Posts

Nderek binggah... Sampun mijil web resmi kraton ngayogyakarta...
Monggo di cek

www.kratonjogja.id

Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.
kratonjogja.id

LINTANG PANJER-WENGI

Kekalangan kekuwung ngawengi
Lir wewengkon bale mandhakiya
Pasewakaning pamase...
Jroning kalang kadulu
Kang sumewa parek neng ngarsi
Mung punggawa sajuga
Arya Panjer Surup
Pramukayaning taranggana
Kang sawega rumeksa pringgayaning ratri
Ngayomi ayuning-Rat

Tan petungan panjrahing wadya lit
Arahane mawor mawurahana
Ngapit narmada prenahe
Jro petenging Serayu
Angregancang sang Bima-Sekti
Nyuwek tutuking naga
Kang sikareng laku
Yeku mangka pralampita
Mrih mengeta den mantep teteping budi
Widada kang sinedya
(“Rerepen” Ki Iromenggolo )

Pengantar
Nabi silih berganti nabi, bukannya dengan tugas Nabi yang belakangan untuk mengoreksi nabi sebelumnya; melainkan justru untuk mengoreksi kesalah-fahaman ummat terdahulu. Nabi Isa, ruhul-LAH, a.s., bukannya untuk mengoreksi nabi Musa, kalimul-Lah,. a,s., melainkan untuk mengorek kesombongan bangsa pilihan, yakni orang Yahudi; demikian pula Nabi Muhammad,s.a.w bukannya untuk ngoreksi Nabi Isa, Ruh-ulLah, a.s., melainkan untuk meluruskan teologia “Barat” yang terlampau ke cabang ranting, bukannya berpegang pada “deleg” batang tubuh Tauhid. Lalu bagaimana kalau ummat Muhammad juga melakukan kesalahan; sementara la nabiya ba’da? Itulah penting laku abadi “Memayu hayuning-rat”, warisan Khidir,a,s., yakni BANYU SUCI PERWITA SARI/maul-hayat.

Tidur syahid
Ketika Nabi Muhammad,s.a.w., hijrah paska peristiwa besar Isra’-mi RADJ, Maka Sahabat ALI lah yang justru diminta Nabi untuk tidur syahid di tempat tidur Nabi serta diberi fasilitas jubah Nabi, agar Ali menga¬lami “mati” syahid dalam hidup ini…..

Lintang Panjer Wengi karya Prof. Dr. Damardjati Supadjar, khusus dipersembahkan untuk acara sarasehan sejarah dan budaya Panjer pada 26 November 2012

See More
Posts

اِنّا لِلّهِ وَاِنّا اِلَيْهِ رَجِعُوْنَ
Sugeng tindak... romo Prof. Damardjati Supadjar.. mugi amal sholeh panjenengan katampi dene Gusti Kang Murbengdumadi. Amin

Pêrang sêjatiné múng kêpéngin golèk êndi síng bênêr lan êndi síng lupút

Têtêp antêpíng budi lan kêncêngíng tékad iku wóhíng kawruh (pithuduh)

Wataking manungsa iku kepingin kuwasa, nanging Pangeran iku bakal maringake panguwasa miturut kersane Pangeran pribadi.

Segenap keluarga besar lintas batas ruang dan waktu ngaturaken belo sungkowo amrih tilaripun GBPH Joyokusumo adik dari Sri Sultan HB X. Mugi amal kesaenan panjenenganipun katampi dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi. آمِيّنْ

Image may contain: 1 person

Sugeng tanggap warso Yogyokarto kaping 257
mugi rahayu, kerahayon gemah ripah loh jinawi lan tetep
istimewa

HAMENGKU BUWONO X (part I)

- miyos dalem ing Ngayogyakarta
2 April 1948, Putra Dalem
Ingkang Sinuhun Kanjeng HB IX.

...

- Paring Dalem asma timur Gusti
Raden Mas Timur, lajeng Bendara Raden Mas Herdjuna Darpito. selajenge winisuda dados Kangjeng Gusti Pangeran Harya Mangkubumi.

- 7 Maret 1989 jumeneng Pangeran Pati kanthi gelar Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibyo Raja Putra Nalendra Mataram. dilajengake jumeneng Dalem Nata Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono X.

- Ingkang Sinuwun ugi Sarjana Hukum lulusan Universitas Gajah Mada, kagungan sikap demokratis sarta akrab srawung wonten ing madyaning masyarakat awam.

See More

HAMENGKU BUWONO IX (part V/end)

- janji ingkang kapundhut Ingkang Sinuhun Kangjeng Sultan HB IX dhumateng Kangjeng Gusti Pangeran Harya Mangkubumi.

1. TIDAK BOLEH MELANGGAR PERATURAN NEGARA....
2. HARUS LEBIH BERANI MENGATAKAN YANG BENAR ITU BENAR, YANG SALAH ITU SALAH.
3. HARUS MERANGKUL SEMUA PIHAK TANPA MEMBEDA-BEDAKAN, TERMASUK YANG TIDAK MENYUKAI.
4. HARUS MENGAYOMI SECARA ADIL BAGI KEPENTINGAN RAKYAT.
5. HARUS TIDAK PUNYA AMBISI APAPUN KECUALI UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYAT.

- Surud Dalem ing George Washinton University Medical Centre Amerika Serikat Ahad Pon Dalu 2 Oktober 1988. Kasareaken wonten ing Saptorengga Pajimatan Imogiri 9 Oktober 1988.

See More

HAMENGKU BUWONO IX (part IV)

- Kanggo mujudake kawigaten sarta pengabdian tumrap Negara ingkang lagi merdeka, Ingkang Sinuhun kersa dadi Menteri wonten ing pamarintahan
ingkang dipun pimpin dening Presiden Soekarno sarta Presiden Soeharto.

...

- Ingkang Sinuhun kepilih dadi wakil presiden handampingi Presiden Soeharto taun 1973 - 1978 nanging sabanjure Ingkang Sinuhun mboyo kersa panilih meneh amarga alasan kesehatan.

- Ingkang Sinuhun nyiapaken kader pengganti kanthi maneka warna cara, salah satunggale kanthi nempungake para kolega Ingkang Sinuhun wonten ing luar negeri.

- Pungkasane paring amanah ingkang awujud janji ingkang kudu den sanggupi calon penggati Ingkang Sinuhun.

See More

HAMENGKU BUWONO IX (part III)
- nalika jakarta, ibukota RI wis mboyo aman kanggo kepentingane, Ingkang Sinuhun nawakake Ibukota RI pindah sawetara ing Yogyakarta 4 januari 1946 - 27 desember 1949.

- malah ingkang Sinuhun nolak panuwunane Walanda supaya mihak Walanda ingkang arep jumenengake dadi Raja Diraja se pulau jawa amarga ngeboti kepentingane Indonesia.

...

- sedaya langkah perjuangan kebangsaan dilakoni kanthi wragat pribadi minangka manivestasi gelar "Senopati Ing Ngalogo" minangka kepentingan "Memayung Hayuning Bawono"

- nalika pemerintah RI arep ngganti wragat wau Ingkang Sinuhun njawa, "kuwi wis dadi kewajiban ingsun".

See More

HAMENGKU BUWONO IX (part II)

- 18 Maret 1940 Gusti Raden Mas Daradjatun Jumeneng Nata Ingkang Sinuhun Kangjeng Sultan HB IX.

- kutipan beliau...
"walaupun saya telah mengenym pendidikan barat yg sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap menjadi orang jawa"
"izinkan saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji, semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan nusa dan bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya"

- Wawasan Kebangsaan Ingkang Sinuhun cetha wonten ing sikap tegas ndukung Republik Indonesia sawise Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia.

See More

HAMENGKU BUWONO IX (part I)

- miyos dalem ing Ngayogyakarta
12 april 1912, Putra Dalem
Ingkang Sinuhun Kanjeng HB VIII.

...

- Paring Dalem asma timur Gusti
Raden Mas Daradjatun, wiwit yuswa 4th sampun mondok sawijine Karaton sarta sinau wonten ing lingkungan Walanda saengga dewasa sekolah wonten Negari Walanda.

- wonten ing Negari Walanda nate ngerawuhi perayaan 50 tahun jumenengan Ratu Wilhelmina ing Amsterdam, malah dadi merga ketemune Ratu Juliana kalian Pangeran Bernard (suami-istri).

- tahun 1939 kundur Dalem ing Ngayogyakarta medal ten Batavia, katimbalan Rama Dalem.

See More

HASTA BRATA menika kedah dados karakter pemimpin. Siji lan nyawiji.
(HB VIII)

- BATHARA BRAMA

Dewa api ingkang tegas, tangkas, dados pepadhanging lumaku.

- BATHARA WISNU...
Dewa bumi ingkang paring lindungan, pemurah, sopan sarta peparing wadah.

- BATHARA BARUNA
Dewa laut ingkang jembar pandeganipun, jiwa kang gedhe sarta dinamis.

- BATHARA BAYU

Dewa angin ingkang gagah, kuat, teguh, santoso, bersahaja sarta kendel lan dahsyat.

See More

HASTA BRATA

- BATHARA ENDRA
Dewa langit ingkang luhur,wibowo, asih sarta remen kaendahan.

...

- BATHARA SURYA
Dewa matahari ingkang alon nanging pasti, sedaya saget kaukur, murah anugerah, dadi pepadhanging urip.

- BATHARA ISMOYO
Dewa bintang ingkang sumunar kang suci, dadi pedoming laku.

- BATHARA RATIH
Dewa bulan ingkang lembut, ramah, damai, sabar lan sejuk, dadi pepadhanging pepeteng.

See More

HAMENGKU BUWONO VIII (part II)

- nalika Ingkang Sinuhun methuk Gusti Raden Mas Darajatun gerah.

- Paring Dalem Piwulang Hasta Brata dhumateng Gusti Raden Mas Darajatun .

...

- Hasta Brata punika Wolung Lakune Para Dewa ing Pemayangan, ingkang minangka sifat-sifat Allah.

- Surud Dalem Ingkang Sinuhun ing RS. Onder de Bogen sak kundur Dalem seka Batavia methuk Gusti Raden Mas Darajatun

See More