Photos
Posts

1GANAP GUARDIANS PARTY-LIST
“BOSES sa KONGRESO ng mga MAGINOO at NAGKAKAISANG KATUWANG ng LAHING FILIPINO, MAGIGITING at MATATAPAT na TAGAPAGTANGGOL ng BANSA at LIPUNAN”

Image may contain: one or more people, people standing and text
Posts

Easter Message from the National Chairman/President...

Ponz Ramos Mapuyan

On this glorious day of the Resurrection of Jesus, may we realize with all humility that it is His love that has freed us from the bondage of sin! May it bring ...new hope for us to renew our faith in God and live our life in living & loving service of our fellowmen according to Christ's example! Happy Easter, everyone!

See More
Rmg Tiger added 8 new photos to the album: 1GANAP GUARDIANS JACKET — with Arthur R. Caba and 4 others.

Available for SALE on a Per Order Basis.

Ponz Ramos Mapuyan

As the old year takes a bow, may we welcome 2012 with more vigor & vitality to face all the challenges ahead.May the Lord bless us with all the prosperity that the New Year brings and may we share all these blessings with our fellowmen... New Year greetings from me and my whole family.

Ano ba ang mayroon sa loob ng Kapatirang Guardians? Marami ang nagtatanong. Mayroon ba itong sikreto? Bakit tila ito ay may pang-gayumang dala na kagyat na hinahatak palapit ang sinumang maka-alam tungkol dito? Anong misteryo mayroon sa likod nito? Napaka-misteryoso dahil ito ay nakakahimok ng kasapi gayung hindi naman ito nanghihikayat. Ano bang m...ahika ang dala nito? Marami na ang naakit rito samantalang ang mga gawain nito ay puro boluntaryo at walang pasahod na serbisyo publiko.

 

Kung ating susuriin sa malapitan ay puro ordinaryong mga tao lamang ang nasa likod ng lahat ng mga gawain nito. Mga simpleng mamamayan na ang tanging layunin ay ang mag-silbi sa kapwa at maging katuwang ng sambayanang Pilipino. Ang mga naturang tauhan ay ni hindi ko masabing matatapang sa ngalan ng pakikipaglaban sa digmaan, manapa’y tila magigiting na mga bayani ng bagong panahon na handang sumuong sa anumang panganib sa ngalan ng Kapatiran. Ang kanilang katapatan sa tungkulin ay walang sukatan dahil kung ito ay susukatin, marahil ay wala pang panukat na maaaring gamitin upang makuha nang tiyak ang lawak ng kanilang masidhing paglilingkod hindi lamang sa mga kapwa Guardians kundi sa lipunang kanilang ginagalawan at sa buong sambayanan.

 

Ito marahil ang dahilan kung bakit sa mahalagang tungkulin ng Guardians ay marami ang nagaganyak na maki-isa at humanay sa mga miyembrong nais na makapag-ambag ng kani-kanilang talento para sa higit pang ikabubuti ng ating bansa. Ito siguro ang rason kung bakit napaka-daling maka-akit ang Kapatiran ng mga taong dagliang nakikita ang kanilang mga sarili na kaagapay ng mga kahalintulad nilang handang mag-lingkod sa ating bayan… hindi makasarili, walang bahid ng pag-iimbot, hindi naghihintay ng kapalit, kundi punong-puno ng katapatan tungo sa mas maayos na kinabukasan ng bawat mamamayan.

 

At sa mga maaaring magtanong kung bakit ginagawa ito ng mga Guardians lalong-lalo na ang nabibilang sa 1 GANAP Guardians, iisa lamang sa ngayon ang naiisip kong kasagutan:

 

Bakit ako’y 1 GANAP Guardians?

 

“Ito ang buhay na pinili ko,

Buhay na taliwas sa dikta ng sinuman.

Manghina man o masugatan,

Mamatay man sa gitna ng pakikipaglaban,

Ako’y bunga at hango sa isang Kapatiran,

Isang dugong 1 GANAP Guardians.

Patuloy na magtatanggol sa karapatan

At magtataguyod sa kapakanan

Ng mga kasaping minsa’y tinalikdan

Ng kahapong walang direksyon

At walang malasakit na nakaraan.”

 

MODUS VIVENDI… WAY OF LIFE… BUHAY NA PINILI KO!

You will not find a worthy brother in a field of gold, in a sea of dreams nor in a world of fleeting appearances. It is from the soul that embraces the heart where true Brotherhood springs...You will not find a worthy brother in a field of gold, in a sea of dreams nor in a world of fleeting appearances. It is from the soul that embraces the heart where true Brotherhood springs...

See More

Napapanahon ang mga programa na inilulunsad ng 1GANAP/GUARDIANS. Ang pagbabalangkas sa mga ito ay may kasiguruhan at makatotohanan. Salamat sa mga taong nananatiling mga buhay na aninong nasa likod ng bawat pagpa-plano, pagsusunog ng kilay at matiyagang nagpapagal upang madulutan naman ng kaukulang paglingap ang mga kapatid na tila sisinghap-singha...p na lumalangoy sa gitna ng karagatan ng dusa at hilahil.

 

Hindi lamang benepisyo ang tinutukoy rito, kundi sa kabuuan ay ang ibinibigay at ini-aalay nitong paglilingkod sa lahat ng miyembro. Serbisyo na hindi lamang nasusulat o dili kaya’y sinasabi lamang. Ito’y ang lantay na serbisyo na di lamang nakikita kundi nararamdaman pa. Ika nga’y serbisyong totoo at hindi serbisyong nanloloko. Serbisyong pang-kalahatan at hindi para sa iilan lamang. Serbisyong malinis, walang bahid o dungis.

 

Ang pagmamalasakit sa kapwa ay hindi bagong konsepto. Ito ay kasintanda na ng mga unang lahi ng sangkatauhan. Hindi rin ito bago sa Guardians dahil kasintagal na rin ito ng mga unang nagtatag ng naturang Kapatiran. Yun nga lamang, ang tunay na pag-ganap sa tungkuling ito kailanma’y hindi naisakatuparan. Sa mahabang panahon ay nanatili itong isang hungkag na hangarin na nanatiling kanlungan ng mga pinunong huwad at mapanlinlang.

 

Sa batas, ang higit na pinahahalagahan ay ang salat rito. Dahil kung sila’y mananatiling salat sa katarungan ay ano pa ang saysay ng kanilang tinatawag na karapatan? Karaniwan sa kanila ay sunod-sunuran lamang sa atas ng mga may katungkulan. At kapag nagkamali ay tila mga asong bahag ang buntot na nagpapanakbuhan. Samantala, ang mga pinunong naturingan, na walang alam sa tunay na kalagayan ng mga nasasakupan ay patuloy sa pamamayagpag sa kanilang payapang pamumuhay. At kung dumating ang pagkakataon na ang mga pinuno naman ang magkulang, hindi masisi o masita man lang ng mga nasa ilalim na animo’y mga tau-tauhan. Hindi matanggap ang kanilang pagkakamali, sa trono at pedestal, doon namamalagi.

 

Samantala, ang mga mulat na pinuno ay mahinahong natatanggap ang kamalian o anumang pagkukulang. Madaliang nakakakita ng solusyon sa mga suliranin at kaagad na natuturol ang kasagutan sa mga katanungan. Nakapag-uukol ng panahon upang maituwid ang nakaraan, habang isinasaloob ang kapakanan ng karamihan. Umiisip ng paraan upang mapaghilom ang mga sugat na iniwan ng nakaraan at dagliang nakakahanap ng tuwid na daan tungo sa kinabukasan.

 

Ganito ang 1GANAP/GUARDIANS. Gumagawa, nagsusulong, hindi nagkakait, tumutulong. Ang mga natutuhang leksiyon ang siyang ginagamit na matibay na batayan sa kanyang mga Programang Makabuluhan, napapanahon, ayon sa mga pangangailangan ng mga kasaping dapat pag-malasakitan. Oo, armado ito ngayon ng mga Programang Makabuluhan, mga programang may direksyon at may patutunguhan. Mga programang matuwid at bagong pag-asa ang hatid. Sa madaling salita, mga programang may puso at umaayon sa pagtupad sa atas ng tungkulin nito sa bawat miyembro, hindi lang ngayon kundi sa mga darating pang panahon.

See More
Ponz Ramos Mapuyan added 78 new photos from July 23, 2011 to the album: Orani Andorra Chapter — with Fidel Balahadia Marcuap and 14 others.

The Chapter was establihed by Frmg Jhun Guevarra Santiago Jr., a native of Orani, Bataan and is presently based at Andorra, Europe.

Bakit ako’y 1 GANAP Guardians?

“Ito ang buhay na pinili
ko,Buhay na taliwas sa dikta ng sinuman. Manghina man o masugatan,
Mamatay man sa gitna ng pakikipaglaban, Ako’y bunga at hango sa isang ...
Kapatiran, Isang dugong 1 GANAP Guardians.Patuloy na nagtataguyod sa
karapatan at kapakanan Ng mga kasaping minsa’y tinalikdan, Ng kahapong
walang direksyon, At walang malasakit na nakaraan.”

See More
No automatic alt text available.

MODUS VIVENDI Ano ba ang mayroon sa loob ng Kapatirang Guardians? Marami
ang nagtatanong. Mayroon ba itong sikreto? Bakit tila ito ay may
pang-gayumang dala na kagyat na hinahatak palapit ang sinumang maka-alam
tungkol dito? Anong misteryo mayroon sa likod nito? Napaka-misteryoso
dahil ito ay nakakahimok ng kasapi gayung hindi naman ito ...
nanghihikayat. Ano bang mahika ang dala nito? Marami na ang naakit rito
samantalang ang mga gawain nito ay puro boluntaryo at walang pasahod
na serbisyo publiko. Kung ating susuriin sa malapitan ay puro
ordinaryong mga tao lamang ang nasa likod ng lahat ng mga gawain nito.
Mga simpleng mamamayan na ang tanging layunin ay ang mag-silbi sa kapwa
at maging katuwang ng sambayanang Pilipino. Ang mga naturang tauhan ay
ni hindi ko masabing matatapang sa ngalan ng pakikipaglaban sa
digmaan, manapa’y tila magigiting na mga bayani ng bagong panahon na
handang sumuong sa anumang panganib sa ngalan ng Kapatiran. Ang
kanilang katapatan sa tungkulin ay walang sukatan dahil kung ito ay
susukatin, marahil ay wala pang panukat na maaaring gamitin upang
makuha nang tiyak ang lawak ng kanilang masidhing paglilingkod hindi
lamang sa mga kapwa Guardians kundi sa lipunang kanilang ginagalawan at
sa buong sambayanan. Ito marahil ang dahilan kung bakit sa mahalagang
tungkulin ng Guardians ay marami ang nagaganyak na maki-isa at humanay
sa mga miyembrong nais na makapag-ambag ng kani-kanilang talento para
sa higit pang ikabubuti ng ating bansa. Ito siguro ang rason kung bakit
napaka-daling maka-akit ang Kapatiran ng mga taong dagliang nakikita
ang kanilang mga sarili na kaagapay ng mga kahalintulad nilang handang
mag-lingkod sa ating bayan… hindi makasarili, walang bahid ng
pag-iimbot, hindi naghihintay ng kapalit, kundi punong-puno ng
katapatan tungo sa mas maayos na kinabukasan ng bawat mamamayan. At sa
mga maaaring magtanong kung bakit ginagawa ito ng mga Guardians
lalong-lalo na ang nabibilang sa 1 GANAP Guardians, iisa lamang sa
ngayon ang naiisip kong kasagutan:

Bakit ako’y 1 GANAP
Guardians?

“Ito ang buhay na pinili ko,Buhay na taliwas sa
dikta ng sinuman. Manghina man o masugatan, Mamatay man sa gitna ng
pakikipaglaban, Ako’y bunga at hango sa isang Kapatiran, Isang dugong 1
GANAP Guardians.Patuloy na nagtataguyod sa karapatan at kapakanan Ng
mga kasaping minsa’y tinalikdan, Ng kahapong walang direksyon, At
walang malasakit na nakaraan.”

MODUS VIVENDI… WAY OF LIFE…
BUHAY NA PINILI KO!

See More
No automatic alt text available.

MGA KAPATID, MALUGOD KONG IPINA-AABOT SA INYO ANG MAGANDANG BALITA ANG 1 GANAP/GUARDIANS AY ACCREDITED NA NG COMELEC, LET'S THANKS GOD FOR THIS CHANCE TO JOIN THIS YEARS PARTYLIST ELECTIONS. WITH THE HOPE OF ELECTING THE FIRST GUARDIANS CONGRESSMEN, WITH GODS HELP, WE KNOW WE CANNOT FAIL, WE MUST NOW MOVE FORWARD & ON CONGRESS! ERNESTO "RMG MAO" MACAHIYA CHAIRMAN/PRESIDENT