Posts
No automatic alt text available.
Ahmet Ergül

HİMAYETULLAH TILSIMATLI ONİKS 925 k GÜMÜŞ EL İŞİ KOLYE

BU KOLYEYİ KULLANAN KİMSELERDE UMULAN FAZİLETLERİN BAZILARI

Allahın hikmetlerine kavuşur....
Elindeki yetkilerini hatasız kullanır.
İradesi güçlenir.
İşleri kolaylaşır.
Terkibli çalışırsa duaları kabul görür.
Dilekleri gerçekleşir.
Bazı sırlara vakıf olur.
Haklı olduğu davalarda kazançlı olur.
İşleri kötü ise düzelir.
Hastalıklardan korunur, varsa şifa bulur
Bazı terkibleri çalışırsa şifacı olabilir.
Nefsini terbiye eder.
Allahın himayesinde olarak tüm kötülüklerden korunur.
Rızkı genişler, bereketlenir.
Ruhsal sıkıntı görmez.
Kalbi ferahlar.
Kapalı kapılar ardına kadar açılır
Maddi manevi derecesi yükselir.
Kara sevda oluşmaz.
İlim sahibi olur.
Fakirlik yüzü görmez
Dünya ve ahret saadetine kavuşur.
Geçimli olur, küsleri gelir barışır.
Düşmanı zarar veremez.
Her türlü vesvese ve şerden korunur.

EN İYİSİNİ ALLAH BİLİR.

See More
Image may contain: text
Ahmet Ergül

YASİN DAİRESİ AKİK & SWAROSKY 14 a. ALTIN EL İŞİ KOLYE

ÜZERİNDE YÜZÜK VEYA KOLYE OLARAK YADA HANESİNDE İŞYERİNDE YAHUTTA BİNEĞİNDE VASITASINDA BU HEZM-İ LEŞKER...U-L DAİRETÜ-L YASİN (Yasin-i Şerif Daire’si) VEFKİ VEYAHUTTA MÜBAREK SURE-İ ŞERİF BULUNDUĞU KİMSE VEYA YERLER HAKKINDA UMUD EDİLEN FAZİLETİ HİKMETLERİN TECELLİYATLARINDAN BAZILARI:

HER ŞEY ALLAHTANDIR. EN İYİSİNİ O BİLİR.

AllAhın muhafazası altına girer.
Hakkında kötü konuşanların dimağları, dilleri bağlanır.
Korkularından emin olur.
BAĞLI (her konuda; kısmet-nasip-cinsellik-iş-ticAret-büyü vb….) olan bağlılığından kurtulur.
Yolculuklarında dönüşe kadar eminlik oluşur.
Deniz seyaHatlerinde terkibi yapıldığında dalgalar sukünete erer.
Terkibini yapana İlahi Arş’ın tüm hazineleri açılır.
Yaşamına dikkat ederse olağanüstü bir çok haller yaşar.
Sevgi saygı hürMet görür.
Maddi manevi dostları artar.
Ailesi saadet bulur.
Hakkında herkes Hüsn-i zanda bulunur.
Basireti artar.
Bir çok alemde tanınır sevilir, hürmEt edilir.
Melekler tarafından korunur.
Kimse hakkında dedikodu yapamaz.
Kaybını bulur.
Tüm belaları defeder.
İdarecisinden zulüm gören görevinden hemen azledilir.
Mevkii yükselmesi yaşamak isTeyen ise yüksek makamlara gelir.
Bulunduğu görevde kalmak isteyen terkibini yaparsa ömrü billah o görevinde kalır.
Devlet dairesinde işi olsa bu Daire üzerinde olduğu müddetçe sevgi saygı görür ve her isteği yapılır.
Öfkeli ve şiddetli bir kimsenin başına bu dairenin olduğu eseri koysa anında sukunet hasıl olur.
Suyun olmadığı yerde mahsur kalan ve susuzluk çeken bir kimse bu vefki dairenin terkibini yapsa susuzluğu geçer.
Bu çalışmanın terkibini yapsa hafıza ve idraki artar.sa
Yaşı geçmiş bir kız yada evlilik kısmeti kapalı kişi bu daireyi taşısa ve terkibini yapsa anında nikah hasıl olacak gelişmeler sağlar.
Nasibinde sıkıntılar olan kişi bu vefki dairede yazan ayet-i tılsımatın hürmetine kapıların açılmasına şahit olabilir.
Saralı kişinin sıkıntısı geçer.
Akli melekelerinde rahatsızlığı olan şifa bulur.
Çocuğu olmayan kişinin t erkibini uygularsa çocuğu olur.
Bu dairedeki Ayet-i tılsımat ………… otunun üzerine yazılsa ve işlem yapılsa derhal BÜYÜ bozulur.hr

HER ŞEY ALLAHTANDIR. EN İYİSİNİ O BİLİR.

See More
Photos
Posts
Image may contain: ring
Ahmet Ergül

MÜHRÜ SÜLEYMAN YEŞİL AKİK 925k GÜMÜŞ EL İŞİ YÜZÜK

MÜHRÜ SÜLEYMAN YILDIZI İLE HAZIRLANAN ÇALIŞMALARDAN ALLAHIN DİLEMESİ İLE UMULAN FAZİLETLERİN BİR KISMI ŞÖYLE...DİR.

Kaşında Mühr-ü Süleyman olan bu yüzüğü veya kolyeyi takan kişi ayrıca bazı terkiblerinde yardımı ile Cenab-ı Haktan aşağıdaki faziletlerin elde edeceği umulmaktadır.

Büyü etki etmez.
Her türlü nazardan korunur.
ŞEytan ve türevleri yaklaşamaz.
Sufli varlıklar rahatsız edemez.
Ruhaniler ile dost olur.
Melekler yardımcı olur ve dua ederler.
Peygamberlerin şefaatine nail olur.
Allahın sevgisi kalbine kazılır.
Doğrulardan olur, ibadetlerini tam manası ile yapar.
Bazı sırlara vakıf olur.
Gaybi ilimlerin sahibi olur.
Kimse ondan gizli bir iş yapamaz.
Karşısında yalan söylemek isteyenin dili tutulur.
Maddi ve manevi güç kazanır.
Dünya ve ahrette izzet sahibi olur.
Bazı çalışmalarla birlikte rüyasında veya aynında yer altı ve yerüstü hazinelerin yerlerini tesbit edebilir.
Tüm işleri bereketli olur.
Sürekli şükür halinde olur.
Rızkı peşinden gelir.
Her türlü kısmeti açılır.
Mevki makam sahibi olur.
Çok yardım sever biri hale gelir.
Dili keskin ve hitabeti kuvvetli, etkili olur.
İsabetli kararlar verir.
Çok hürmet görür, insanlar, varlıklar ve hayvanat onunla dost olmak isterler.
Şifacılık yeteneği gelişir.
Kalb gözü açılır ve basireti kuvveTlenir.
EN İYİSİNİ ALLAH BİLİR.

Geniş bilgi için bakınız : https://www.facebook.com/notes/ahmet-sahra/süleyman-as-mührü-sembolü-davud-yildizi-alti-köşeli-yildiz/350013798457934

See More
No automatic alt text available.
Ahmet Ergül

VAKIA SURESİ KOMPLE NAKKAŞLI NECEF TAŞI EL İŞİ KOLYE

Necef taşı için bakınız : https://www.facebook.com/notes/ahmet-erg%C3%BCl/necef-ta%C5%9Fi-d%C3%BCrru-nnece...f/157183581107826

BU KOLYEYİ KULLANAN KİŞİDE RAHMANDAN TECELLİYATINI UMUD ETTİĞİMİZ HİKMETİ FAZİLETLERİN BİR KISMI

Dünyevi yaşamında çok zengin olur.
Özellikle rızk konusunda en kısa zamanda haceti yerine getirilir.
Bu sure üzerinde bulunursa ve bazı terkiblerini yaparsa birbirinden nefret eden karı kocayı, iki kişiyi, baba ile oğlu, veya iki kardeşi arasındaki nefreti, sevgisizliği muhabbete döndürür..
Rızık darlığı maişet sıkıntısı görmez.
Asla fakirlik isabet etmez.
Dünya kendiliğinden ayağına gelir.
Ummadığı kapılar ardına kadar açılır.
Açlık ve susuzluk acısı nedir bilmeden bu dünyadan göçer gider.
Yaşamı boyunca bela ve musibet yzüzü görmez.
Rrızkı yağmur gibi yağar.
Allah’u Teala tüm işlerini kolaylaştırır.
Yaşamında bu sure üzerinde taşırsa ve son nefesini verirken okursa ve okutulursa , hak vaki olduğunda kabirde münker ve nekir meleklerinin suallerine kolaylıkla cevap verir.
Ölüm hastasının üzerine bu sure okunur ve konulursa acı ve ıstırabı hafifler.
Ölümle burun buruna gelen ve cen vermekte olan ağır bir hastanın üzerine okunursa, imanla göçmesine vesile olur. Azrail a.s da o kimseye karşı çok nazik davranır.
Zirai çalışmalarda tohum ekerken Vakıa suresinin bazı ayetleri ve duası okunursa o mahsul bereketli olur. Ayrıca o ekime isabet edecek zararın uzaklaştırılmasına vesile olur.
Hastalıklarına Şifa olur, özellikle idrar yollarından rahatsızlığı olan kişi bu sure ile meşgul olursa ve üzerinde bu sureyi veya ilgili ayetlerini de taşırsa idrar yollarındaki rahatsızlığı son bulur bir daha da o manada hastalık oluşmaz.

EN İYİSİNİ RABBİM BİLİR

Daha geniş bilgi için : https://www.facebook.com/notes/ahmet-erg%C3%BCl/zenginli%C4%9Fin-anahtari/240380279454822

See More
Image may contain: ring
Ahmet Ergül

KIZIL YEMEN AKİK TAŞI 925 k GÜMÜŞ EL İŞİ YÜZÜK

Yan kolllarda AHMED yazmakatadır.
Montür yuvada ise MÜHRÜ SÜLEYMAN döşelidir.

... See More

FETTAHİ AÇILIM İLAHİ KEŞİF YEŞİL AKİK 925k GÜMÜŞ EL İŞİ YÜZÜK

YÜZÜK ESERİNİ KULLANAN KİŞİDE """ALLAHIN DİLEMESİ İLE """ GERÇEKLEŞMESİ UMULAN FAZİLETLERİN BİR KISMI;

İlahi İzzet ikram sahibi olur....
Hakkında dedikodu yapamazlar
Hiç kimse iftirada bulunamaz.
Hasta ise şifa bulur. Kötü hastalığa yakalanmaz.
Maddi manevi cömert olur.
Büyü sihir ve cinlerin kötülükleri etki etmez.
Hayırlı tüm kapılar ardına kadar açılır.
Cenab- Hakkın ikramına ulaşır
Rızk darlığı görmez.
Dünya ve ahirette mahzun olmaz.
Her türlü tehlikeden korunur.
Nasip kısmeti açılır.
Herkesin gönlünü kazanır.
İlgili esma ile dua ederse kabul olur.
Hayr kapıları ardına kadar açılır.
Rahmet ve bereketli işler yapar.
Sıkıntı ve kederden kurtulur.
Uygun terkibi çalışırsa rızkı ile alakalı her türlü hayrı celb eder.
Yaşamı ile alakalı yeni projelere imza atar.
Manevi açılımlar yaşar.
Sabırla Yasin suresi ile bazı çalışmalar yaparsa Allahın hikmet ilminden zerre nasib olur.
Çocuğu yoksa, olur.

EN İYİSİNİ ALLAH BİLİR

See More
No automatic alt text available.

AYN-I ALİYYEN AYNULLAH NECEF 925 k GÜMÜŞ EL İŞİ YÜZÜK

Aşağıda link verdiğimiz yazılarımızda BU ÇALIŞMA İLE ALAKALI bazı konular detaylıca anlatılMaktadır.
https://www.facebook.com/…/ayn-harfi-ve-si…/734657699993540…

...

Bu tılsımatı 7 cihana hükmEden ve kainatta ilk ve tek olarak İSLAM’ı bu kadar geniş coğrafyaya yayılmasına vesile olan Osmanlı imparatorluğu padişahları ve yöneticileri, alimleri 6 köşeli iç içe ters geçmiş olan yıldızdan ibareT MÜHR-Ü SÜLEYMAN gibi bu tılsımatıda giysilerinde, silahlarında, kitaplarında, miğferlerinde, sarıklarında, yüzüklerinde ve dahi madalyonlarında kullanmışlardır.

BU ESERİ KULLANAN KİŞİDE ALLAH’IN CC. İZNİ İLE TECELLİYATINI UMDUĞUMUZ 70 CİVARINDA TESBİT EDİLEN FAZİLETLER VARDIR. BİR KISMI ŞUNLARDIR.

Allaha cc kul olma gayreti gözetileRek bazı terkibleride uygulayarak.

1. Cenab-ı Hakkın korumasında olur.
2. Peygamberimizi as.üyasında görür.
3. Hz Ali kv efendimizi rüyasında görür.
4. Nazar ve kem gözlerden beri olur
5. İlim erbabı olur.
6. Fakirlik görmez.
7. ….. suresi ile çalışarak cevap aradığı suallerin bilgileri kendisine gelir.
8. Tüm müşkilleri çözülür.
9. Kaybı ortaya çıkar.
10. Giden geri gelir.
11. Sıkıntılardan kurtulur
12. Hacetleri kabul olur
13. Düşmanlarını bertaraf eder
14. Kendisine yapılan büyü ve kötülükler bertaraf olur.
15. Melekler kendisine istiğfar eder
16. Adetli bazı çalışmalar neticesinde müvekkeller irtibat sağlar.
17. Her işi kolaylaşır.
18. Heybetli olur.
19. Her kes tarafından sayılır sevilir
20. Muradı gerçekleşir
21. Bir çok hastalıklardan şifa bulur.
22. Bela ve musibetler aniden ona uğramaz.
23. Kalbi itikadi ile AllAha yalvarsa Hızır misali anında yardım gelir.
24. ……………………………………
70. ………………ve daha bir çok hikmetler biiznillah

EN İYİSİNİ ALLAH BİLİR.

See More
Image may contain: ring
Ahmet Ergül

Amentü billah.
Değerli kardeşlerim mukaddes beldelere iki hafta kadar bir seyahatimiz olacak, bu sırada mesajlarınıza hemen cevap veremeyebilirim hakkınızı hela...l edin.

Bizimle bir şekilde irtibatta olan ve dualı kolye yüzük çalışması yaptığımız yapacağımız tüm kardeşlerimiz o mübarek beldelerde her daim dualarımızda olacaktır. Bu konuda endişelenmeyin.

Ancak sizlerdende hassaten ricam, bu abd-i aciz ve abd-i Müznib Ahmet kardeşinize dua buyrun.

Amiin.

See More

MÜHRÜ SÜLEYMAN KEHRİBAR 925k GÜMÜŞ EL İŞİ YÜZÜK

Kaşında Mühr-ü Süleyman olan bu YÜZÜĞÜ veya KOLYEYİ takan kişi ayrıca bazı terkiblerinde yardımı ile ve SORUMLULUKLARINI yerine getirmek şartıyla Cenab-ı Haktan aşağıdaki faziletlerin elde edeceği umulmaktadır.

Büyü etki etmez. ...
Her türlü nazardan korunur.
ŞEytan ve türevleri yaklaşamaz.
Sufli varlıklar rahatsız edemez.
Ruhaniler ile dost olur.
Melekler yardımcı olur ve dua ederler.
Peygamberlerin şefaatine nail olur.
Allahın sevgisi kalbine kazılır.
Doğrulardan olur, ibadetlerini tam manası ile yapar.
Bazı sırlara vakıf olur.
Gaybi ilimlerin sahibi olur.
Kimse ondan gizli bir iş yapamaz.
Karşısında yalan söylemek isteyenin dili tutulur.
Maddi ve manevi güç kazanır.
Dünya ve ahrette izzet sahibi olur.
Bazı çalışmalarla birlikte rüyasında veya aynında yer altı ve yerüstü hazinelerin yerlerini tesbit edebilir.
Tüm işleri bereketli olur.
Sürekli şükür halinde olur.
Rızkı peşinden gelir.
Her türlü kısmeti açılır.
Mevki makam sahibi olur.
Çok yardım sever biri hale gelir.
Dili keskin ve hitabeti kuvvetli, etkili olur.
İsabetli kararlar verir.
Çok hürmet görür, insanlar, varlıklar ve hayvanat onunla dost olmak isterler.
Şifacılık yeteneği gelişir.
Kalb gözü açılır ve basireti kuvveTlenir.
EN İYİSİNİ ALLAH BİLİR.

See More
Image may contain: ring

KIZIL YEMEN AKİK TAŞlarımız geldi hamdolsun.

sınırlı sayıda olan bu KIZIL YEMEN AKİK taşı ile ilgilenen kardeşlerimiz olursa önce yazımızı okuyarak sonrada bize DM yani özelden direkt mesaj yazsınlar yorumlara pek cevap veremiyoruz.

KIZIL YEMEN AKİK TAŞI

...

Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem efendimiz, Hz. Ali keremeallahu vech e hitaben şöyle buyurmuştur:
Parmağına kızıl akik tak Çünkü bu akik Allahu Teala’nın birliğine, benim nübüvvetime, senin ve evlatlarının velayetine ve imametine, senin dostlarının cennette ve şialarının Firdevs cennetinde oluşuna şehadet etmiştir.

GENİŞ BİLGİ İÇİN : https://www.facebook.com/notes/ahmet-ergül/kizil-yemen-akik-taşi/114708435355341/?pnref=story

See More
No automatic alt text available.

 MUHAKKAK HER ŞEY ALLAH'TANDIR. RAHMAN DİLERSE BİR ÇOK SEBEPLER KILAR VE SAYISIZ VESİLERLE KULLARINA YARDIM EDER. YARDIM ANCAK VE ANCAK ALLAHTANDIR...


Bu çalışmalar genellikle kişiye özeldir. Nasıl bir yüzük veya kolye istediğinizi öğrenmemiz açısından ÖZELDEN MESAJ YAZARAK diyaloğa geçmenizi öneriyoruz. Bu çalışmaların...

Continue Reading

https://www.facebook.com/dualikolyeyuzuk?ref=tn_tnmn


Üzerinde dua, Allah cc, Bismillah, Kelimeyi tevhid, Esmau-l HüSna, Ayete-l Kürsiyy vefk, tılsım, sembol, harf vb. yazılı kolye veya yüzük yahut başka bir nesne ile banyoya tuvalete girilirmi?  diye sorular alıyoruz...

...

Öncelikle şunu belirtmeliyiz. Bu tür nesnelerden ziyade üzerinde yazılan İslami kutsal kavramlar içerdiği için yazılanlara saygı ve hürmet gösterilmelidir.


Vijdani sorumluluk bu tür davranışlarda esastır. Ancak dinimiz zorluk değil bilakis kolaylık dinidir. Bu nedenle insan her türlü farklı yaşam içerisinde olabilmektedir. İnsan fıtratında bazı mefhumlar önem arzettiğinden beyanla; İbadet edilemeyecek bir yere girildiğinde dualı kolye veya yüzüğü ne yapabiliriz sorusuna en güzel cevabı vijdanlar verebilir. Ancak böyle durumlarda çıkarmak daha evladır. Ama eğer bir kutunun içerisinde ise kapalı ise ve açıkta değil ise, girebilirsiniz.


Fıkıh kitapları diyor ki, bir insanın yüzüğünde AllAh, peygamber lafızları varsa yüzüğü tuvalete girerken çıkarmalı. Eğer, çıkarırsam kaybolur falan diyorsa, o zaman ters çevirip, avucunun içine alır, kapatıp yumruğu sıkılı bir şekilde tuvalete girebilir.


Peygamber efendimiz Hz.MuHammed s.a.v parmağında takılı bulunan ve üzerinde Allah cc ve Muhammed yazılı olan yüzüğüyle uygun olmayan yere girmeden önce içeri doğru çevirir ve sağ eline takardı bu rivayet üzerine Kaşında Allah'ın ismi veya Peygamber'in adının yazılı olduğu bir yüzükle helaya giren kişi, yüzüğünü gizlemelidir. Eğer yüzük sol elinde ise taharetleneceğinde sağ eline alarak kaşı avucuna gelecek şekilde olmalı veya parmağından çıkarmalıdır (İbn Abidin, V, 317).


Buna göRe Yüzüğünde veya kolyesinde "Allah" vb. yazılı kimse bunun üstünü kapatarak elbisesinin içerisine veya cebine koyarak yahutta  yüzükse  ters çevirerek tuvalete girebilir. Bunda mahsur yoktur.

Hanımlar ise muayyen günlerinde edeben üzerlerinde bulundurmazlarsa doğru bir davranış yapmış olurlar.


Dinimiz böyle nesneleri kullanmaya müsaade etmektedir. Hatta bu tür yazımlar bir kağıda veya kumaşa dahi yazılsa nAylona sarılarak insan üzerinde taşınmasında mahsur görülmemiştir. Önemli olan bu tür nesnelerin yazılarına saygı ve hürmet göstererek ne taşıdığının bilincinde olabilmektir. Ve taşınan bu tür yazıların mana ve ehemmiyetine binAen günah denizine girmemektir.Bu ilim Rukye ilmidir. Rukye’nin caiz olmasının üç şartı vardır...


1-Ayetler ve Allahın cc Esmaül Hüsnaları yazılırsa.

2- Arab lisan ve alfabe ile olursa

3-Rukyenin ilaç gibi olup Cenab-ı Hak dilerse etki edeceğini şifa vereceğini, teshiredeceğini, teshirini sadece Allah’ın verdiğine inanılırsa. Çünkü bu şifa ve yardım ancak Allah’tandır cc. Kaynak: Mehavib-i Ledunniye

 

Kur’an-ı Kerim ayeti ve Peygamberimizden a.s bize bildirilen duaları yazarak veya yazdırarak üzerimizde bulundurmak okumak veya okutmak suretiyle yapılan taviz şirk değildir. (İbn-i Abidin, Mevahip-Medaric, c. 5, s.232–275)


TÜM PEYGAMBERLER-HALİFELER-PADİŞAHLAR-EVLİYALAR YAZILI YÜZÜK KOLYE SİLAH GİYSİ GİBİ NESNELERİ KULLANMIŞLARDIR. AKSİNİ SÖYLEYEN İSBAT ETSİNAllaha emanet olun.


See More
Image may contain: ring
Ahmet Ergül

MÜHRÜ SÜLEYMAN YEŞİL AKİK 925 k GÜMÜŞ EL İŞİ YÜZÜK

Kaşında Mühr-ü Süleyman olan bu yüzüğü veya kolyeyi takan kişi ayrıca bazı terkiblerinde yardımı ile Cenab-ı... Haktan aşağıdaki faziletlerin elde edeceği umulmaktadır.

Büyü etki etmez.
Her türlü nazardan korunur.
ŞEytan ve türevleri yaklaşamaz.
Sufli varlıklar rahatsız edemez.
Ruhaniler ile dost olur.
Melekler yardımcı olur ve dua ederler.
Peygamberlerin şefaatine nail olur.
Allahın sevgisi kalbine kazılır.
Doğrulardan olur, ibadetlerini tam manası ile yapar.
Bazı sırlara vakıf olur.
Gaybi ilimlerin sahibi olur.
Kimse ondan gizli bir iş yapamaz.
Karşısında yalan söylemek isteyenin dili tutulur.
Maddi ve manevi güç kazanır.
Dünya ve ahrette izzet sahibi olur.
Bazı çalışmalarla birlikte rüyasında veya aynında yer altı ve yerüstü hazinelerin yerlerini tesbit edebilir.
Tüm işleri bereketli olur.
Sürekli şükür halinde olur.
Rızkı peşinden gelir.
Her türlü kısmeti açılır.
Mevki makam sahibi olur.
Çok yardım sever biri hale gelir.
Dili keskin ve hitabeti kuvvetli, etkili olur.
İsabetli kararlar verir.
Çok hürmet görür, insanlar, varlıklar ve hayvanat onunla dost olmak isterler.
Şifacılık yeteneği gelişir.
Kalb gözü açılır ve basireti kuvveTlenir.
EN İYİSİNİ ALLAH BİLİR.

Geniş bilgi için bakınız : https://www.facebook.com/notes/ahmet-sahra/süleyman-as-mührü-sembolü-davud-yildizi-alti-köşeli-yildiz/350013798457934

See More
No automatic alt text available.
Ahmet Ergül

İSMİ AZAM HAYR HATEMİ ( Celcelutiye ) YOSUN AKİK 925k GÜMÜŞ EL İŞİ YÜZÜK

Bu hatemin yazılı olduğu nesneyi üzerinde bulunduran kimselerde ALLAHIN İZNİ KEREMİYLE... tecelliyatını umduğumuz bazı hikmetler.

Büyük mertebelere sahib olur.

Allahın himayesine girer.

Cinlerden korunur.

Bela ve musibetlerden korunur.

Büyü ve sihr etki etmez

Her türlü hastalıklardan şifa bulur.

Borçlarını ödemek naSip olur

İşleri bereketlenir.

Gizliyi öğrenir.

Doğumu kolaylaşır

Haceti kabul görür

Düşmanlarının dilleri ve gözleri bağlanır

Melekler tarafından korunur.

Tez zamanda evlenir

İlim sahibi olur

BAsireti artar

İmanı kuvvetlenir

Saygı hürmet görür.

Nazardan korunur

Unutkanlık oluşmaz

Rızkı artar

AllaH'tan hakkıyla korkan Allah cc. dostlarından olur.

Kötülüklerden sakınır, Allah düşüncesini kendilerinde hakim tutarlar.

Her türlü kazadan beladan korunur.

Sağlıklı kalır ve çok mal sahibi olur, kısMeti açılır, malı eksilmez, bereketi ve rızkı artar.

Kalbi nurlanır.

Gizli işlere, sırlara erer.

Kalbi üzerindeki perdeler açılır.

Rüyasında istediği şeylerden haberdar olur.

Güzel ahlak sahibi olur.

Günahlardan uzak olur.

RuhanilErle irtibat içinde olur.

Eşyanın sırrına vakıf olur.

Kötü ahlak ve zalim şerrinden kurtulur.

Bazı tertibleri de beraberinde yaparsa ilgili hadimlerle görüşür.

İşleri yoluna girer.

Büyü sihir etki etmez

Nazar değmez

Şeytan ve Cinlerin tasalluTu oluşmaz

…………..............….VE BİZCE MALUM DAHA BİR ÇOK HİKMETLERE KAVUŞUR .

EN İYİSİNİ ALLAH BİLİR.
Geniş bilgi için bakınız : https://www.facebook.com/notes/ahmet-sahra/celcelutiye-bedi-duasi-kasemi-vefk-i-kebir-beytleri/429622713830375

See More

CUMANIZ MÜBAREK OLSUN

Image may contain: one or more people