Photos
Posts

Kilise babalarından sözler
Yahudiler için rezalet, putperestler için de saçmalık olan haç bizim için kurtuluş kaynağıdır.

Hiç kuşkusuz Mesih’in her eylemi Kilise için şan kaynağıdır. Haç ise şanların şanıdır. Pavlus’ unsöylediği de buydu. "Rabbimiz İsa Mesih’in çarmıhından başka bir şeyle asla övünmem" (Gal. 6, 14).O doğuştan kör olan adamın Siloe havuzunun yakınlarında yeniden görebilmesi gerçekten olağanüstü bir olaydı. Oysa dünyadaki tüm körlerle karşılaştırılırsa ne değ...

Continue Reading
Posts

Kirillos [Kudüs’ lü], Kateşezlerinden, 12-3.5-6)

Yanıltıcı arzuları izleyip, bozulan eski insandan soyunun ve yeni insanla giyinin.

Günahın kölesi olan biri varsa, inanç sayesinde manevi evlat konumunda özgür olarak yenidendoğmaya hazırlansın. Günahların kötü köleliğini terk edip Rabbin mutlu köleliğini kazandıktan sonra,göksel krallığının mirasına konmaya layık sayılsın. Tövbe aracılığı ile yanıltıcı arzuların peşinde bozulan eski insandan soyunun ve onu yaratanın bilgisin...e uygun olarak yenilenen yeni insanla giyinin.Sonsuz konutlarda kabul edilebilmeniz için, inanç yolu ile Kutsal Ruh’un teminatını edinin. Herkesinarasında iyice belirtilmiş olabilmeniz için gizemsel işarete yaklaşın. Kutsal ve iyi şekilde düzenlenmişMesih’in sürüsüne katılın ki, günün birinde sağında oturduğunuzda, mirasınız olarak hazırlananyaşamı kabul edebilesiniz. Nitekim bir ten misali günahların sertliğini halen taşıyanlar, Mesih tarafından yeniden doğmavaftizinde bahşedilen Allah’ın lütfuna yaklaşmadıkları için sonunda yerleşirler. Pek tabi ki bedenlerinyeniden doğmasından değil, ruhun yenilenen doğumundan söz ediyorum. Nitekim bedenler görülenana babalar aracılığı ile doğrulur. Ruhlar ise inanç sayesinde yeniden doğarlar ve gerçekten:"Ruh istediği yerde eser." O zaman layık görünürsen sana, "Aferin, iyi ve güvenilir uşak" (Mt. 25, 23)denildiğini duyabilirsin. Yeter ki, vicdanında hiçbir ahlaksızlık ve sahtekarlık kalmış olmasın.Şayet burada bulunanlar arasında biri, Allah’ın lütfunu kandırmayı düşünüyorsa, hem kendini aldatır hem de gerçeklerin değerini bilmez. Ey insan, aklını ve gönlünü inceleyen için içtenlikle ve aldat-macadan yoksun bir ruh edin.Şimdiki zaman tövbe zamanıdır. Sözlerin ve eylemlerinle işlediğin suçlan ister gece olsun, ister gündüz açıkla. Uygun zamanda yeni dini kabul et ve kurtuluş gününde göksel hazineyi kabul et.Lütfu bol miktarda alabilmesi için amforanı (kalbini) temizle; nitekim günahların affedilmesi herkeseaynı şekilde tanınır. Buna karşın Kutsal Ruh’un katılışı herkesin inancına orantılı olarak bahşedilir. Azçalıştıysan az alacaksın, aksine çok uğraştıysan ödülün bol olacaktır. Her ne yaparsan, iyiliğin içinyapmış olursun. Sana uygun olanı düşünüp yapmak yararınadır.Birine karşı düşmanlığın varsa affet onu. Günahlarının affedilmesi için geliyorsan, senin de günahişleyeni affetmen

See More

DİYOGNETUS(Diyognetus’ a Mektup)(II. yüzyılın sonu)

Hıristiyanlar "vücutlarında" yaşıyor, oysa vücutlarına göre değil. Yaşamlarını yeryüzündesürdürürler, oysa uyrukları gökyüzüne aittir.

Hıristiyanlar, ne yerleşim alanı, ne dil, ne de yaşam alışkanlıkları ile diğer insanlardan ayrılmazlar. Nitekim, özel kentlerde yaşamıyorlar, acayip bir dil kullanmıyorlar, kendilerine özgü bir yaşam şeklisürdürmüyorlar. Öğretileri, yenilikleri seven insanlar tarafından derin düşünce ve ara...

Continue Reading

Göğe isadan başka biri çıkmışmı çıkmamış mı ?

Gökten inmiş olan İnsanoğlu’ndan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır.(yuhanna 3:13)

Ama kutsal kitabın başka bir bölümünde başka bir iddia bulunmaktadır:

...

İman sayesinde Hanok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Kimse onu bulamadı, çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmadan önce Tanrı’yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi. (İbraniler 11:5)

RAB İlyas’ı kasırgayla göklere çıkarmadan önce, İlyas ile Elişa Gilgal’dan ayrılıp yola çıkmışlardı. Karşı yakaya geçtikten sonra İlyas Elişa’ya, “Söyle, yanından alınmadan önce senin için ne yapabilirim?” dedi.Elişa, “İzin ver, senin ruhundan iki pay miras alayım” diye karşılık verdi.İlyas, “Zor bir şey istedin” dedi, “Eğer yanından alındığımı görürsen olur, yoksa olmaz.”Onlar yürüyüp konuşurlarken, ansızın ateşten bir atlı araba göründü, onları birbirinden ayırdı. İlyas kasırgayla göklere alındı.(2 kral 2:1;9-11)

Baziların iddialara göre bu ayetler , birbirine apaçık çelişmekteler, fakat bu böyle değildir. Neden mi ? çünkü İsa Mesih ile göklerden alınan peygamberler arasında buyuk bir fark mevcuttur.

İlk önce şunu belirtmek gerekiyor ki, İsa Mesih, yeryüzünde yaşamadan önce, şahsı olarak, gökyüzünde Tanrı da yaşiyordu, öysa Rab İsa Mesihten hariç, yeryüzünde yaşamadan,hiçbir insan göğe çıkmamış(bknz yuhanna 1.51). ayını zamanda İsa Mesih insanlaşmış olduğuna rağmen, kendi ilahı özüyle ayını zamanda gökyüzündede yaşamaktadır.

O yüzden de yuhanna 3:13 ayetinde Rab İsa Mesih, kendisi gibi başka kimsenın göğe çıkmadığını belirtiyor.
Ona göre de ayetlerde hiç bir çelişki yök, isadan başkasının göğe çıkmasına rağmen, hiç kimse İsa gibi, yeryüzünde yaşamadan göğe çıkmamıştır.

MİSS ALEXA

See More
No automatic alt text available.

meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa (ibrainler 2:9)

Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı’nın sağında oturdu. Meleklerden ne denli üstün bir adı miras aldıysa, onlardan o denli üstün oldu. Çünkü Tanrı meleklerin herhangi birine, “Sen benim Oğlum’sun, Bugün ben sana Baba oldum” Ya da, “Ben O’na Baba olacağım, O da bana Oğul olacak” demiş midir? ...

Continue Reading
Image may contain: one or more people

MERYEM ANA


Kutsal Meryem'in ebediyen bakire kaldığını öğreten Ortodoks
Kilise’si, Eski Antlaşma'da Tanrı'nın varlığının bulunduğu antlaşma sandığı ile İncilci Luka tarafından kaydedilen kutsal Meryem ile ilgili anlatımlar arasında paralelliği vurgular. Antlaşma sandığı, yaratılmış bir nesne olmasına rağmen, yaratılmamış olanı içinde barındırmıştır. Benzer bir şekilde, yaratılmış olan Meryem, yaratılmamış Tanrı Sözünü taşımış ve O'na vücut vermiştir. Aziz Yusuf, antlaşma san...

Continue Reading
No automatic alt text available.

İLAHİ VARLIKLAR KİM ?
İNSAN KIZLARI KİM ?

Son günlerde müslümanların Tevratın değiştirildiği iddiasına dayanak olarak önümüze getirdikleri ayetlerden bir taneside Yaratılış Kitabının 6.Pasajında bahsedilen ilahi varlıklar ile insan kızlarının evliliği olayının geçtiği ayetlerdir,

...Continue Reading
No automatic alt text available.

SADECE VE SADECE KUTSAL KİTAP MI ?

Bazi mesheplerden sık sık duyduğumuz şey : "Biz sadece Kutsal Kitap'ı kabul ederiz. Bizi ne daha fazlası ilgilendirir, ne daha azı." peki bu goruşu hrıstıyanlıgı dogru yaşamak ıcın yeterlimidir yoksa bu mantık kendı ıçınde çelışkilimi dir?

Eğer kutsal kitap hakikaten tanrı tarafından bize neye inanacağımız hakkında tek ve eksiksiz kaynak olarak verilmişse o zaman O bazi meshepler arasında anlaşma sağlanması ve inan farklılıklar olmaması gere...

Continue Reading
No automatic alt text available.

Tanrı'nın İsim

Tanrı kimdir? onun ısım ne ? Yehova şahitlere göre tanrının özel ısım sadece ve sadece yehovadır. Yehova’ tanrının ismi oldugunu zaten kimse inkar etmıyor kı , fakat bir soru çıkıyor, tanrının isim sadece yehova mı yoksa onun başka ısımlerı de varmıdır ? bunu birazdan öğreneceğiz, şimdi ise biraz ibranilerden bahsedelım.

...

Continue Reading
No automatic alt text available.

KUTSAL UÇBİRLİK
(Baba, Oğlu ve Kutsal Ruh )


Yehova Şahitler (y.ş) kiliseyi kutsal kitaba uygun olmayan uçbirlik oğretilişi için suçlarlar, derler ki kutsal kitapta uçbirlik sozu bile geçmez. Evet kutsal kitapta bu terim geçmez ,ancak kutsal kitapta bu anlayış kavramının olmadığı anlamına gelmez. Her şeyden önce, Y.Ş kutsal uçbirliği kendilerine mantıklı gelmediği için kabul etmezler. Bu konuyu açıklığa kavuşturmak için ise , Havari Pavlustan destek buluyoruz:"Tanrı'nın zeng...

Continue Reading
Image may contain: one or more people

YEHOVA ŞAHİTLERİNCE YAPILAN "KUTSAL METİNLER- İNCİL" ÇEVRİSİ GÜVENİLİR MİDİR?
(tamamıyla alıntıdır)


Ocak 2005'te Yehova Şahitleri türkçe olarak "Kutsal Metinler-İncil" (KM.-İ.) başlığıyla yeni bir İncil çevrisini yayınladılar. Bu çevri belibaşlı dillerde "New World Translation of Holy Scriptus" (Kutsal Metinlerin Yeni Dünya Tercümesi) olarak bilinen çevrinin yalnızca İncil kesimiydi. Kitap'ın basımı oldukça kaliteli, çeviri de oldukça açık ve anlaşılırdır. Kısa bir sözcük di...

Continue Reading
No automatic alt text available.

Papanın "Kilise'nin Başı" ve "Yanılmaz" Olduğu İddiaları


Papanın yanılmazlığı ile ilgili Papist (Papacı) dogma, 1. Vatikan Sinodu’nun 18 Haziran 1870 tarihli 4. oturumunda kaydedilmiştir.

...Continue Reading
No automatic alt text available.

SEPTUAGİNT’İN SAVUNULMASI
(Septuagint ile Masoretik metnin kıyaslanması)

...Continue Reading
No automatic alt text available.

BABA’dan çıkan.. Rab olan Kutsal Ruha inanıyorum.

Katolik Kilisenin İmanı kanunda şöyle bir cumleyı okuyoruz : “Baba ve Oğul’dan çıkıp, Baba ve Oğul ile birlikte tapılan ve yüceltilen, hayatın kaynağı ve Rab olan Kutsal Ruh’a inanıyorum”

Kutsal Ruhun oğludan çıktığı inanç yeni eklemış inançtır,öysa Ikıncı dunya konsılındeki kutsal babalar kutsal kitaba dayanarak Kutsal Ruhun sadece babadan çıktığını söylediler ve boyle öğretilişe bulundular. Katolik kilisede bu sonradan eklen...

Continue Reading
No automatic alt text available.

İKONALAR VE AZİZ(E)LER


Bazi mezhepler ikonalara saygı göstermeyı putperestliğe benzetirler, ikonalara ise putlar gibi bakarlar. Kendı görünüşü ise kutsal kitaptan birçok ayetle savunurlar.. doğru, kutsal kitapta putlar yasaklanmıştır, bunu bence herkes kabul ediyor. Fakat ikonanın ne oldugu anlamak için ilk önce putun ne oldugunuu kutsal kitaptan öğrenelim:

...Continue Reading
No automatic alt text available.

Haç ve İstavroz

Yehova şahitler ve onlarin gibi bazi tarikatçilar, «istavrozun düşmanlarıdırlar». Bir kısmı Diyor ki, haç, bir cinayet organıdır ve ona saygı göstermek puta tapma anlamındadır.
Onların düşüncesine göre Tanrı , insanların tarafından kendi oğluyu katledikleri silahı, yani haçı beğenemez. Ve, Eger herhangi bir babanin oğluyu bıçakla öldürürlerse, baba bu bıçağa, kutsallıkmış gibi bakmaz, onu hor görür ve boynuna asmaz… Daha da bir iddiada bulunarak diyorlar ki, e...

Continue Reading
No automatic alt text available.