Mission
Bahawasanya Gerakan Koperasi Malaysia yang didorongi oleh Badan Nasional, ANGKASA, mendokong cita-cita hendak:

* Memelihara susunan kuasa yang demokrasi;...
* Mengembangkan seluas-luasnya masyarakat yang bercorak kerjasama;
* Mencapai perpaduan yang erat dikalangan seluruh masyarakat;
* Menghapuskan kemiskinan dan penindasan supaya kemakmuran ekonomi dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
* Bekerjasama dengan pihak kerajaan demi kepentingan pembangunan ekonomi negara dan supaya tindakan penyusunan semula masyarakat Malaysia dapat dibantu sekuat mungkin oleh Gerakan Koperasi Malaysia;
* Mengambil peranan yang dinamis dalam usaha pembangunan negara, istimewa di lapangan perindustrian dan perdagangan dan jika perlu bekerjasama dengan pihak pemodal swasta dengan cara yang membawa faedah kepada kedua-dua pihak selagi identiti dan prinsip-prinsip koperasi tidak terancam.
See More
MORE INFO
About
WELCOME the official facebook of ANGKASA (Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad).
Recognized by the government as the Apex to the National Co-operative Movement of Malaysia.
http://angkasa.coop
Impressum
Company Overview
Angkatan Koperasi Kebangsaan (M) Bhd
Angkasa
Wisma Ungku A.Aziz...
Jalan SS 6/1 Kelana Jaya
46798 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Malaysia
SEMAKAN POTONGAN GAJI EMEL KEPADA:-semakan@sola.my ATAU semakan@sola.coop
NO. TELEFON: 03-78022400
Untuk Pertanyaan Pelanggan mengenai Khidmat Potongan Gaji sila telefon:-0378022400
Khidmat Potongan Gaji Sarawak:- 082-424508 Fax:-082-236390
Emel:-bpa_sarawak@angkasa.coop
Khidmat Potongan Gaji Sabah :- 088-255917 Fax:- 088-250266
Emel:-bpa_sabah@angkasa.coop
See More
General Information


Untuk Pertanyaan Pelanggan mengenai Khidmat Potongan Gaji sila telefon: 03-78022400 ...
emel: semakan.angkasa@gmail.com

Khidmat Potongan Gaji Sarawak: 082-424508 Fax: 082-236390
Emel: sarawak@angkasa.coop
Khidmat Potongan Gaji Sabah : 088-255917, 088-250267, 088-250299 dan no fax : 088-253271.
Emel: sabah@angkasa.coop

Untuk maklumat jadual kursus ANGKASA di
Wilayah Utara telefon :- 0378008145 -
Pantai Timur :- 0378008144 -
Selatan :- 0378007819 -
Tengah :- 0378008142 -
Sabah & Sarawak :- 0378008143.
See More
Products
Menyatukan koperasi-koperasi di Malaysia supaya dapat menjaga dan memperjuangkan hak dan kepentingan pergerakan koperasi.
Mewakili pergerakan koperasi pada peri...ngkat kebangsaan dan antarabangsa.
Melaksanakan program pendidikan koperasi dan mengembangkan konsep dan prinsip-prinsip koperasi di kalangan rakyat Malaysia.
Mengadakan pelbagai kemudahan perkhidmatan yang termampu oleh ANGKASA bagi membantu perjalanan dan pentadbiran koperasi-koperasi ahli.

ANGKASA kini giat menyusun semula struktur koperasi berasaskan fungsi seperti koperasi kredit, kumpulan koperasi petani dan asas tani, koperasi peruncitan dan pengguna, koperasi perumahan dan koperasi yang menawarkan perkhidmatan-perkhidmatan kesihatan. Perancangan ANGKASA kini adalah menjurus kepada usaha dan cara bagaimana semua tenaga dapat digembleng bagi membawa koperasi agar lebih menyerlah kejayaannya
See More
STORY
WELCOME TO ANGKASA official facebook.
Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA) has been formed by Co-operative movement in Malaysia through the First Co-operative Congress in 1966.
By 2nd Co-operative Congress in 1971 it was established and officially registered on May 12, 1971.

ANGKASA is the apex co-operative body officially recognized by the government to represent the Malay...sian Co-operatives Movement at national and international level. Apex body founded by the country’s Co-operative movement in 1971.
ANGKASA is responsible to unify co-operatives in Malaysia and to facilitate or assist in the development of the movement.

Its objective is to unite co-operatives in Malaysia in order to protect and uphold the rights and interests of the co-operative movement; represent the co-operative movement at national and international levels; run co-operative education programs among the people of Malaysia and provide various services that were affordable for ANGKASA to help the operation and administration of co-operatives.
See More