Photos
Posts

Your Watch làm ăn như cái con cặt.
thật ra chỉ là 1 cái thằng lừa đảo thôi bà con ơi. đừng ai mua hàng của nó coi chừng bị nhầm đấy. toàn là đồ đểu thôi
tình hình là mình mua cái đồng hồ giá 1tr9. và ship về vũng tàu cho mình. mà nó không dám ship về tận nhà mình. chỉ ship về bưu điện thôi. rồi bất mình chạy lên lấy. đã vậy nó không gởi cái theo ý mà mình đã mua mà nó gỡi cái khác ( lúc trước nó up và để giá 1tr7, nhưng từ khi mình đồng ý mua cái 1tr9 thì nó xóa cái pic đó). rồi mình hỏi nó. nó nói mấy bửa đó nó về quê. nên nhờ bạn nó gởi dùm. mình tìm các trang khác thì cái đồng hồ đó chưa tới 1tr7. mình nói nó thì nó không biết xin lỗi mà nó im lặng. đúng là cái con chó lừa đảo.
1 người đã bị lừa và mong rằng ko ai bị lừa như mình.
share cho mọi người cùng biết cái bộ mặt của nó

No automatic alt text available.
11m

Giá : 450k
Bảo hành : 3th
Liên hệ : 0976000454

Your Watch làm ăn như cái con cặt.
thật ra chỉ là 1 cái thằng lừa đảo thôi bà con ơi. đừng ai mua hàng của nó coi chừng bị nhầm đấy. toàn là đồ đểu thôi
tình hình là mình mua cái đồng hồ giá 1tr9. và ship về vũng tàu cho mình. mà nó không dám ship về tận nhà mình. chỉ ship về bưu điện thôi. rồi bất mình chạy lên lấy. đã vậy nó không gởi cái theo ý mà mình đã mua mà nó gỡi cái khác ( lúc trước nó up và để giá 1tr7, nhưng từ khi mình đồng ý mua cái 1tr9 thì nó xóa cái pic đó). rồi mình hỏi nó. nó nói mấy bửa đó nó về quê. nên nhờ bạn nó gởi dùm. mình tìm các trang khác thì cái đồng hồ đó chưa tới 1tr7. mình nói nó thì nó không biết xin lỗi mà nó im lặng. đúng là cái con chó lừa đảo.
1 người đã bị lừa và mong rằng ko ai bị lừa như mình.
share cho mọi người cùng biết cái bộ mặt của nó

11m added 68 new photos to the album: Album chưa đặt tên.

Xả Hàng Tết Phạm Cường,Zhan Phạm,Dung Phạm,Phạm Duy B0ình,Cường Took,Phạm Tuân, Phạm Tấn Đức,Lê Quốc Trưởng Lê,Việt Lê,Le Chiền,

Posts

Your Watch làm ăn như cái con cặt.
thật ra chỉ là 1 cái thằng lừa đảo thôi bà con ơi. đừng ai mua hàng của nó coi chừng bị nhầm đấy. toàn là đồ đểu thôi
tình hình là mình mua cái đồng hồ giá 1tr9. và ship về vũng tàu cho mình. mà nó không dám ship về tận nhà mình. chỉ ship về bưu điện thôi. rồi bất mình chạy lên lấy. đã vậy nó không gởi cái theo ý mà mình đã mua mà nó gỡi cái khác ( lúc trước nó up và để giá 1tr7, nhưng từ khi mình đồng ý mua cái 1tr9 thì nó xóa cái pic đó). rồi mình hỏi nó. nó nói mấy bửa đó nó về quê. nên nhờ bạn nó gởi dùm. mình tìm các trang khác thì cái đồng hồ đó chưa tới 1tr7. mình nói nó thì nó không biết xin lỗi mà nó im lặng. đúng là cái con chó lừa đảo.
1 người đã bị lừa và mong rằng ko ai bị lừa như mình.
share cho mọi người cùng biết cái bộ mặt của nó

No automatic alt text available.
11m

Giá : 1900k
Bảo hành : 12th
Liên hệ : 0976000454

Your Watch làm ăn như cái con cặt.
thật ra chỉ là 1 cái thằng lừa đảo thôi bà con ơi. đừng ai mua hàng của nó coi chừng bị nhầm đấy. toàn là đồ đểu thôi
tình hình là mình mua cái đồng hồ giá 1tr9. và ship về vũng tàu cho mình. mà nó không dám ship về tận nhà mình. chỉ ship về bưu điện thôi. rồi bất mình chạy lên lấy. đã vậy nó không gởi cái theo ý mà mình đã mua mà nó gỡi cái khác ( lúc trước nó up và để giá 1tr7, nhưng từ khi mình đồng ý mua cái 1tr9 thì nó xóa cái pic đó). rồi mình hỏi nó. nó nói mấy bửa đó nó về quê. nên nhờ bạn nó gởi dùm. mình tìm các trang khác thì cái đồng hồ đó chưa tới 1tr7. mình nói nó thì nó không biết xin lỗi mà nó im lặng. đúng là cái con chó lừa đảo.
1 người đã bị lừa và mong rằng ko ai bị lừa như mình.
share cho mọi người cùng biết cái bộ mặt của nó

Your Watch làm ăn như cái con cặt.
thật ra chỉ là 1 cái thằng lừa đảo thôi bà con ơi. đừng ai mua hàng của nó coi chừng bị nhầm đấy. toàn là đồ đểu thôi
tình hình là mình mua cái đồng hồ giá 1tr9. và ship về vũng tàu cho mình. mà nó không dám ship về tận nhà mình. chỉ ship về bưu điện thôi. rồi bất mình chạy lên lấy. đã vậy nó không gởi cái theo ý mà mình đã mua mà nó gỡi cái khác ( lúc trước nó up và để giá 1tr7, nhưng từ khi mình đồng ý mua cái 1tr9 thì nó xóa cái pic đó). rồi mình hỏi nó. nó nói mấy bửa đó nó về quê. nên nhờ bạn nó gởi dùm. mình tìm các trang khác thì cái đồng hồ đó chưa tới 1tr7. mình nói nó thì nó không biết xin lỗi mà nó im lặng. đúng là cái con chó lừa đảo.
1 người đã bị lừa và mong rằng ko ai bị lừa như mình.
share cho mọi người cùng biết cái bộ mặt của nó

Your Watch làm ăn như cái con cặt.
thật ra chỉ là 1 cái thằng lừa đảo thôi bà con ơi. đừng ai mua hàng của nó coi chừng bị nhầm đấy. toàn là đồ đểu thôi
tình hình là mình mua cái đồng hồ giá 1tr9. và ship về vũng tàu cho mình. mà nó không dám ship về tận nhà mình. chỉ ship về bưu điện thôi. rồi bất mình chạy lên lấy. đã vậy nó không gởi cái theo ý mà mình đã mua mà nó gỡi cái khác ( lúc trước nó up và để giá 1tr7, nhưng từ khi mình đồng ý mua cái 1tr9 thì nó xóa cái pic đó). rồi mình hỏi nó. nó nói mấy bửa đó nó về quê. nên nhờ bạn nó gởi dùm. mình tìm các trang khác thì cái đồng hồ đó chưa tới 1tr7. mình nói nó thì nó không biết xin lỗi mà nó im lặng. đúng là cái con chó lừa đảo.
1 người đã bị lừa và mong rằng ko ai bị lừa như mình.
share cho mọi người cùng biết cái bộ mặt của nó

Your Watch làm ăn như cái con cặt.
thật ra chỉ là 1 cái thằng lừa đảo thôi bà con ơi. đừng ai mua hàng của nó coi chừng bị nhầm đấy. toàn là đồ đểu thôi
tình hình là mình mua cái đồng hồ giá 1tr9. và ship về vũng tàu cho mình. mà nó không dám ship về tận nhà mình. chỉ ship về bưu điện thôi. rồi bất mình chạy lên lấy. đã vậy nó không gởi cái theo ý mà mình đã mua mà nó gỡi cái khác ( lúc trước nó up và để giá 1tr7, nhưng từ khi mình đồng ý mua cái 1tr9 thì nó xóa cái pic đó). rồi mình hỏi nó. nó nói mấy bửa đó nó về quê. nên nhờ bạn nó gởi dùm. mình tìm các trang khác thì cái đồng hồ đó chưa tới 1tr7. mình nói nó thì nó không biết xin lỗi mà nó im lặng. đúng là cái con chó lừa đảo.
1 người đã bị lừa và mong rằng ko ai bị lừa như mình.
share cho mọi người cùng biết cái bộ mặt của nó

No automatic alt text available.
11m

Giá : 1800k
Bảo hành : 12th
Liên hệ : 0976000454

Your Watch làm ăn như cái con cặt.
thật ra chỉ là 1 cái thằng lừa đảo thôi bà con ơi. đừng ai mua hàng của nó coi chừng bị nhầm đấy. toàn là đồ đểu thôi
tình hình là mình mua cái đồng hồ giá 1tr9. và ship về vũng tàu cho mình. mà nó không dám ship về tận nhà mình. chỉ ship về bưu điện thôi. rồi bất mình chạy lên lấy. đã vậy nó không gởi cái theo ý mà mình đã mua mà nó gỡi cái khác ( lúc trước nó up và để giá 1tr7, nhưng từ khi mình đồng ý mua cái 1tr9 thì nó xóa cái pic đó). rồi mình hỏi nó. nó nói mấy bửa đó nó về quê. nên nhờ bạn nó gởi dùm. mình tìm các trang khác thì cái đồng hồ đó chưa tới 1tr7. mình nói nó thì nó không biết xin lỗi mà nó im lặng. đúng là cái con chó lừa đảo.
1 người đã bị lừa và mong rằng ko ai bị lừa như mình.
share cho mọi người cùng biết cái bộ mặt của nó

No automatic alt text available.
11m updated their cover photo.

Your Watch làm ăn như cái con cặt.
thật ra chỉ là 1 cái thằng lừa đảo thôi bà con ơi. đừng ai mua hàng của nó coi chừng bị nhầm đấy. toàn là đồ đểu thôi
tình hình là mình mua cái đồng hồ giá 1tr9. và ship về vũng tàu cho mình. mà nó không dám ship về tận nhà mình. chỉ ship về bưu điện thôi. rồi bất mình chạy lên lấy. đã vậy nó không gởi cái theo ý mà mình đã mua mà nó gỡi cái khác ( lúc trước nó up và để giá 1tr7, nhưng từ khi mình đồng ý mua cái 1tr9 thì nó xóa cái pic đó). rồi mình hỏi nó. nó nói mấy bửa đó nó về quê. nên nhờ bạn nó gởi dùm. mình tìm các trang khác thì cái đồng hồ đó chưa tới 1tr7. mình nói nó thì nó không biết xin lỗi mà nó im lặng. đúng là cái con chó lừa đảo.
1 người đã bị lừa và mong rằng ko ai bị lừa như mình.
share cho mọi người cùng biết cái bộ mặt của nó

No automatic alt text available.
11m updated their cover photo.

Your Watch làm ăn như cái con cặt.
thật ra chỉ là 1 cái thằng lừa đảo thôi bà con ơi. đừng ai mua hàng của nó coi chừng bị nhầm đấy. toàn là đồ đểu thôi
tình hình là mình mua cái đồng hồ giá 1tr9. và ship về vũng tàu cho mình. mà nó không dám ship về tận nhà mình. chỉ ship về bưu điện thôi. rồi bất mình chạy lên lấy. đã vậy nó không gởi cái theo ý mà mình đã mua mà nó gỡi cái khác ( lúc trước nó up và để giá 1tr7, nhưng từ khi mình đồng ý mua cái 1tr9 thì nó xóa cái pic đó). rồi mình hỏi nó. nó nói mấy bửa đó nó về quê. nên nhờ bạn nó gởi dùm. mình tìm các trang khác thì cái đồng hồ đó chưa tới 1tr7. mình nói nó thì nó không biết xin lỗi mà nó im lặng. đúng là cái con chó lừa đảo.
1 người đã bị lừa và mong rằng ko ai bị lừa như mình.
share cho mọi người cùng biết cái bộ mặt của nó

No automatic alt text available.
11m updated their cover photo.

Your Watch làm ăn như cái con cặt.
thật ra chỉ là 1 cái thằng lừa đảo thôi bà con ơi. đừng ai mua hàng của nó coi chừng bị nhầm đấy. toàn là đồ đểu thôi
tình hình là mình mua cái đồng hồ giá 1tr9. và ship về vũng tàu cho mình. mà nó không dám ship về tận nhà mình. chỉ ship về bưu điện thôi. rồi bất mình chạy lên lấy. đã vậy nó không gởi cái theo ý mà mình đã mua mà nó gỡi cái khác ( lúc trước nó up và để giá 1tr7, nhưng từ khi mình đồng ý mua cái 1tr9 thì nó xóa cái pic đó). rồi mình hỏi nó. nó nói mấy bửa đó nó về quê. nên nhờ bạn nó gởi dùm. mình tìm các trang khác thì cái đồng hồ đó chưa tới 1tr7. mình nói nó thì nó không biết xin lỗi mà nó im lặng. đúng là cái con chó lừa đảo.
1 người đã bị lừa và mong rằng ko ai bị lừa như mình.
share cho mọi người cùng biết cái bộ mặt của nó

Bóng Đá Là Đam Mê

bao nhieu like cho cau nhoc nay

No automatic alt text available.