Photos
Posts

โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี

โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี added 86 new photos to the album: ฟื้นฟู โรงเรียนหลังน้ำลด พร้อมจัดการเรียนการสอนในระดับหนึ่ง.

สภาพการฟื้นฟู โรงเรียนหลังน้ำลด พร้อมจัดการเรียนการสอนในระดับหนึ่ง

ผลงานนักเรียนโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี

โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี added 42 new photos to the album: การแข่งขันสวนถาดชื้น ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2554.

นักเรียนเข้าแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ได้รางวัลเหรียญทอง

Posts

พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียนผู้จบหลักสูตรประถมศึกษา ปี 2554

สิ่งต่างต่าง..ผันผ่าน..ตามกาลเปลี่ยน
หมุนวนเวียน..ได้เรียนรู้..ให้อยู่ไหว
ปีเก่าผ่าน..การณ์สั่งสม..เป็นแรงใจ
เข้าปีใหม่..ก้าวไปต่อ..ไม่ย่อท้อ
กราบขอวอน..พรประเสริฐ..ในเลิศหล้า...
โปรดประทาน..ผ่านฟ้า..ดั่งคำขอ
ให้สุขสันต์..นั้นพลันเกิด..ไม่รีรอ
อยู่เพียงพอ..ไร้ทุกข์..สุขนิรันดร์

See More
No automatic alt text available.

สวัสดีปีใหม่ 2555 ทุกท่านคะ

นักเรียนเข้าแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ได้รางวัลเหรียญทอง