Posts
Image may contain: fire, night and outdoor
Hareid og Ulstein Brannvesen - Førebyggande avdeling

VIKTIG MELDING TIL ALLE I HAREID OG ULSTEIN

På bakgrunn av den tørre vegetasjonen og alle gras- og lyngbrannane i dei siste dagane, vedtar brannsjefen i Hareid og Ulstein brannvesen eit generellt bålforbod. Forbodet gjeld både bål og bråtebrenning og gjeld over alt i begge kommunene.

Important message to all in hareid and ulstein On the basis of the dry vegetation and all the grass and lyngbrannane in the last time, pass the fire chief in hareid and ulstein fire a generellt bålforbod. Forbodet debt both fires and bråtebrenning and debt over everything in both municipalities.
Translated
ÅRSMØTE FOR HAREID SOKN - 18. mars 2018: Etter gudstenesta, der både 6- og 12-åringane tek del, er det årsmøte for Hareid sokn på bedehuset. Her får dykk høve til å kjøpe middag, kaffi og kaker. Det blir presentasjon av årsmeldinga samt eiga sak om mogleg kyrkjelydshus i Hareid. Vel møt...
kyrkja.no
Reviews
3.3
4 Reviews
Tell people what you think
Videos
Om du ikkje har besøkt ishavsmuseet på Brandal er det på tide å få det med seg ;)Vert det for mange inntrykk kan du ta pause med mat og kaffi. Ishavsmuseet vart stifta 1981, er i dag ei sjølvstendig stifting med formål å vere eit dokumentasjons- og opplevingssenter for norsk selfangst og overvintringsfangst. Museet har ishavsskuta Aarvak frå 1912 bygt inn i eige hus, det er den eldste bevarte ishavsskute som var spesialbygd for selfangst. Museet har driftsbygningar med om lag 6000 utstilte gjenstandar, ei fotosamling på ca 60 000 bilete, og ei rekke filmar opptekne i polare strøk frå selfangst og overvintringsfangst. Utstillingane går over nærare 3000 m2 og har tema som selfangst og overvintringsfangst på Nord-Aust-Grønland/Grønlandssaka, gruvedrift i Ny-Ålesund, eller Brandal City. Ragnar Thorseth sine ekspedisjonar er dokumentert i samarbeid med Thorset sjølv. Vi får også lære om andre ekspedisjonar og fiske/fangst der selskutene var brukte, t d oljeleiting på 60/70-talet og oppbygging av forskingsbaser i Antarktis Ishavsmuseet har eit stort polart bibliotek og store mengder arkivmateriale. Ein arbeider for å digitalisere dette, og målet er at det meste skal kunne presenterast i det nye dokumentasjons- og formidlingssenteret som er under oppbygging på Ishavsmuseet. Museet vil søkje om nasjonal status for dette senteret. Ishavsmuseet har samarbeidsavtalar med Frammuseet i Oslo, Svalbard Museum og Pier21-museet i Canada , dette med tanke på styrking av det faglege nettverket, fagleg kompetanse. I oktober i år vart Ishavsmuseet også medlem av det store nye nettverket Polar Museums Network, som samlar alle dei viktigaste museua i verda som formidlar polarhistorie. Ishavsmuseet får nesten dagleg spørsmål frå inn og utland frå forskarar, studentar, forfattarar, private samlarar og ikkje minst media som i samband med ulike dokumentarprosjekt søkjer informasjon.
38
Møte i kommunestyre i kveld kl 18.00 Her ein liten intro frå ordførar Anders Riise. Du finn lenke til overføringa på www.hareid.kommune.n
20
1
Då er oss godt i gong med Stortingsvalet 2017. Vallokala er ope til kl 19 i krinsane og til kl 21 på rådhuset. Ordførar og leiar i valstyret Anders Riise oppmodar alle til å nytte røysteretten i dag.
25
1
Photos
Posts
  Møtet vert halde på Melshorn hotell og startar kl. 18:00. Møtet er ope for alle.
hareid.kommune.no
Biblioteka sin lesekampanje ”Sommerles” engasjerte i fjor over 60 000 born over heile landet. Målet er å stimulere til leseglede, men fører dette også til ein vinst i form av auka lesedugleik?  
hareid.kommune.no
   Desse skal representere Ulstein og Hareid
hareid.kommune.no
  Torsdag 8.mars var det full aktivitet i Hareidhallen 
hareid.kommune.no
Hareid kommune skal skifte tak på gymsalen ved Hjørungavåg skule. Både eks. taktekking og undertak skal fjernast. Nytt undertak og taktekking med stålpanner skal monterast . Frist for innlevering 20.03.2018 kl. 12:00.
hareid.kommune.no
Er du energisk og uredd? Vi søker jobbspesialist for rekruttering!  NAV Hareid og Ulstein er nyetablert og leverer arbeidsrelaterte tenester til innbyggjarar og verksemder i Hareid kommune og Ulstein kommune. Vi har i dag kontorlokaler i begge kommunesentra. Hausten 2019 skal vi inn i ny...
hareid.kommune.no
   Gravinga vil bli gjennomført på kveld og natt
hareid.kommune.no
  Nytt kurs på dagtid for nybegynnarar startar tysdag 13.mars 
hareid.kommune.no
Det finst nok av dei som berre smir for seg og sitt og aldri legg to pinnar i kors for fellesskapet, skriv redaktør Linda Eikrem i denne leiaren.
vikebladet.no

Har du lyst å ta i mot dokument frå Hareid kommune digitalt? Vi ynskjer at fleire skal ta i mot post digital.

  2 634 innbyggjarar i Hareid kommune har ikkje teke i bruk digital postkasse. Difor startar kommunen ein kampanje for å få fleire til å ta imot digital post frå oss.
hareid.kommune.no
Hareid Formannskap har i møte den 12.02.2018 i sak PS 14/18 godkjent Planprogram for Kommunedelplan for vatn og avløp, datert 21.11.2017, sist revidert 02.02.2018. Vedtaket vart gjort i medhald av Plan- og bygningslova § 11-13 og § 4-1.
hareid.kommune.no
  Lag og organisasjonar i Hareid kommune kan no søkje om kulturmidlar for 2018. 
hareid.kommune.no
  Deler av vegen - som vist i kart - vert stengt måndag 5. mars.  
hareid.kommune.no