See more of Phan Ngọc Sáu ( Nhà Ngọai Cảm) by logging into Facebook
Message this Page, learn about upcoming events and more.
See more of Phan Ngọc Sáu ( Nhà Ngọai Cảm) by logging into Facebook
Message this Page, learn about upcoming events and more.
Not Now
Community
Icon of invite friends to like the lage
Invite your friends to like this Page
Highlights info row image
237 people like this
Highlights info row image
240 people follow this
Posts

Ngọc sáu phan chị nhé , chị vê đến nhà chưa chị

Photos
Posts

Xin cam on chị ganhe , chuc chị tât ca mọi viêt thanh tôt đẹp , chao chị , chào quyêt thang!!!!!!

Ai về Đà Nẵng năm xưa
Mưa bom lửa đạn sớm trưa chiến trường
Đà Nẵng trung dũng kiên cường
Một lòng đánh Mỹ coi thường hiểm nguy
Ai còn ai mất ra đi...
Bao người nằm xuống biết khi nào về
Bao người là bấy nhiêu quê
Hết đời chinh chiến mà mê đời thường
Tảo tần cơm áo nắng sương
Gian nan vất vả khôn lường ngọn cây

Mong về hội họp một ngày
Nhớ thời đói quá ngày nay không sờn

Thượng Đức, Núi Chúa, Quế Sơn
Hòa Vang, Đại Lộc, Nông Sơn, Núi Thành
Bây giờ chắc đã tươi xanh
Rung rinh nỗi nhớ sao đành lãng quên
Biết bao ngôi mộ không tên
Bơ vơ đâu đó khắp vùng Quảng Nam
Thu Bồn reo gọi mênh mang
Ru hồn tử sấm ngân vang đất trời
Nghẹn ngào nước mắt tuôn rơi
Khôn thiên, bạn hỡi bạn ơi nhớ về.

See More

Tôi la ngươi linh- nhớ nhương ngay trong quân ngu- đông đôi tôi nay đa xa rôi- khăp ngõ neo đuuong - vẫn kg tim thây ơi ngươi linh - con chau cụ nam xưa - lam lên ky tich - vẽ vang cho đơi-

Phan Ngọc Sáu ( Nhà Ngọai Cảm) added 35 new photos to the album: 17 December 2011.
December 16, 2011