกรัม กากน้ำตาล 15 กิโลกรัมน้ำตาลทราย 15 กิโลกรัมน้ำมะพร้าว 200 ลิตร หมักรวมกันไว้ 1เดือน ผสมกับ สูตรผลไม้สดและสุก นำมาในหมักผสมกันอีก 3เดือน ในอัตราส่วนแต่ละสูตรนั้น 1:1 เท่ากัน หลังจากหมักทิ้งไว้ 3 เดือน แล้ว
อัตราการใช้ นำมาใช้ในอัตราส่วน 1-2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20ลิตรจะช่วยในเรื่องการบำรุงผักให้สด กรอบ

สูตรที่ 6 บำรุงใบ
เหล้าขาว 50 ซีซี ยาบำรุงกำลังลิโพ 20 ซีซี น้ำหมักพืชผักสดแบบไม่ใช้น้ำ ผสมกับ น้ำหมักสูตรผลไม้สดและสุก ปริมาณ 20ซีซี น้ำส้มสายชู 50 ซีซี กากน้ำตาล 1ช้อน ผสมรวมกัน แล้วนำมาใช้
อัตราการใช้
อัตราส่วน 2-3ช้อนโต๊ะ กับน้ำ 20 ลิตร สรรพคุณ ช่วยให้ใบกรอบ บาง อร่อย

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.kasetporpeangclub.com/…/4582-น้ำหมักอินทรีย์ชีวภ…

See More
makhydros.jpg การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน โดยได้ใช้น้ำหมักปุ๋ยคอก น้ำหมักมูลค้างคาว น้ำสกัดชีวภาพจากนมสด น้ำหมักซุปเปอร์โบกาฉิ น้ำหมักดินระเบิด น้ำสกัดชีวภาพจากพืช น้ำสกัดชีวภาพจากมูลสัตว์ มาทดลองผสมกับปุ๋ย
kasetporpeangclub.com

ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง


การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธี “วิศวกรรม แม่โจ้ 1” นี้มีหลักการทำงานที่

...

ง่ายมาก วัตถุดิบมีเพียงเศษพืชและมูลสัตว์เท่านั้น วิธีการทำก็คือ นำเศษพืช 3 ส่วนกับมูลสัตว์ 1 ส่วน โดยปริมาตรมาผสมคลุกเคล้าให้ทั่วถึงรดน้ำให้มีความชื้น แล้วขึ้นกองเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า 1.50 เมตร มีความยาวของกองไม่จำกัดขึ้นอยู่กับปริมาณเศษพืชและมูลสัตว์ที่มี
กองปุ๋ยที่สูง 1.5 เมตร จะทำให้สามารถเก็บกักความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาการย่อยสลายของจุลินทรีย์ เอาไว้ในกองปุ๋ย ซึ่งความร้อนนี้นอกจากจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับ จุลินทรีย์ชนิดชอบความร้อนสูงที่มีในมูลสัตว์แล้ว เมื่อความร้อนนี้ลอยตัวขึ้นจะทำให้ภายในกองปุ๋ยเกิดเป็นสุญญากาศแล้วจะ ชักนำเอาอากาศภายนอกที่เย็นกว่าไหลเข้าไปภายในกองปุ๋ย อากาศภายนอกที่ไหลหมุนเวียนเข้ากองปุ๋ยนี้ช่วยทำให้เกิดสภาวะการย่อยสลายของ จุลินทรีย์แบบใช้อากาศที่ไม่ทำให้เกิดกลิ่นหรือน้ำเสียใด ๆ
…หัวใจสำคัญของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีนี้ คือ ต้องรักษาความชื้นภายในกองปุ๋ยให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอตลอดทั้ง 30 วัน หากกองปุ๋ยแห้งเกินไปกิจกรรมการย่อยสลายของจุลินทรีย์จะหยุดชะงักลง และหากกองปุ๋ยเปียกโชกมากเกินไปจุลินทรีย์ก็จะชะงักกิจกรรมอีก เนื่องจากน้ำที่ห่อหุ้มล้อมรอบจุลินทรีย์จะทำให้อากาศไม่สามารถเข้าถึง จุลินทรีย์ได้…
วิธีการดูแลความชื้นของกองปุ๋ยให้เหมาะสมมี 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่หนึ่ง ให้รดน้ำภายนอกกองปุ๋ยทุกเช้า (ถ้าฝนตกก็ให้งดขั้นตอนนี้) และ ขั้นตอนที่สอง ให้คอยตรวจสอบความชื้นภายในกองปุ๋ยโดยการล้วงมือเข้าไปจับดูเนื้อปุ๋ยดู ถ้าพบว่าวัสดุเริ่มแห้งก็ให้ใช้ ไม้แทงกองปุ๋ยให้เป็นรูลึกถึงข้างล่างแล้วกรอกน้ำลงไป ควรแทงรูและเติมน้ำเช่นนี้รอบกองปุ๋ยระยะห่างกันประมาณ 40 เซนติเมตร ซึ่งอาจต้องทำขั้นตอนที่สองนี้ทุก 7-10 วันถ้าจำเป็น เมื่อเติมน้ำเสร็จแล้วให้ปิดรูไว้เสียเพื่อไม่ให้สูญเสียความร้อนภายในกอง ปุ๋ย

การเติมความชื้นเข้าไปในกองปุ๋ยขั้น ตอนที่สองนี้แม้ว่าอยู่ในช่วงของฤดูฝนก็ยังต้องมี การเติมน้ำเข้าไปในกองปุ๋ย ทั้งนี้เพราะน้ำฝน ไม่สามารถไหลซึมเข้าไปในกองปุ๋ยได้ ซึ่งเป็น คุณสมบัติเฉพาะของปุ๋ยอินทรีย์ที่จะอุ้มน้ำและ ไม่ยอมให้น้ำส่วนเกินไหลซึมลงไปด้วยแรงโน้ม ถ่วงของโลก จึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคการแทง กองปุ๋ยดังกล่าวเพื่อรักษาระดับความชื้นภายใน กองปุ๋ยให้เหมาะสมอยู่เสมอ ดังนั้น จึงอาจ กล่าวได้ว่าเกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด้วยวิธี “วิศวกรรมแม่โจ้ 1” นี้ในฤดูฝนได้ด้วย เพราะฝนไม่สามารถชะล้างเข้าไปในกองปุ๋ยได้
เศษพืชที่เกษตรกรสามารถนำมาใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธีนี้ได้แก่ เศษพืชที่เหลือจากการเกษตรกรรมทุกชนิด เช่น ฟางข้าว ซังและเปลือกข้าวโพด เป็นต้น รวมทั้งผักตบชวา เศษผักจากตลาด และเศษใบไม้ทั้งแห้งและสด ส่วนมูลสัตว์สามารถนำมาใช้ได้ทั้งมูลโค มูลไก่ มูลช้าง และมูลสุกร โดยไม่มีผลต่อคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้
หลังจากที่วัตถุดิบอยู่ในกองปุ๋ยแบบ “วิศวกรรมแม่โจ้ 1” ได้ครบ 30 วัน ก็จะมีความสูงเหลือเพียง 1 เมตร โดยไม่มีการพลิก กลับกองหรือเติมอากาศใด ๆ ทั้งสิ้น หลังจากนั้นกองทิ้งไว้เฉย ๆ ให้แห้ง หรือนำไปเกลี่ยผึ่งแดดให้แห้งอีกประมาณ 7 วันเพื่อให้จุลินทรีย์ในกองปุ๋ยสงบตัว เมื่อแห้งดีแล้วก็สามารถนำ ไปใช้ได้อย่างมั่นใจว่าจุลินทรีย์ในกองปุ๋ยจะไม่ไปรบกวนการเจริญเติบโตของ ต้นพืช

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.kasetporpeangclub.com/…/4580-ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง.…

See More
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธี “วิศวกรรม แม่โจ้ 1” นี้มีหลักการทำงานที่ง่ายมาก วัตถุดิบมีเพียงเศษพืชและมูลสัตว์เท่านั้น วิธีการทำก็คือ นำเศษพืช 3 ส่วนกับมูลสัตว์ 1 ส่วน โดยปริมาตรมาผสมคลุกเคล้าให้ทั่วถึงร
kasetporpeangclub.com
Posts

เชื้อราบิวเวอร์เรีย เชื้อราฆ่าแมลงโดยธรรมชาติ

เชื้อราบิวเวอร์เรีย ( Beauveria bassiasna ) เป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลง ซึ่งสามารถทำลายแมลงได้หลายชนิด ในอันดับ Homoptera Lepidoptera Coleoptera และ Diptera ซึ่งได้แก่แมลงจำพวกเพลี้ยต่างๆ หนอนผีเสื้อ ด้วง และแมลงวัน หรือยุง นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสามารถกำจัดปลวก และมดคันไฟได้ ทำให้มดและปลวกตายยกรังได้
กลไกการเข้าทำลายแมลงของเชื้อราบิวเวอร์เรีย คือ เมื่อสปอร์ของเชื้อราสัมผัสกับผิวของแมลง ในสภาพความชื้นที่เหมาะสม (ความชื้นส...

Continue Reading
Image may contain: outdoor
No automatic alt text available.
Image may contain: drink

“ตะขบ” สุดยอดผลไม้ไทย!

ประโยชน์เพียบ ใยอาหาร-แคลเซียม-โพแทสเซียม สูง ชี้ดูดซับคอเรสเตอรอลดี ลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ เส้นเลือดสมองแตก เตือนคนคุมน้ำหนัก ผู้ป่วยเบาหวานเลี่ยง “ลิ้นจี่-องุ่น” น้ำตาลมาก แนะกิน “มะพร้าวอ่อน-ลูกตาลอ่อน” ...แทน

นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากการที่กลุ่มวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ กองโภชนาการดำเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง “ปริมาณใยอาหาร น้ำตาล และแร่ธาตุในผลไม้” โดยการเก็บตัวอย่างผลไม้จำนวน 30 ตัวอย่าง จากท้องตลาด 5 แห...

Continue Reading
Image may contain: plant, fruit, outdoor and food

เห็ดฟางดอกใหญ่เท่าไข่ไก่

เหล่านี้ คือผลิตผลจากการนำหัวเชื้อเห็ดเก่าที่หมดสภาพแล้วมาย่ำต่อในไร่อ้อย สด ผลสวย แถมรสชาติดีอย่าบอกใครเชียว เพราะได้ความหวานจากน้ำอ้อยในดินนั่นเอง

ปลูกอ้อยอย่างเดียวถือเป็นการทำพืชเชิงเดี่ยว แต่จะดีกว่าไหมถ้าในไร่อ้อยของเราจะสามารถทำประโยชน์ได้มากกว่าแค่ปลูกอ้อย......
เชื่อว่าหลายคน คงเคยคิดว่า การเพาะเห็ดฟางให้ออกดอกงาม ต้องเพาะในกองฟาง แต่ใครจะคิดว่าในไร่อ้อยก็สามารถเพาะเห็ดฟางได้ และนั่นก็คือความคิดของคุณเอี่ยม ผู้ทำไร่อ้อยผสมผสานไปกับการเพาะเห็ดฟางเป็นรายแรกทางแถบ จ.ราชบุรี

See More
Image may contain: food

การปลูกแห้ว (สมหวัง)

แห้วหรือแห้วจีน มีชื่อภาษาอังกฤษว่า วอเทอร์นัท (waternut) หรือ ไชนิส วอเทอร์เชสต์นัต (Chinese water chestnut) หรือ มาไต (Matai) แห้วเป็นพืชดั้งเดิมของแถบร้อน ขึ้นเองตามธรรมชาติในประเทศทางแถบเอเชียตะวันออก มีการนำแห้วมาปลูกเป็นครั้งแรกในประเทศทางแถบอินโดจีน หรือจีนภาคตะวันออกก่อน
แห้วเป็นพืชปีเดียวขึ้นในน้ำเหมือนข้าว ลำต้นแข็ง อวบ ลำต้นกลวง ตั้งตรงมีความสูง ๑-๑.๕ เมตร ต้นเล็กเรียวคล้ายต้นหอม หรือใบกก หรือใบหญ้าทรงกระเทียม ใบน้อย
แห้ว Waternut/Chinese water...

Continue Reading
Image may contain: food

ยาดองสมุนไพร ภูมิปัญญาไทย มิได้ใช้แต่ดองเหล้า

ยาดองสมุนไพรเป็นการนำเอาสมุนไพรมาหมักหรือแช่เพื่อให้สารสำคัญหรือ ตัวยาในสมุนไพรนั้นถูกสกัดออกมา โดยโรคและอาการที่นิยมใช้ยาดองรักษาส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอาการปวดเมื่อย บำรุงกำลัง
ยาดอง หมายถึง การแช่สมุนไพรในตัวทำละลาย โดยจะยังคงเห็นชิ้นส่วนของสมุนไพร
ยาหมัก หมายถึง การแช่สมุนไพรหรือน้ำต้มของสมุนไพรโดยอาศัยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์บางชนิด เป็นตัวช่วยในการย่อยสลาย หรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบ โดยมีน้ำตาลเป็นอาหารให้กับจุล...

Continue Reading
Image may contain: food

แจก e-book นวัตกรรมปลูกข้าวนอกนา ไม่มีนาก็ปลูกข้าวได้

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวการ การปลูกข้าวแบบต่างๆ เช่น ในบ่อซีเมนต์ ยางรถยนต์ และ อุปกรณ์ปลูกชนิดต่างๆ สำหรับท่านที่อยากปลูกข้าว แต่ยังไม่มีนาเชิญโหลดได้เลยครับ

...
ดาวโหลดที่นี้ : http://www.kasetporpeangclub.com/…/3728-แจก-e-book-นวัตกรรม…

See More
Image may contain: text and outdoor

สวัสดีสมาชิกทุกท่านวันนี้มี คลิปสารคดีไทไท ชุดข้าวปลาอาหาร มาฝากให้ชมกันครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการด้านอาหารที่ควรรู้ จำนวน 10 ตอน
๑๐ ตอน สารคดีไทไท บน YouTube
สารคดีไทไท ชุดข้าวปลาอาหาร ตอนที่ 1 ปฐมบท
http://youtu.be/kNyg6_pAkBU

...

สารคดีไทไท ชุดข้าวปลาอาหาร ตอนที่ 2 มายาแห่งความอุดม
http://youtu.be/KhE30pSh7zc

สารคดีไทไท ชุดข้าวปลาอาหาร ตอนที่ 3 สัจจะแห่งผืนดิน
http://youtu.be/_8kGCPbgb5E

สารคดีไทไท ชุดข้าวปลาอาหาร ตอนที่ 4 ข้าวโพดอาหารสัตว์
http://youtu.be/yQb8a3kbpc4

สารคดีไทไท ชุดข้าวปลาอาหาร ตอนที่ 5 เกษตรครบวงจรครบวงจน
http://youtu.be/fFDvbJTf2Xk

สารคดีไทไท ชุดข้าวปลาอาหาร ตอนที่ 6 อธิปไตยในมือเรา
http://youtu.be/jpHkGPnVFyo

สารคดีไทไท ชุดข้าวปลาอาหาร ตอนที่ 7 FTAเพื่อใคร
http://youtu.be/esG2si_R-Io

สารคดีไทไท ชุดข้าวปลาอาหาร ตอนที่ 8 จากฟาสต์ฟู้ด สู่สโลว์ฟู้ด
http://youtu.be/6U6Ooe7qQbk

สารคดีไทไท ชุดข้าวปลาอาหาร ตอนที่ 9 เมืองแห่งอาหารปลอดภัย
http://youtu.be/RGIPfrMYSQk

สารคดีไทไท ชุดข้าวปลาอาหาร ตอนที่ 10 วิกฤตอาหารกับอนาคตของสังคมไทย
http://youtu.be/Z3V92IQu0uw

ดูทั้งหมดที่นี้ : http://www.kasetporpeangclub.com/…/3021-สารคดีข้าวปลาอาหาร-…

See More
Image may contain: text

ว่าด้วย ข้าว เป็นสิ่งที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่ทุกคนรู้เรื่องเกี่ยวกับข้าวกันมากแค่ไหน วันนี้เรามีสรรพคุณเกี่ยวกับข้าวมาฝาก...ครับ

สารสำคัญที่พบ
oryzarans A.B.C.D. พบในรากข้าว ส่วนรำข้าวพบ orzabrans A.B.C.D พบสาร ลดน้ำตาลในเลือดคือ สาร glyan ชื่อ oryzaran A B C D นอกจากนี้ยังพบสารที่ให้คุณค่าด้านอาหาร มีวิตามินบีรวม ฟอสฟอรัส แคลเซียม ธาตุเหล็ก โปรตีน และ คาร์โปรไอเดรต วิตามินบี2 ทองแดงและ สารไนอะซิน

...

สรรพคุณทางยา
ต้น ช่วยย่อยอาหาร บำรุงกำลัง แก้อ่อนเพลีย
เปลือก แก้เหน็บชา รักษาเบาหวาน
เมล็ด แก้ลมพิษ แก้คัน บำรุงกำลัง แก้เหน็บชา แก้ร้อนที่ผิวหนัง ลดความดันโลหิตสูง
น้ำข้าว เป็นยาชูกำลัง แต่มักทำให้เกิดลม
น้ำซาวข้าว แก้สิว แก้ไอ แก้อักเสบ บวม แก้พิษร้อนใน
ซังข้าว แก้พิษร้อน
แป้งข้าวเจ้า สวนทวารหนัก แก้ลำไส้อักเสบ
ใบข้าว ลดความดันโลหิตสูง
รำข้าว รักษาโรคเหน็บชา ลดน้ำตาลในเลือด

See More
Image may contain: plant, sky, outdoor and nature

ปัญหาด้านที่ดิน กับ เรื่องจริงที่เลวร้ายกว่าในละคร

ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด 320 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ป่าประมาณ 100 ล้านไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร 130 ล้านไร่ ทรัพยากรที่ดินในประเทศไทยมีเพียงพอสำหรับการใช้ประโยชน์ของคนไทยทุกคนในประเทศ ถ้าทรัพยากรที่ดินจะถูกบริหารจัดการ และให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม
แต่ในความเป็นจริงนั้น วิกฤตการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศส่วนหนึ่งเกิดจากตลาดการซื้อขายที่ดิน และการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่มีการควบคุมการเก็ง...กำไรซื้อขายที่ดิน และการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ
โดยจากการศึกษาโดยมูลนิธิสถาบันที่ดิน พบว่าที่ดินที่มีการครอบครองโดยประชาชนทั่วไป 120 ล้านไร่ มากกว่าร้อยละ 90 ของที่ดินจำนวนนี้กระจุกตัวอยู่ในมือของคนเพียงร้อยละ 10 หรือประมาณ 6 ล้านคน ตรงกับงานศึกษาของโครงการวิจัยนโยบายและมาตรการการคลังเพื่อความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ ที่พบว่า 50 รายแรก จาก 1.46 ล้านราย ถือครองที่ดินร้อยละ 10 ของที่ดินในกรุงเทพมหานครทั้งหมด ปัญหาการกระจุกตัวของที่ดินจึงกลายเป็นปัญหาสำคัญและมีรูปธรรมเด่นชัดมากขึ้น
และยังพบอีกว่า 70 % ของที่ดินที่มีการถือครองในประเทศไทยถูกปล่อยทิ้งไว้ให้รกร้างว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ หรือใช้ประโยชน์ไม่ถึง 50 % ประเมินความสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจ 127,384 ล้านบาทต่อปี แสดงให้เห็นว่ามีคนจำนวนหนึ่งในสังคมไทยถือครองที่ดินจำนวนมาก โดยไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ หากแต่เก็บที่ดินไว้เพื่อเก็งกำไรเป็นสินค้าเพื่อขายต่อ ซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้ามากที่ที่ดินถูกปล่อยทิ้งไว้หรือใช้ประโยชน์อย่างไม่คุ้มค่า
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นไปในลักษณะตรงข้ามกับการถือครองที่ดินของเกษตรกร ที่พบว่าเกษตรกรมากกว่าร้อยละ 40 เป็นผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินทำกินน้อยกว่า 10 ไร่ ตัวเลขการขึ้นทะเบียนคนจนทั่วประเทศ พบว่าคนที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกิน 4,800,000 ราย ในขณะที่ปัญหาที่ดินหลุดมืออันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการส่งเสริมการผลิตการเกษตรและผลกระทบการค้าเสรี ทำให้มีที่ดินจำนวน 30 ล้านไร่ ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูหนี้สินฯอยู่ในระหว่างการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี และยึดทรัพย์ขายทอดตลาด

น่าคิดนะครับทำไมการใช้ที่ดินของประเทศของเราถึงได้เป็นแบบนี้ นี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อครั้งปี 2554 เกิดอุทกภัยที่ร้ายแรงขนาดนั้นอันเนื่องจากการใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสมและขาดการบังคับใช้กฏหมายอย่างจริงจัง หากเหตุการณ์ยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปในอนาคตข้างหน้าคงจะส่งผลกระทบที่เลวร้ายกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นด้านของเศรษฐกิจ อุทกภัย รายได้ของประชาชน การผลิตอาหาร และช่องว่างเศรษฐกิจระหว่างคนที่มีที่ดินกับคนที่ไร้ที่ทำกิน และปัญหาอื่นๆ แล้วเราจะฝ่าวิกฤตด้านปัญหาที่ดินได้อย่างไร คงต้องเป็นคนไทยทุกๆ คนที่ต้องช่วยกันตอบแล้วละครับ

อ้างอิงที่มา :

บทความ : การจัดการที่ดินเพื่อการเกษตร สภาพปัญหาและข้อ
เสนอปฎิรูป
ข้อมูลจาก : คณะกรรมการปฎิรูป (สปร. หรือ สำนักงานปฎิรูปเพื่อสังคำไทยที่เป็นธรรม)
thaisocialist.com
http://goo.gl/0xddY

ข้อมูลจาก : สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมปี 2555-2558 กรุงเทพมหานคร
treasury.go.th
http://goo.gl/6k0pe

See More
No automatic alt text available.

บทความดีๆ กับการ

ตกผลึกความคิด...ชีวิตแบบ โจน จันได

ผมเชื่อในวิถีเก่า วิถีเก่ามันดีอยู่แล้ว ขาดอย่างเดียวเรื่องสุขอนามัย ถ้าเราต่อยอดจากของเก่า เพื่อให้มันดีขึ้น จะทำให้ชีวิตเราสะดวกขึ้น

...Continue Reading
Image may contain: 1 person, outdoor, nature and text

ยาฆ่าหญ้าสูตรเกลือกำจัดวัชพืชในนาข้าวอินทรีย์

วัชพืช ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการปลูกข้าว ไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวโดยวิธีใด ทั้งนี้ เนื่องจากความชื้นในดินทำให้เกิดมีวัชพืชขึ้นมากกว่าการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ซึ่งวัชพืชจะสร้างปัญหาให้มากที่สุด การกำจัดวัชพืชควรจะเริ่มตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ส่วนวิธีการกำจัดนั้นก็สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของวิธีการเหล่านั้นและความพร้อมของเกษตรกรเอง ดังนั้น ในการจะเลือกใช้วิธีใด เกษตรกรควรต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เ...ช่น สภาพพื้นที่ที่ปลูกข้าว ชนิดของวัชพืช ผลดี-ผลเสียของแต่ละวิธี วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้ สุขภาพของผู้ใช้ รวมทั้งความคุ้มค่าต่อการลงทุนอีกด้วย

วัตถุดิบที่ต้องเตรียม
1.เกลือ จำนวน 2 กิโลกรัม
2.น้ำ จำนวน 20 ลิตร
3.ปุ๋ยยูเรีย 21-0-0 จำนวน 2 กิโลกรัม

ขั้นตอนการทำ
นำเกลือมาผสมกับปุ๋ยยูเรีย แล้วนำไปผสมกับน้ำ 20 ลิตร จากนั้นนำไปฉีดในนาข้าวที่มีต้นข้าวที่มีความสูงเหนือหัวเข่า ใช้ระยะเวลาเพียง 3 วันเท่านั้น ต้นหญ้าหรือวัชพืชที่เกษตรกรไม่ต้องการก็จะแห้งเหี่ยวตายไปเองกลายเป็นปุ๋ย ชั้นดีในนาข้าวได้ดีอีกด้วย


แหล่งที่มาของข้อมูล : ดำรง ทันนาเขตต์. สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2556.
เรียบเรียงโดย: อรวรรณ รักษาผล.เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.kasetporpeangclub.com/…/3094-ยาฆ่าหญ้าสูตรเกลือก…

See More
Image may contain: plant, nature and outdoor

สูตรทำยาคุมหญ้าในข้าวนาหว่านอินทรีย์

1.นำสูตรปรามโรค 20 CC.ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมให้เข้ากัน
2.เสร็จแล้วนำมาฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนาข้าว หลังจากที่หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ว

...

ประโยชน์
-ช่วยควบคุมและลดการเจริญเติบโตของวัชพืชรวมทั้งศัตรูข้าว จึงทำให้ข้าวนาหว่านไม่มีหญ้า
-ในขณะเดียวกันสูตรนี้ยังทำหน้าให้ความชุ่มชื่นถึงแม้ที่นาจะดินแห้งก็ตาม
-ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยได้ดี เนื่องจากสูตรนี้ก็เป็นปุ๋ยจุลินทรีย์อยู่แล้ว
-ลดต้นทุนการใช้สารเคมี ยาหญ้าฆ่าหรือคุมหญ้าได้ดี
-ปลอดภัยต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม

สูตรปรามโรค
1.จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ส่วน
2.น้ำส้มสายชู 50%-60% 1 ส่วน
3.เหล้าขาว 1 ส่วน
4.กากน้ำตาล 1 ส่วน
-นำทุกอย่างมาผสมให้เข้ากัน หมักไว้ในที่ร่ม ปิดผ้าให้สนิทประมาณ 24 ชม./นำไปใช้ได้

แหล่งที่มาของข้อมูล : อ.พัฒน์ สันทัด.สัมภาษณ์,17 พฤษถาคม 2556 .รักบ้านเกิด.คอม
เรียบเรียงโดย: พูนศักดิ์ ศรีสุทธา เจ้าหน้าสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.kasetporpeangclub.com/…/3093-สูตรทำยาคุมหญ้าในข้…

See More
Image may contain: plant, sky, grass, nature and outdoor

วิธีเลี้ยงปลาไหลแบบขังเดี่ยวในล้อยางใน

แม้ ว่าราคาซื้อขายปลาไหลตามท้องตลาดค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์น้ำจืด ชนิดอื่น แต่ทว่ากลับไม่ค่อยมีใครเลี้ยงปลาชนิดเป็นอาชีพมากนัก ด้วยว่าหากนำมาเลี้ยงในพื้นที่จำกัด และไม่มีการจัดการบ่อที่ดีพอเปอร์เซ็นต์รอดชีวิตนั้นมีค่อยข้างน้อย

ดังนั้น ปลาไหลที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป ส่วนใหญ่มักจะหามาจากธรรมชาติเกือบทั้งนั้น มิแปลกที่ราคาค่อนข้างสูงกว่าปลาเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ ด้วยว่าในคลอง หนอง บึง นับวันมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป บางท้อง...

Continue Reading
No automatic alt text available.