FIND US
Atatürk Üniversitesi
Erzurum
Erzurum İlahiyat
Mission
Yerel bazda dış paydaşlarla (yerel medya organları, ilköğretim ve lise düzeyindeki okullar, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatı birimleri, vb.) iş birliği... içerisinde din bilimleri alanında objektif bilgilerle halkı aydınlatma sürecinde istihdam edilebilecek personeli dogmatik olmayan, eleştirel ve rasyonel bir düşünceyle yetiştirmektir. Bunun yanında, kütüphanelerimizi dolduran her çeşit kitabı, arşivlerimizi dolduran her çeşit vesikayı çözüp değerlendirebilecek, bütün İslami ilimlerle, klasik ve çağdaş Türk ve İslam kültürüne vakıf; pedagojik şahsiyet kazanmış nesiller yetiştirmek kurumun misyonunu oluşturmaktadır. Ayrıca üniversitelerin farklı alanlarında görev alabilecek akademik eleman adaylarını yetiştirmek de kurumun misyonunu teşkil eder.

VİZYONUMUZ

Din bilimleri alanında objektif bilgilerle yerel, ulusal ve uluslararası problemlerin çözümüne yönelik çağdaş dini eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti yürütmektir.

BÖLÜMLER

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

İlköğretim Öğretmenliği Bölümü

KAYNAK : İlahiyat Fakültesi
See More
MORE INFO
About
..::Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrenci Platformu::..
General Information
..::Atatük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi::..
STORY