Photos
Videos
ICT ในชีวิตประจำวัน เรื่อง Btalk
1
Posts

ประกาศผลการเรียนนักเรียนทุกชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

http://www.namsuaywit.ac.th/index.php…

โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
namsuaywit.ac.th

อับเดตนักเรียนที่ยังไม่จบการศึกษา ม.3 ม.6
รายชื่อนักเรียนที่ยังมีผลการเรียนไม่ผ่าน(0,ร,มส) นักเรียนชั้นม.3และม.6 (อัปเดต วันที่ 21 มีนาคม 2560)

http://www.namsuaywit.ac.th/index.php…

โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
namsuaywit.ac.th
Posts

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างรอประกาศผลคะแนน O-NET สามารถให้นักเรียนที่ยังมีผลการเรียน (0,ร,มส)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาแก้ตัว ได้จนถึง วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาแก้ตัว ได้จนถึง วันพฤหัสที่ 29 มีนาคม 2561

... See More
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
namsuaywit.ac.th

มุทิตาสักการะหลวงตาเชิดศักดิ์ นายบุญมี พาพิมพ์ ผอ.โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ครูและนักเรียนร่วมกันทำโรงทานถวายเป็นกุศล..สาธุ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยังมีผลการเรียนไม่ผ่าน(0,ร,มส) ในทุกปีการศึกษา นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 (แก้ไขแล้วล่าสุด)

http://www.namsuaywit.ac.th/index.php…

***ด่วน ให้นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่ยังมีผลการเรียน 0,ร,มส ของทุกภาคเรียนมาแก้ตัวตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 ไม่เช่นนั้นคือไม่จบการศึกษา

โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
namsuaywit.ac.th

***ด่วน ให้นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่ยังมีผลการเรียน 0,ร,มส ของทุกภาคเรียนมาแก้ตัวภายใน วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 ไม่เช่นนั้นคือไม่จบการศึกษา

ประกาศผลการเรียนนักเรียน ชั้น ม.3และ ม.6

http://www.namsuaywit.ac.th/index.php…

***ด่วน ให้นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่ยังมีผลการเรียน 0,ร,มส ของทุกภาคเรียนมาแก้ตัวภายใน วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 ไม่เช่นนั้นคือไม่จบการศึกษา

โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
namsuaywit.ac.th

The Final day ผอ.กล่าวขอบคุณคุณครูฝึกประสบการณ์สอน วงค์ดุริยางคศิลป์โรงเรียนน้ำสวยวิทยาและให้พรการสอบวันสุดท้ายของปีการศึกษานี้ see you again on next term🎉🎉🎉👍🏻👍🏻👍🏻

บรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนน้ำสวยวิทยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

No automatic alt text available.

ผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญประโยชน์ตามวัดประจำหมู่บ้านเนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมให้เป็นพุทธมามะกะที่ดีและเป็นบุญกุศลหนุนนำจิตใจให้สูงส่ง ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ สาธุ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

26-28 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียน ม.6 รับการติวโอเน็ตโค้งสุดท้าย สู้ๆ จ้า