Photos
Videos
Cái Chết
2
Posts
Osho Viet Nam is looking for Bigfoot in Da Nang, Vietnam.

Trong Upanishad có câu chuyện:

Svetaketu trở về nhà từ nhà thầy, trở về với bố mẹ mình. Anh ta đã học tất cả. Bố anh ta, Uddalaka, một triết gia lớn, nhìn vào anh ta và nói, "Svetaketu, con đi ra ngoài và đem quả của cây ở đằng kia lại đây".

Anh ta đi ra ngoài, đem lại quả cây. Và người bố nói, "Đập nó ra. Con thấy gì trong nó?" Có nhiều hạt mầm trong nó. Rồi người bố lại nói, "Lấy một hạt và đập nó ra. Con thấy gì trong nó?"

...

Anh chàng ta nói, "Chẳng có gì ạ."

Thế là người bố nói, "Mọi thứ đều nảy sinh ra từ cái không này. Cái cây lớn này, lớn đến mức một nghìn chiếc xe bò kéo có thể ẩn dưới tán lá của nó, đã nảy sinh ra chỉ từ một hạt mầm. Và con đập hạt mầm ra và con chẳng thấy gì ở đó cả. Đây là điều bí ẩn của cuộc sống - mọi thứ đều nảy sinh từ cái không. Và rồi một ngày nào đó cái cây biến mất, và con cũng chẳng biết ở đâu; con không thể tìm thấy nó ở bất kì đâu."

Con người cũng vậy; chúng ta nảy sinh từ cái không, và chúng ta là cái không, và chúng ta biến mất vào trong cái không. Đây là shunyavada.

Buông xuôi là hiểu biết/Tâm Kinh - Osho
#tamkinh #oshovietnam #upanishad

See More
Image may contain: ocean, sky, nature, water and outdoor
Osho Viet Nam
Artist
Osho Viet Nam is looking for dinosaurs.

Phủ định tri thức
Tâm kinh - Osho
#tamkinh #oshovietnam

Image may contain: text
Posts