Photos
Posts

Cudi yanıyor, Burjuva basın belgesel modunda.

Image may contain: fire and outdoor
Proleter Sokak

İnsanlar siz bayram ederken Cudi,kurduyla,kuşuyla,ağacıyla,otuyla,bütün yaşayanları ile yanıyor.
Yaşatmak gibi bir amacı olmalı insanın..
Bir tas suyu yok devletin Cudi ve yaşayanlarına..
Ses çıkar bir tas suyun olsun..
Her yerde duyur yakan da devlet söndürmeyen de devlet bu yangını!

Ay ve güneş herkesin Iambasıdır, hava herkesin havasıdır, şu herkesin suyudur. Ekmek neden herkesin ekmeği değiIdir?

Şeyh Bedreddin

Posts

Yeri göğü ins ü cinni yarattın
Sen ey mimar başı eyvancı mısın
Ayı burcu günü çarhı var ettin
Ey mekan sahibi rahşancı mısın

...

Denizleri yarattın sen kapaksız
Suları yürüttün elsiz ayaksız
Yerleri temelsiz göğü direksiz
Durdurursun acep iskancı mısın

Kullanırsın kanatsızca rüzgarı
Kürekle mi yaptın sen bu dağları
Ne yapıp da öldürürsün sağları
Can verub can alırsın sen cancı mısın

Sekiz cennet yaptın sen Adem içün
Adın büyük bağışla anın suçun
Adem’i çıkardın cennetten niçün
Buğday nene lazım harmancı mısın

Bir iken bin ettin kendi adını
Görmedim senin gibi iş üstadını
Yaşardirsin kurudursun odunu
Sen bahçevan mısın ormancı mısın

Cibril’e perde altından söylerdin
İnub Beytullah’a kendin dinlerdin
Bu ateşi cehennemi neylerdin
Hamamın mı vardır külhancı mısın

Hafaya çekilüb safaya durdun
Aklı ermezlerin aklını urdun
Kıldan ince köprü yaptın da kurdun
Akar suyun mu var bostancı mısın

Bu kışlara bedel bu yazı yaptın
Evvel bahara karşı güzü yaptın
Mizanı iki göz terazi yaptın
Bakkal mısın yoksa dükkancı mısın

Kazanlarda katranların kaynarmış
Yer altında balıkların oynarmış
On bu dünya kadar ejderhan varmış
Şerbet mi satarsın yılancı mısın

Esirci misin koydun cehenneme Arab
Hoca mısın okur yazarsın kitab
Aslın katib midir görürsün hisab
İhtisabın mı var yoksa hancı mısın

Yüzbin tamun olsa korkmam birinden
Rahman ismi nâzil değil mi senden
Gaffâr-uz-zünûbum demedin mi sen
Affet günahımı yalancı mısın

Şanına düşer mi noksan görürsün
Her gönülde oturursun yürürsün
Bunca canı alıp gene verirsin
Götürüp getiren kervancı mısın

Bilirsin ben kulum sen sultanımsın
Kalbde zikrim dilde tercemanımsın
Sen benim canımda can mihmanımsın
Gönlümün yârisin yabancı mısın

Beni delil eyler kendin söylersin
İçinden Azmi’yi pazar eylersin
Yücelerden yüce seyran eylersin
İşin seyran kendin seyrancı mısın

See More

Şeyh Bedreddin'in Cennet ve Cehennem Yorumu ve Materyalizmin Öne Çıkışı;

“Kuran'da bahsi geçen huriler, köşkler, ırmaklar, ağaçlar ve benzeri şeylerin kaffesi (hepsi) cisim aleminde değil, hayal aleminde gerçeklenir. Çirkin ve iğrenç herşeye Cehennem ve ateş denildiği gibi, yüksek ve şerefli her mertebeye de Cennet ismi verilir.”

Kaynak: Varidat

No automatic alt text available.
Börklüce Mustafa

Karaburun yarım adası , Börklüce İsyanı ve Köylerin bu İsyan İle bağlantısı.

Sanal ortamda ve kitaplarda maalesef bu isyanın yaşandığı köyler ve daha sonra ma...halle olan eski köyler ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Kimi köy ise tamamen boşaltılmış yada ismi değiştirilmiştir. Karaburun yarımadasına bağlı Mordoğanda yapmış olduğum çalışmalar ile Börklüce isyanın hangi koşullarda yapıldığı , isyana tanıklık etmiş köyler ve anlatımları derleyip tarihe düşsel bir yolculuk hazırlamaktır öncelikli görevimiz. Mordoğanda veya Karaburun merkezinde dahi isyan ile ilgili bilgi edinmek oldukca zor olduğunu belirtmek isterim. Mordoğan’da tanıştığım araştırmacı gazeteci Sn. Neşet Öztekin Börklüce isyanı ile ilgili detaylı bilgiye sahip olsada sağlık durumundan kaynaklı bazı engellerden dolayı bu yolculuğa eşlik edememesi , isyan bölgesi ile ilgili tüm bölgelerin araştırılması ve coğrafi yönlerinin tayini tamamiyle bana kalmıştır. Karaburun yarım adasının haritası ve anlatımlara göre belirlenecek bölgeler ile ilgili çalışmalarda elbett hatalar olabilir. Zira anlatılanlar ve farklı kaynaklar ile ilgili karşılaştırmalar neticesinde oluşturulan bir çalışmadır üzerinde durmuş olduğumuz çalışma.


Giriş olarak ;


Öncelikle Börklüce Mustafa İsyanında adı Ahırlı olan köye değinmek isterim. Sn. Neşet Öztekin’den aldığım bilgiye göre Karaburun yarımadasının köylerinin merkezde olması nedeniyle burası Karaburun ilçe merkezi olarak tanınmıştır. Bu köy yani Ahırlı, Börklüce Mustafa zamanında gayri Müslimler ile kardeşçe yaşanılan bir köy imiş.. Bu köyün Börklüce Mustafa isyanı ile ilgili bağlantısı ise, Börklüce ve hakikat savaşçılarının Osmanlı tarafından tutsak edildiği yerdir. Daha öncesine gelirsek, anlatımlara görebu bölgede (ahırlıda) sömürgeci osmanlı padişahı Beyezid’in ordusu Karaburun yamaçlarında 30.000 asker ile geldiği söyleniyor. Börklüce yiğitlerinin ok saldırısı sonrası 15 bin asker kaldığı ve 15.000 asker ile durmaksızın hücum etmeleri sonrası 2-3 bin civarında Börklüce Yiğidi’nin ahırlı yamaçlarından geri çekildiği söyleniyor. Bölgede bulunan Çalılar arasındaki keçi yollarını avuçlarının içi gibi bilen Börklüce yiğitleri kestirmelerden Ahırlı’ya uzanan diğer yamacın başına gelmişler ve geceyi de burada geçirmişler. Daha sonra sömürgeci Osmanlı Ordusunun başındaki Beyazid 5 bin kişilik yaya çerisini Anbereski üstünden, manastır yamacına diğer yandan da boz köy civarına yerleştirerek Börklüce Mustafa’nın arkasını 3 koldan çevirdikleri anlatılır. Bu durumda Anberseki, manastır yamacı ve Bozköy kesildiğine göre Börklüce Mustafa’nın Ahırlıda ordusu ile birlikte burada konakladığının ispatı olarak görüyorum.


Daha sonra başlarında börklüce ile kıyı yolundan çekilenler Kaplandağı kuzey yamacı dibinde Kanlı kaya burnunun berisinde, kıyıdan biraz mesafeli olarak yürürken yol üzerindeki Bozköy’ü daha önce tutmuş 2.500 Beyazid çerisi önlerini kesmişler. Ahırlı’dan biraz geride Mimas Dağı doruğu önünde daha önceden çıkarılmış 2500 çeri ile karşılaşırlar, diğer yolunda aynı olduğunu bilmediğinden diğer yoldan kaçmak niyetiyle hızla geriye döndüler ve ahırlıda yeniden birleşerek tam orada Beyazid paşa ordusu üzerine saldırmıştır. Beyazid paşa çerlerine de saldırı emrini iletince, Börklüce ve hakikat savaşçılarını kıskaca alarak orada bulunan birliklerle birlikte saldırıya geçmiş.. Börklüce ve yoldaşlarına, Beyazid paşa ordusunun asıl kalabalık kısmı doğu yandan yaklaşık 10.000 yaya sipahi çeri ile saldırırken batıdaki Bozköy yolundaki 2.500 yaya ve güneydeki Kalecik yolundan yine o kadar yaya çerisinin yüklenmesi, 2 saattir kılıç sallayan yorgun Börklüce yoldaşlarını mağlup etmiş. Hakikat savaşçılarının kimi çarpışırken ölmüş kimi de yamaçtan kaçarken kılıçtan geçirilmiştir. Börklüce savaş yerinin orta yerindeymiş ve çatışmanın sonuna kadar 20-25 kadar derviş kılıç sallayıp durmakta iken Beyazid paşa onun çevresine yığılan kendi çerisine bu kişileri canlı istediği bildirilerek bu bölgede Börklüce ve hakikat yoldaşları tutsak edilmiştir anlatımlara göre. Ahırlı’nın isyan bakımından önemi Börklüce ve yoldaşlarının tutsak edilmesi ile bağlantılıdır. Fakat unutulmaması gerekir ki Ahırlı harita üzerinde yoktur, Ahırlı, Karaburun yarımadasının köylerinin merkezde olması nedeniyle burası ilçe merkezi olarak tanınmıştır. Bölgeyi coğrafi bakımından doğru tayin edebilmek için bu ayrıntıyı göz önünde bulundurmamızın önemi oldukça büyüktür. İsyan ile ilgili diğer bağlantılı köy ise Kara reis köyüdür. Sn. Neşet Öztekin’in anlatımları ve kitabında yer verdiği üzere bu köyede gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Karareis köyü Börklüce Mustafa’nın yerleşim alanıymış. Börklüce Mustafa esmer olduğundan Kara Mustafa ismi yakıştırılmıştır, köyün adı oradan gelmekteymiş. Hatta Akdağ eteğinde (1212m) Börklüce’nin kılıç, kalkan ve mancınık gibi savaş araç gereçleri üzerine bir imalat mağarası varmış. Kara reis köyünün isyan ile bağlantısı hem Börklüce’nin yaşam alanı olduğundan ve Akdağ’daki mağaradan dolayı oldukça önemlidir. Bu yıl bulunan ve oldukça önemli olan diğer bir gelişmede Börklüce Mustafa’nın isyan boyunca konakladığı evin bulunmasıdır. Lakin bu ev Kara reiste olmadığı, ada’nın diğer bölgelerinde olacağı söylenmektedir. Bu bilginin ne kadar doğru ve güvenilir olduğu Karaburun’da netlik kazanacaktır. İsyan ile ilgili diğer bir önemli yer ise, balıklıova’ya bağlı, gerence köyüdür. Köyün arkasına doğru uzanan yamaçlardan Mimas dağı gözükmektedir. Mimas dağı daha sonradan bir isim değişikliği ile akdağ olmuştur. (Günümüzde bu dağ Akdağ olarak bilinmektedir.) Bu uzanan yamaçlara kanlı boğaz denilmektedir. 700 yıl önce Börklüce Mustafa İsyanında, padişahın 10.000 askerinin kılıçtan geçirildiği bölgedir. Börklüce Mustafa halk hareketinin zafere eriştiği ilk muharebe bu bölgede geçmiştir. Bu isyanı anlatan birçok kitapta bu bölge ‘’cehennem deresi veya azap deresi’’ olarak bilinmektedir. Fakat bu bölgeye gidecek olursanız bilinen ismi ile yani ‘’kanlı dere’’ ismini kullanarak araştırırsanız sağlıklı sonuçlar alabilirsiniz.

Karaburun Yarım adası/ Mordoğan 04.07.2010

Erdoğan YıldızKaraburun merkezde yani Osmanlı zamanında bilinen adıyla Ahırlı(Ahurlu) mevkisinde halk ile Börklüce Mustafa isyanı hakkında görüşmelerimiz beklediğimden daha da kötü geçti diyebilirim. Bu bölgenin önemi bir önceki yazımızda belirttiğimiz üzere yani Börklüce Mustafa ve yoldaşlarının tutsak edildiği bölgedir. Halk Börklüce Mustafa isyanı ile ilgili hiçbirşey bilmemektedir. Yerel halkın bir şey bilmediğinden ziyade isyan ile ilgili gerici yaklaşımları beklentilerimin üstüne çıktı diyebilirim. Karaburun Belediyesinin Börklüce Mustafa isyanı ile ilgili bilgilendirme çalışmalarına tamamen kapalı olmakla beraber Belediyenin, Temmuz ayı sonunda kuracakları ( Börklüce Mustafa isyanın doğru anlaşılması ve kitlelere anlatılması adına verilecek bir hizmettir bu dernek ) bu faliyete ilgisizlikleri ve ilgili olan insanlara karşı tutumları gerici bir nitelik taşımaktadır.İsminin yazılmasını istemeyen bir vatandaş ile görüşmem sonrası Karaburun insanının çoğunluğunun bu konu hakkındaki gerici yaklaşımlarına kesin olarak kanaat getirmiş bulunmaktayım. Anlatımı aynen aktarıyorum ;‘’ 80 yıllarında aslında sadece o yıllara sıkıştırmakta olmaz sonrasındada bu konuyu her gündeme getirdiğimizde insanların tepkisi oldukca sert olmuştur. Genelde konuşmalarımızı kahvede yaparız ve bu konu ile ilgili olsun o yıllardaki ülke gündemi vs birçok konuda konuşmlarımız sonrası kavgalar, tehditler ve genel olarak bir dışlanma ile karşı karşıya kalmışısızdır. Bu sebeblerden ötürü bu konuları fazla açmaz ve konuşmaz olduk.’’Anlatımı yapan dostumuzun bu durumunu anlayabiliyorum. Zira küçük bir yer ve ekonomik anlamda tutunamama ve düşmanların varlığı o bölgeyi çekilmez bir yer yapabiliyor. Fakat isyana ilgisizliği tartışırken ortaya çıkan tahamülsüzlük oldukca anlamsızıdr. Börklüce İsyanın amacını anlayamamak , bilgisizlik ve ülkenin genelinde’de kendini gösteren resmi , egemen kültüre bağlı ırkcı , şövenizm dalgası Karaburun yarım adasında'da net bir şekilde görülmektedir.

Karaburun ( Ahırlı ) 06.07.2010 10:00

Erdoğan Yıldız

See More

İnsanlığın kaybettiği yer: Hiroşima

Batı Japonya’nın Çugoku bölgesinde bulunan Hiroşima, nükleer saldırıya maruz kalan ilk şehir olarak dünya tarihindeki yerini aldı. Tam 66 yıl önce bugün, yani 6 Ağustos’ta insanlık tarihine kara bir leke sürüldü.

No automatic alt text available.
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close

10 ayette Kuran

Kadının yeri, pedofili, ensest, kölelik, nefret, şiddet, el kesme, savaş emri... 10 ayette Kuran'ın evrensel mesajlarından bazıları.
Kuran'daki çelişkiler 10 ayetle sınırlı olmamakla birlikte, kaynak olmak üzere temel konulara değinilen bir derleme hazırladık. Kafalarını kuma gömmekte ısrarcı devekuşları hariç herkesin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.

...Continue Reading
No automatic alt text available.

Oğuzlardan bir Türk, birlikte yola çıktıkları İslam misyoneri İbni Fadlan'a yakınmış: ''Başbuğ (Halife) bizden ne istiyor? Öldürecek bizi bu soğukta! Ne istediğini bilsek, hemen verir kurtulurduk'' demiş. İbni Fadlan buna cevap olarak, ''Bütün istediği, 'Allah'tan başka tanrı yoktur' demeniz'' diye karşılık verince, Türk gülmüş; ''Doğru olduğunu bilsek, söylerdik'' demiş.

(İbni Fadlan'ın Seyahatnamesi'nden Akt. Arthur Koestler, On üçüncü Kabile, s.39)

No automatic alt text available.

Milli eğitim şürasının 1-5 kasımda almış olduğu kararların içerisinde oldukca tartışılan ve adeta ırkcı, şöven söylemler eşliğinde değerlendirilen bir madde uzun süredir gündemde olması ve bu madde ile ilgili sanalda grupların oluşumu oldukca düşündürücü'dür. Bu madde şuranın 4.gününde almış olduğu '' Okullarda öğrencilerin sabah okudukları Andımız ve İstiklal marşının zorunlu olmaması'' ile ilşkin maddenin ta kendisidir.

Malumunuz sözüm ona ''ileri Demokrasinin'' tüm hissedi...

Continue Reading
No automatic alt text available.

Devrimi düşlüyorsan ona göre yaşarsın. Yürüyüşün farklı olur. Bakkala, manava başka türlü davranırsın. Bunun için sana kimse puan yazmaz tabii ama anlarlar.Orada birisi farklı yürüyordur.

Asacağımız son kapitalist,muhtemelen bize asma halatını satan kişi olacaktır...

Karl Marx

Döneklik, insanı sadece kurulu düzene bağlamaz, aynı zamanda cahilleştirir. Bir Başbakanın tutarsızlıklar içerisinde yalanlar söylemesi bu cahilliğin dışa vurumunun resmidir.
Emperyalist Kapitalist sistemin uşaklarının , kendilerine özgün insanı özne alan bir ideolojik alt yapıları yoktur, hepsi videoda bahsedildiği üzere Sömürgeci Nato, Abd vs gibi Egemenlerin kuklaları olmuş birer zavallılardır.

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
Nihat Genç is with Gürsel Balıkcı and 2 others.

http://www.facebook.com/nihadagenc
Akıllara, Nihat Genç'in anlattığı meşhur Gıvrettin'i getiren video:
http://www.facebook.com/video/video.php?v=395108332257

Şimdi sen ölüyorsun Libyalı çoçuk. Senden on sene önce öldü Iraklı çoçuk. Senden... kırk sene önce Vietnam'da Nepal'de yandı bir çoçuk. Senden altmış altı sene önce Hiroşima'da şeker yiyemeden öldü bir çoçuk. Senden doksan sene önce öldü Anadolu'da beşikte bir çoçuk. Şimdi sen ölüyorsun Libyalı çoçuk Keşke ama keşke parayı hiç bulmasaydı Lidyalı çoçuk...

No automatic alt text available.

Katillerden Kahraman Olmaz !!!

Türk siyaset tarihinde sıkca karşımıza çıkmıştır, Katillerden kahraman yaratanlar. Katliamlar, Halkların paramparça edilen kültür birikimleri , dilleri ve tüm değerleri ve arkada bırakılan büyük bir yıkımın başrol oyuncuları yaşadıkları süreçte ve daha sonraki süreçlerde Kahraman olarak lanse edilmeleri ve bu katillerin insanlık düşmanı fikir ve eylemlerine benzer bir düşünsel alt yapı içinde bulunanların yakıştırmlarının bütünüdür diyebilir KAt...

Continue Reading
No automatic alt text available.

Devrimci Halk Hareketleri 6.Bölüm Şahkulu İsyanı - Börklüce Mustafa Grubu

Şah Kulu İsyanı

Şahkulu isyanını Sınıf bazında değerlendirdiğimiz zaman ortaya çıkan farklılık sizi şaşırtmasın. Zira bu isyanın Sınıfsal Karekterist özelliğini analiz ettiğimizde Şeyh Bedreddin ve Baba İshak isyanlarından ayrı tutmamız çok doğru olmaz. Küçük derebeylerin bu İsyana destek vermesi aslında şaşkınlık olarak değilde acaba altında yatan gerçeklerin ne olduğunu düşünmemize sebeb olmaktadır. Ş...

Continue Reading
No automatic alt text available.