Photos
Reviews
Bilgi Dükkanı has no reviews yet.
Tell people what you think
Posts

II. Dünya Savaşı'nın Gerçek
yüzü

II. Dünya savaşı ABD PearL Harbor Toplama kampları I. DÜnya savaşı savaş ırak hiroşima nagazaki atom bombası
youtube.com

BİZİ BEKLEYEN BÜYÜK SAVAŞ...

Emep, emek partisi, emeğin partisi, emep, emep, tdkp, emep, emep, isyan devrim özgürlük polis asker jandarma tsk tkp esp emep ödp sdp recep ivedik tayyip erdoğan komunist communist socialist sosyalist ...
youtube.com
Posts

TÜM ANNELERİMİZİN ELLERİNDEN ÖPER, BU ÖZEL GÜNLERİNİ KUTLARIMMM...

GEZEGENİMİZDE NELER OLUYOR?

HERGÜN gazetelerde okuyoruz; buzullar
eriyor, kar yağışları azalıyor, okyanuslar ısınıyor, atmosferde
karbondioksit oranı artıyor, deniz seviyesi yükseliyor, orman ...

Continue Reading
No automatic alt text available.

Türkiye yoksul
çocuklar ülkesi
Türkiye OECD
ülkeleri arasında çocuk yoksulluğunun en fazla yaşandığı üçüncü ülke. 5
çocuktan biri yoksulBM Kalkınma Programı’nın insani gelişmişlik sıralamasında ...
dünya 84’üncüsü olan Türkiye
OECD’nin yaptığı bir başka araştırmaya göre, topluluğa üye 30 ülke
arasında en fazla yoksul çocuğun bulunduğu üçüncü ülke.Türkiye
OECD’ye
üye ülkeler arasında çocuk yoksulluğunun en fazla yaşandığı üçüncü ülke
oldu, çocuk nüfusun yaklaşık yüzde 18’inin yoksul olduğu bildirildi.Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) “Bebekler-Babalar:
OECD Ülkelerinde İş ve Aile
Hayatı” başlıklı bir çalışma yaptı. Burada OECD’ye üye ülkelerin
genel doğurganlık, kadın istihdamı 3 yaşından küçük çocukların sağlık
hizmetlerinden yararlanması, çocuk yoksulluğu gibi konulardaki durumları
ele alındı. 2005 rakamlarına göre, Türkiye
daha önceki çalışmalarda ortaya konulduğu gibi doğurganlıkta Meksika’dan
sonra topluluk ikincisi oldu.Ortalamayı ikiyi katladıDiğer
ülkelerle karşılaştırıldığı bölümde Türkiye’nin “çocuk yoksulluğu”
açısından Meksika ve ABD’nin
arkasından OECD üçüncüsü olduğu ortaya çıktı. 2000 yılı rakamlarına göre
çocuk yoksulluğunda OECD ülkeleri ortalaması yüzde 10.3 düzeyinde
bulunuyor, yani OECD ülkelerindeki çocukların ortalama yüzde 10.3’ü
yoksulluk koşullarında yaşıyor. Türkiye’deki yoksul çocuk oranı ise bu
rakamın iki misline yaklaşıyor.En fazla
yoksul çocuk nüfusuna sahip OECD ülkeleri ve oranlar şöyle sıralanıyor
(yüzde): Meksika (20.7), ABD (18.4), Türkiye (17.6), Ukrayna(13.6),
Yeni
Zelanda(13.6), İrlanda(13.5),
Portekiz(13.1),
Japonya(12.9),
Polonya(11.6),
Avustralya(11.5),
Yunanistan(11.1),
Almanya(9.7),
Hollanda(7.6),
İsviçre(6.3),
İsveç(3.2),
Danimarka(2.1)
OECD çalışmasının ilgili bölümünde Türkiye’de 3 yaşından küçük
çocukların sağlık hizmetlerinden ne kadar yararlandıklarına ilişkin bir
bilgi yer almadı.

See More
No automatic alt text available.

Dünden Bugüne İnsan
Bu kitap, biyokültürel bir varlık
olarak insanın canlılar dünyasındaki yeri, geçmişten günümüze uzanan değişim
süreci ve yeryüzünde yaşayan çeşitli insan toplulukları konusunda okura
derli toplu bir fikir verebilmek amacıyla hazırlandı....
"Günümüzde antropologlar ırkların kendisinden çok ırkçılık düşüncesinin neden
ve nasıl filizlendiğiyle ilgilenmektedir." diyor Michael C. Howard.
Gerçekten de antropoloji, insanın sergilediği olağanüstü biyolojik ve
kültürel çeşitliliğin, farklı ortamlara uyum gösterme hususundaki sonsuz
kapasitesinin bir ürünü olduğunu göstermiştir.
Antropolojinin bu ülkenin
genç insanları arasında artan bir merak ve ilgiye konu olduğunu
gözlemliyoruz. Bu kitap, bu gözlemin verdiği cesaretin ürünüdür ve bu
alandaki kaynak sıkıntısını büyük ölçüde gidermeyi amaçlıyor. Okur, bu
kitapta kendisini uzak atalarından günümüz topluluklarına kadar uzanan
bir "yazgı ortaklığı"nın sıcak ve sevecen kucağında bulacaktır.
Unutmamalı: "Anlatılan, senin hikayendir"...

See More
No automatic alt text available.

Bilinç Nedir Bilinçaltı Nedir ?

Bilinç ile bilinçaltını karşılaştırdığımızda bilinçaltının,
varoluşumuzun en ufak ayrıntılarını dahi içinde barındıran olağanüstü ve
kusursuz bir belleğe sahip olduğunu görürüz. Bu anlamda bilince göre ...
daha güvenilirdir. Aynı zamanda bilinçaltı, söylenenleri sorgulamaksızın
kabullenen ve kolayca yönetilebilen bir yapıya sahiptir. Her birey
farklı alışkanlık ve inanışları, istek ve arzuları, korku ve endişeyi
bilinçaltına iter. Bu nedenle Bilinçaltı subjektiftir. Bilinç ise daha
objektif ve nesneldir denilebilir. Bilinç; mantıklı, sorgulayıcı,
dirençli, kritik eden bir işleyişe sahiptir.

Doğduğunuz andan itibaren size söylenen her sözcük doğrudan bilinçaltına
gitmektedir. Kendi yemeğini yemek isteyen çocuğa ‘’dur dökersin,
beceremezsin! ’’ ,’’ Dokunma kırarsın ’’ … gibi cümleler gençlik ve
yetişkinlik dönemlerinde becerememe, cesaret edememe, özgüvenini
kaybetme gibi davranışlarımızın temelini oluştururlar. Bu nedenle
çocuğun yaşamının ilk yılları çok çok önemlidir.

Bilinçaltına yerleşen bu bilgiler, çocuğu tüm hayatı boyunca etkiler.
Bilinçaltı kendisine gönderilen her şeyi kabul eder. Bilinçaltı
değerlerimizi, inançlarımızı depolar, beden fonksiyonlarımızı kontrol
eder. Akıl yürütmez. Hayal ,gerçek ayrımı yapmadan her şeyi gerçek gibi
algılayarak hareket eder. Bilinçaltına yerleşen bilgiler tüm yaşamı
etkileyen davranışlarımıza yön veren temel esasları oluştururlar.
Bireyin edinmiş olduğu bu çarpıtılmış düşünüş , inanış ve davranış
kalıplarını ; olumlu inanış, düşünüş ve davranış kalıpları haline
getirmek için bilinçaltının Hipnoz ve Hipnoterapi ile yeniden
yapılandırılması gerekir.

Öyle insanlar vardır ki yaşamlarının gerçek anlamı gerçek önemleri
bilinçantındadır. Bilinçli zihinleri aldatmadan ve yanılgıdan ibarettir.


Carl Gustav Jung

En parlak gelecek unutulmuş geçmişin üzerine bina edilecektir. Geçmiş
başarısızlıklar ve kalp kırıklıklarını bırakmadan hayatta ileri
gidemezsiniz.

See More
No automatic alt text available.

SIFIRIN ALTINDAN ZİRVEYE (bu kitabı kesinlikle okuyun,değişimi görün..!)
Verdiğim seminerlerde "hayatta kimler başarılı
olmak istiyor?" Diye sorduğumda, salonun %90’ı elini kaldırır. Geriye
kalan %10’u ise soruyu anlayamamıştır ya da işitme sorunu yaşıyordur.
Yani herkes "başarılı olmak istediğini" söyler, hiç kimsenin "başarısız ...
olmak" gibi bir ideali ve hedefi olmaz zaten. "Sıfırın Altından Zirveye"
her zaman gördüğümüz, yaşadığımız ve bildiğimizi sandığımız temel prensiplere
bakış açımızdaki ve uygulama şeklimizdeki küçük değişiklikleri ve
ayarlamaları nasıl yapacağımızı anlatıyor.

Bunları uyguladığınızda hayatınızda ortaya çıkacak olan inanılmaz değişimlere
sizde şaşıracaksınız.

Kitaptaki kişiler gerçek değildir, ama hikayeleri
ve teknikleri gerçek yaşamın gerçek sonuçlarından esinlenerek
oluşturdum. Bu tecrübelerim bir çoğunu kendim deneyimledim ve
deneyimlemeye de devam ediyorum.

See More
No automatic alt text available.

DÜNYADA VE TÜRKİYEDE BİLİM TEKNOLOJİ VE POLİTİKA
Alet kullanmaya başlayan insanın ilk icadı yontma taşla başlayan ve her
yeni buluşun birbirine eklemlenmesiyle oluşan bilgi birikimi, bilimsel
ve teknolojik ilerleme, insanlık tarihiyle birlikte gelişimini
sürdürmektedir.

...

İnsanlık için hayati öneme sahip iktisadi gelişme
ve refahın bir aracı olan bilimsel ve teknolojik gelişmeler, 19. yüzyıl
boyunca giderek ivme kazandı; büyük şirketlerin ve daha sonra ülkelerin
bu alanda politikalar belirlemeleri zorunlu oldu. Özellikle İkinci
Dünya Savaşı sonrasında geliştirilen bilim ve teknoloji politikaları
araçları ve bunların Ulusal Yenilik Sistemleri içinde kullanımları bu
kitabın ana temasını oluşturuyor. Türkiye'de gerçek anlamda bir bilim ve
teknoloji politikası geliştirilmesi ise 60'lı yıllarda planlı kalkınma
dönemiyle başlayarak, 1963'te kurulan Tübitak'la birlikte sistemli ve
kapsamlı bir çalışma alanı haline geldi. Prof. Ergun Türkcan, Dünya'da
ve Türkiye'de Bilim, Teknoloji ve Politika adlı bu çalışmasında, dünyada
bilim ve teknolojinin ilerlemesini, teknolojik gelişmenin dönüm
noktaları olan temel yenilikler çerçevesinde ele alıyor. Yazar,
Osmanlı'dan başlayarak Cumhuriyet'in ilk yıllarına ve daha sonra
Tübitak'ın kuruluşuna ve bugünkü faaliyetlerine değin Türkiye'nin bilim
ve teknoloji tarihinin bir dökümünü verirken, Tübitak'ta geçirdiği uzun
yılların tecrübesiyle, ülkemizde bilim ve teknoloji politikası alanında
yapılan girişim ve atılımları ortaya çıkan sorunlarla birlikte
değerlendiriyor. Eserinin klasik bir bilim ve teknoloji tarihi
olmadığını öne süren Prof. Türkcan, amacının "bir meraklının ve hatta
bilim ve teknoloji politikası uzmanının" ihtiyacı olan tarih ve felsefe
sorunlarıyla birlikte bilim ve teknoloji politikasına kavramsal bir
çerçeve kurmak olduğunu söylüyor. Bu kitap, aynı zamanda, Türkiye'nin
uzun, acılı ve henüz sonuçlanmamış modernleşme sürecinin, değişik bir
açıdan okunmasıdır.

See More
No automatic alt text available.

ön çapraz bağı ameliyatı (+18)

ERİĞİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR....(tam erik sezonu)
Latince adı 'Prunus domestica' olan erik, en
eski yazılı belgelere göre 2000 yıldır biliniyor. Bol miktarda B
vitamini içeren eriğin faydaları saymakla bitmiyor.

...


Market, manav ve pazarlarda
tezgahları süslemeye başlayan eriğin, bol miktarda B vitamini içerdiği
ve karaciğer, kalp ve böbrek hastalıklarına, sindirim rahatsızlığı
çekenlere, tuzsuz rejim yapan ve romatizma rahatsızlığı olanlara iyi
geldiği belirtildi.

İlkbaharda çıkan eriğin yeşil,
kırmızı ve sarı meyvesi sonbahara kadar, kurutulmuşu da yıl boyunca
tüketilebiliyor. Latince adı 'Prunus domestica' olan erik, en eski
yazılı belgelere göre 2000 yıldır biliniyor. Kafkasya ve Hazar Deniz'i
çevresinden dünyaya yayıldığı sanılan eriğin, erkenci döneminde çıkanına
'can eriği', yaz ortalarında olgunlaşanına 'Japon ya da İtalyan eriği'
deniyor. Ağustos'ta olgunlaşmaya başlayan 'Avrupa eriği' ise ekim ayına
kadar yenebiliyor. Farklı dönemlerde olgunlaşan eriğin, farklı biçim ve
büyüklükteki meyvelerinin ince kabuğu, türlere göre yeşil, sarı, kırmızı
ve mor renkler alıyor. Türkiye'deki en tanınmış erik çeşitleri can
eriği, papaz eriği, mürdüm eriği ve tatlı üryani eriği olarak biliniyor.


Türkiye'nin hemen her yöresinde yetiştirilen erik, daha
çok taze meyve olarak tüketildiği gibi komposto, hoşaf, şurup, pekmez,
reçel, marmelat veya kurutularak saklanıyor. Satın alırken, canlı yeşil,
sert, sulu ve lekesiz olan eriklerin seçilmesi tavsiye edilirken erik,
bol miktarda B vitaminleri içeriyor.

Uzmanlar, eriğin
bağırsakları yumuşatıcı bir etkiye sahip olduğunu ifade ederken, ayrıca
potasyum ve magnezyum minerali açısından da zengin bir meyve olduğunun
altını çiziyor. Uzmanlar, eriği karaciğer, kalp ve böbrek
hastalıklarına, sindirim rahatsızlığı çekenlere, tuzsuz rejim yapan ve
romatizma rahatsızlığı olanlara da öneriyor.

100 gr
taze erik; 66 kalori, 17.8 gr karbonhidrat, 299 mg potasyum, 17 mg
fosfor, 2mg sodyum, 18 mg potasyum, 0.5 mg demir, 0.4 mg lif içeriyor.
Erik ayrıca, A, B1, B2, B3, B6, C, E vitamini içeriyor. Kuru eriğin,
tazesine göre daha fazla ve pişirilmeden yenmesi öneriliyor.

See More
No automatic alt text available.

İŞTE KAHVENİN ZARARLARI VE FAYDALARI...
Kimimiz bir bardak kahve içmeden güne başlayamayız, kimimiz de kahve
içtiğimizde kendimizi çok daha iyi hissederiz.
Kahvenin içenler üzerinde alışkanlık yaptığı, araştırmalarla kanıtlandı.
Amerika'da yapılan yeni...

Continue Reading
No automatic alt text available.

SAĞLIKLI BİR KAHVALTI NASIL OLMALI.?
Kahvaltı sadece 8 saatlik bir uykudan sonra yediğimiz ilk
öğün değil. Araştırmalar, kahvaltının
son derece önemli ve kahvaltıda
yediklerinizin günün kalan kısmında yiyecekleriniz üzerinde etkili ...

Continue Reading
No automatic alt text available.

PRATİK BİLGİLER...
Bir yerdeki sigara dumanını yok etmek için hemen
mum yakın.!

No automatic alt text available.

Tüm insanları seviyoruz; sevdiğimiz için de güzel bilgilerimizi sevdiklerimizle baylaşıyoruz...bu dünyaya bir daha gelmeyeceğimiz için, bilmediklerimizi öğrenelim ve öğretelim tüm insanlara...

Arkadaşlar lütfen arkadaşlarımızı da davet edelim BİLGİ DÜKKANI'mıza... UNUTMAYALIM Kİ bazen ufacıkta olsa bir bilgi hayatımıza çok şey katabilir...