Posts
Valdovų rūmuose paminėtos prezidento A. Brazausko inauguracijos metinės Prieš dvidešimt penkerius metus išrinktasis Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas prisiekė tautai ir valstybei. Daugiau nei 1,2 mln. gyventojų palaikymo sulaukęs politikas sakydamas priesaiką ranką laikė ant tuom...
lsdp.lt
Videos
Kviečiu visus bičiulius į LSDP pirmininko rinkimus! Demokratiniu keliu išrinkime geriausia mus atstovaujantį bičiulį. Už permainas, naujoves, už Socialdemokratinį pavasarį!
24
Kviečiame peržiūrėti LSDP kandidatų į pirmininkus Gintautas Paluckas ir Mindaugas Sinkevičius debatus
8
Kandidatų į LSDP pirmininkus debatai
10
Photos
Posts
Image may contain: 1 person, suit, text and outdoor
Lietuvos socialdemokratų partija

Vienintelis Lietuvos prezidentas, už kurį balsavo 1,2 mln. gyventojų. 1993 m. vasario 25 d. jis prisiekė tarnauti tautai ir valstybei 🇱🇹

2018 m. vasario 22 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2 posėdyje buvo nagrinėjami ir sprendžiami 44 rajonui aktualūs klausimai. Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino 2018 metų Utenos rajono savivaldybės biudžetą. Savivaldybės biudžetas – pagrindinis strateginis metų dokumentas, kuris apibrėžia, kaip 2018-aisiais gyvens rajonas, kokie projektai bus įgyvendinti, kokias finansines galimybes turėsime diegti inovacijas ir kokių pokyčių jos atneš viso rajono žmonėms. Akty...viai posėdyje dalyvavo ir LSDP Utenos skyriaus bičiuliai Žukas Algirdas, Jonas Spietinis, Raimundas Čepukas, Darius Šinkūnas, Vaidas Lankauskas, Petras Tranauskas, Nerijus Stasiulionis, Henrikas Zabiela, Zita Ringelevičienė, Egidijus Šinkūnas, Indra Mal, Virginijus Keraminas ir kiti bičiuliai. Savivaldybės tarybos posėdžiui pirmininkavo Utenos rajono meras Alvydas Katinas.

See More

Seimo LSDP frakcijos pranešimas: socialdemokratai siūlo naują požiūrį tautinėms mažumoms

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos Seimo nariai parengė Tautinių mažumų įstatymo projektą, kuriuo siūloma tautinės mažumos gausiai gyvenamoje vietovėje leisti vietovardžius rašyti ne tik lietuvių, bet ir tautinės mažumos kalba.

...

Toks gyvenamųjų vietovių, gatvių, viešojo administravimo subjektų ir topografinių ženklų rašymas būtų leidžiamas, jei seniūnijoje gyvena daugiau nei 1/3 tautinės mažumos atstovų.

Jeigu seniūnijoje tautinės mažumos gyventojų yra mažiau nei 1/3, vietovardžiai mažumos kalba galėtų būti rašomi tik pritarus tos teritorijos gyventojų daugumai.

Naujasis įstatymas taip pat sudarytų sąlygas gyventojams kreiptis į savivaldybės institucijas mažumos kalba, o savivaldybė turėtų atsakyti valstybine kalba, bet kartu galėtų pridėti atsakymą ir mažumos kalba.

Panašiai mažumų gana gausiai apgyvendintose savivaldybėse būtų galima teikti informaciją ar pirminę teisinę pagalbą: jeigu mažumos atstovų gyvena ne mažiau nei 1/3 visų gyventojų, tai informacija turėtų būti teikiama lietuvių kalba, bet kartu galima būtų gyventojus informuoti ir mažumos kalba.

Remiantis 2011 m. gyventojų surašymo duomenimis, Lietuvoje gyvena 6,6 proc. lenkų tautybės Lietuvos piliečių, 5,8 proc. – rusų tautybės, 1,2 proc. – baltarusių, 0,5 proc. – ukrainiečių, 0,6 proc. – kitų tautybių.

Iš viso Lietuvoje priskaičiuojama 154 tautybių gyventojų.

„Lietuvoje iki šiol vyravo gana sudėtingas požiūris į tautines mažumas. Vieni nori tautines mažumas asimiliuoti, priešina jas lietuviams ir nuolat įtaria valstybės interesų išdavyste. Toks požiūris žemina ir atstumia. Joks tautinės mažumos atstovas negalės visa širdimi mylėti Lietuvos, jei Lietuvos valdžia, kad ir netiesiogiai, įtars kitakalbius kokiais nors kėslais. Mes, atvirkščiai, manome, kad kultūros turi sugyventi kartu, o tautinės mažumos turi teisę puoselėti savo kultūrinę tapatybę. Todėl registravome šį įstatymą, kurio paskirtis – nustatyti daugeliui Europos valstybių būdingas teises, kuriomis džiaugiasi tautinės mažumos“, – teigia LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas.

Ankstesnio Tautinių mažumų įstatymo galiojimas baigėsi 2010 metais. Nuo to laiko naujasis teisės aktas nebuvo priimtas, nors tautinių mažumų atstovai tokį prašymą ne kartą yra pateikę.

Seimo narys Algirdas Sysas teigia, kad tautinių bendrijų teisių užtikrinimas yra kiekvienos civilizuotos valstybės bruožas.

„Lietuvių kalba tikrai neatsidurs pavojuje, jeigu tautinių mažumų atstovai įgis galimybę užsikabinti lentelę ant namo ne tik lietuvių, bet ir gimtąja kalba. Tai įprasta praktika daugumoje Europos Sąjungos valstybių“, – teigia A. Sysas.

See More

Su švente, Lietuva!

Šiandien visa Lietuva švenčia, nes tai, ką sukūrėme, prilygsta geopolitiniam stebuklui.

Gintautas Paluckas: sveikinu visus Lietuvai perkopus 100 metų slenkstį Lietuvos nepriklausomybė labai dažnai vadinama geopolitiniu stebuklu. Baigiantis Pirmajam pasauliniam karui nė viena iš didžiųjų Lietuvos kaimynių nebuvo suinteresuota Lietuvos valstybės sukūrimu su sostine Vilniuje. ...
lsdp.lt

Vasario 14 d., Anykščiuose vyko konferencija-diskusija Steponui Kairiui atminti.

Puikiai!

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
1,084 Views
Lietuvos socialdemokratų partija

Sakoma, kad politika yra kaip pašaukimas. Gintautas Paluckas su tuo sutinka, bet mano, kad į politiką reikia eiti norint pakeisti tai, kas netenkina apsižvalgius aplink.

Image may contain: 4 people, beard and text
Lietuvos socialdemokratų partija updated their cover photo.

Buvo taip: 1917 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Taryba balsavo už nepriklausomybę išlaikant santykius su Vokietija. Tačiau kairieji niekaip negalėjo su tuo sutikti...... Jie pasitraukė iš Tarybos ir sukritikavo kolegas dėl pernelyg didelio palankumo vokiečiams. Laikas slinko ir, galiausiai, buvo suprasta, kad kairieji teisūs - reikia skelbti visišką Lietuvos nepriklausomybę. Taip atsirado Vasario 16-osios Aktas.

See More

Kviečiame!

Image may contain: text
Utenos rajono savivaldybė

Lietuvos valstybės šimtmetį kviečiame minėti Utenos kraštotyros muziejuje ir padaliniuose

SUSIPAŽINK. 1918 m. vasario 16 d. nutarimo faksimilė dėl nepriklausomo...s Lietuvos valstybės atkūrimo eksponuojama Utenos kraštotyros muziejuje.

PAMATYK. Dailininkės Laimos Kriukelienės tapybos darbų parodos „Lietuvos istorijos fragmentai drobėse“ atidarymas vasario 9 d. 11 val. Utenos kraštotyros muziejuje. Dalyvauja parodos autorė, LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša.

IŠGIRSK. Konferencijos, skirtos Nepriklausomybės akto signataro Stepono Kairio atminimui, tiesioginė transliacija Utenos kraštotyros muziejaus parodų salėje vasario 15 d. 14 val.

DALYVAUK. Paminklinės lentos Nepriklausomybės akto signatarui Steponui Kairiui ant Utenos
kraštotyros muziejaus fasado atidengimas vasario 15 d.16 val.

DOMĖKIS. Filmas apie Steponą Kairį vasario 15 d. 16.30 val. muziejaus parodų salėje.

ATEIK. Tarptautinės mažosios grafikos konkurso-parodos „Ekslibris. Atgimusiai Lietuvai 100“ atidarymas Utenos kraštotyros muziejuje vasario 15 d. 17 val.

PAŽINK. „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“. Iškiliausios Utenos krašto asmenybės muziejaus istorinės ekspozicijos informaciniame terminale.

ĮPRASMINK. Moksleivių kūrybos darbų paroda „Atminties langai“ Laisvės kovų muziejuje vasario mėn.

NEPAMIRŠK. Pažintinės ekskursijos Laisvės kovų muziejuje „Viena ketvirtoji amžiaus“ vasario–kovo mėn.

APLANKYK. R. Aleliūno keramikos paroda. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studentų darbų paroda „Nida, vėjas ir aš“ Vytauto Valiušio keramikos muziejuje vasario mėn.

PATIRK. Kūrybiniai susitikimai Meno centre „Molis Tavo ir mano delnuose“ vasario mėn. Informacija telefonu 8 (687) 58296, el. paštu utmenocentras@gmail.com

KURK. Kūrybinės dirbtuvės „Etninio tapatumo ženklai “ Tradicinių amatų centre „Svirnas“. Vasario 9–25 d., 14–18 val. naudodami antspaudus, pagamintus LT-identity studijoje pagal Utenos krašto audinių raštų motyvus, tekstiliniais dažais marginsime Jūsų atsineštus marškinėlius, skarutes, maišelius. Informacija telefonu 8 (685) 76092, el. paštu tacsvirnas@gmail.com

MYLĖK. Edukacinis užsiėmimas „A. Miškinis – vienas ryškiausių lietuvių poetų neoromantikų“ A. ir M. Miškinių literatūrinėje-etnografinėje sodyboje vasario–kovo mėn.

ATMINK. Paroda „Antanui Musteikiui atminti“ Tauragnų krašto muziejuje vasario mėn.

See More
G. Paluckas ir J. Olekas prašo įvertinti, ar „Agrokoncernas“ neiškraipo rinkos Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas ir frakcijos seniūnas Juozas Olekas kreipėsi į Lietuvos banko priežiūros tarnybą, prašydami įvertinti, ar Seimo nariui Ramūnui Karbauskiui ...
lsdp.lt