Photos
Videos
Một chút Cảm Nhận của một Khách Hàng Thân Thiết NTQ xin cảm ơn Anh vì đã luôn Đồng Hành và Tin Tưởng 👌
36
4
Sơ mi Trắng
15
7
NTQSpring 2018 - Sơ mi trắng
501
30
Posts

Những siêu phẩm như thế này mà giờ đây giá chỉ còn khoảng 300k 😱😱

Bởi NTQ đang có chương trình mua 01 sơ mi tặng 01 sơ mi cùng loại tuỳ chọn cho tất cả sản phẩm bày bán tại show room!
( không mua ngay lúc này thì còn để lúc nào mà mua )

...

Áp dụng tại 3 cơ sở chính tại HN:
🌟 NTQ 149 Thái Hà
🌟NTQ 313 Phố Huế
🌟NTQ 22 Đỗ Quang

NTQ- Giá Tốt- Chất Xịn- Phom Đẹp🌟🌟🌟

See More
NTQ added 40 new photos to the album: Sơ Mi NTQ 2018.
16 hrs

Những siêu phẩm như thế này mà giờ đây giá chỉ còn khoảng 300k 😱😱

Bởi NTQ đang có chương trình mua 01 sơ mi tặng 01 sơ mi cùng loại tuỳ chọn cho tất cả sản phẩm bày bán tại show room!
( không mua ngay lúc này thì còn để lúc nào mà mua )

...

Áp dụng tại 3 cơ sở chính tại HN:
🌟 NTQ 149 Thái Hà
🌟NTQ 313 Phố Huế
🌟NTQ 22 Đỗ Quang

NTQ- Giá Tốt- Chất Xịn- Phom Đẹp🌟🌟🌟

See More
Posts