Photos
Posts
Lavanda Macedonia added 4 new photos to the album: TERROIR.
March 24
Lavanda Macedonia added a new photo to the album: BROTHER'S HERBS.
March 24

THE BROTHERS

Image may contain: 1 person, standing
Posts
Lavanda Macedonia updated their profile picture.
February 20
Image may contain: 1 person, standing and outdoor
Lavanda Macedonia updated their profile picture.
February 20
Image may contain: 1 person, standing and outdoor
Lavanda Macedonia added a new photo to the album: BROTHER'S HERBS.
January 4
Image may contain: plant
Lavanda Macedonia updated their cover photo.
Image may contain: plant, sky, grass, tree, flower, cloud, outdoor and nature
Lavanda Macedonia updated their profile picture.
Image may contain: flower, plant, nature and outdoor

Испитување на содржина на етерично масло од цвет од Lavandula X intermedia

Извршено е испитување на содржина на етерично масло ( Lavandulae aetheroleum) од цветови ( Lavandulae flos ) од лавандин, хибридна лаванда (Lavandula X intermedia ), Lamiaceae. Испитана е содржина на етерично масло во сув цвет и свеж цвет, без цветните стеблики од хибридната лаванда. Испитуваниот цвет е собран од 9 години стара хибридна лаванда на надморска височина од 600 м. Содржината ...на етеричното масло од цветовите од хибридната лаванда е детерминирана со дестилација со водена пареа користејќи Clevenger тип апаратура за дестилација на етерични масла.
Содржината на етерично масло во свежиот цвет изнесува 2,91 %
Содржината на етерично масло во сувиот цвет изнесува 4,30 %
Според Европската Фармакопеја содржината на етерично масло во сув цвет од Lavandula angustifolia се движи во граници од 1-3%. Со тоа се потврдува поголемиот приносот на лавандинот, хибридната лаванда (Lavandula X intermedia ) наспроти правата, официнелна лаванда, Lavandula angustifolia како и поголемата содржина на етерично масло во сувиот наспроти свежиот цвет .
Во тек е обработка на квалитетот на етеричното масло.


BROTHER’S HERBS

See More