Posts

Tai sao nguoi viet so phac bieu y kien cua ho ve che do Vietnam va cong an Vietnam the? Tai vi ho so bi cong an bac bo tu. Ben My ai muong noi gi ve che do cua My thi noi tai vi do la tu do phac bieu cua moi nguoi. Ban co hoi thu minh tai sao minh khong co tieng noi o Vietnam khong? Tai vi che do doc tai cam ban phan doi va phac bieu o cong chung. Toi noi sai sao?

Đã đảo đảng CSVN, bè lủ bán nước hại dân
gdata.youtube.com
Posts

Please let me know what you think about Cong An in Vietnam. Are they that bad? What do u think of the videos?

Please click on "Like" to see daily updates.

http://www.youtube.com/watch?v=Y3huPlmv5iM
Diarrhea gift to the police.

Đã đảo đảng CSVN, bè lủ bán nước hại dân
gdata.youtube.com

http://www.youtube.com/watch?v=UqBGmLOT-pY
part 2 of the mean vietnamese guy cursed at vietnamese police.

thang nay no bi tam than
gdata.youtube.com
Công an bạt tai dân thường. Chuyện chỉ có tại những xã hội toàn trị
gdata.youtube.com
Người pháo: MùaĐông Chọc Công An....choc cong an san viet nam Diển đàn Paltalk Tự Do Pháo Cộng Sản Việt Nam, tiếng nói đại diện cho 84 triệu người dân trước sự áp bức của bè lủ Công An và tập đoàn cầm quyền Cộng Sản đỏ. http://diendan.tudophaovietcong.com Cong an VEM vietnam viet nam Vie...
gdata.youtube.com
cái này là do bạn mình làm mình upload thật 100% mong các bạn thưởng thức.
gdata.youtube.com