Photos
Posts
No automatic alt text available.
Politici a politické strany ČR - ODSTUPTE !!!

Prezident a jeho postavení v případě jmenování - budete souhlasit že prezident se svým podpisem stane něčím jako GARANTEM?

Akademická půda by měla být pokud mo...žno zcela apolitická. Historici a filosofové by měli studovat dějiny a hledat pravdu. Učit toleranci a vést studenty k humanistickým ideálům. To, co předvedl Putna, je obyčejná agitka ala komunismus z 50. let:

Vánoční výzva prezidentským kandidátům
---------

Areopag / Martin C. Putna / 21. prosince 2012

Vánoční výzva prezidentským kandidátům, jichž si lze vážit: Jiřímu Dienstbierovi, Táně Fischerové, Vladimíru Franzovi, Zuzaně Roithové, Karlu Schwarzenbergovi, Přemyslu Sobotkovi (a Vladimíru Dlouhému, kdyby byl přece jen vrácen do hry).

Dámy a pánové kandidáti,
nemůžete nevědět, že průzkumy dlouhodobě ukazují, že ve druhém kole volby nebude stát nikdo z vás, nýbrž představitel toho nejhoršího z novodobé české minulosti, spolutvůrce opoziční smlouvy a otevřený podporovatel mocenských ruských zájmů v České republice – a proti němu „muž bez vlastností“, který podléhá či podlehne týmž či podobným vlivům z podivných zákulisí.

Nemůžete nevědět, jaká rizika představují oba tito pravděpodobní vítězové voleb pro budoucnost této země.

Nemůžete nevědět, že v této konstelaci váš boj o prezidentství, jakkoliv čestně míněný a vedený, postrádá smysl, neboť okruhy, které by jednoho z vás volily, se sice jen částečně, ale přece příliš překrývají.

Prosím, vyvoďte z tohoto poznání odvahu ke statečnému a státnickému rozhodnutí. Buď se dohodněte mezi sebou a všichni či aspoň někteří odstupte ve prospěch jednoho z vás. Z hlediska budoucnosti této země je méně podstatné, jestli ten jeden bude spíše zleva nebo zprava. Podstatné je pouze to, aby mohl sjednotit hlasy, postoupit a vyhrát. Anebo, není-li taková dohoda možná, začněte odstupovat sami. Moudřejší půjde příkladem. Jedině tak je možné ještě zabránit oné katastrofě, oné zoufalé nevolbě mezi Zemanem a Fischerem.

Nebudete-li schopni takovéto dohody či takovéhoto činu, ukážete tím, že jsou vám bližší vaše osobní ambice a zájmy vašich partikulárních skupin nad zájmy této země, tohoto národa. Ukážete, že bohužel nemáte dost státnickosti na prezidentský úřad.
Prosím, přemýšlejte o tom v čase Narození Spasitele; v čase naděje, že nemožné se může aspoň někdy stát možným.

Doc. Martin C. Putna působí na FHS UK v Praze, literární historik, autor řady knih.<<

http://www.christnet.cz/…/vanocni_vyzva_prezidentskym_kandi…

See More

tak si vybírejme, jednoduše nemůžme z toho pytle to h!!!o minout!!!

Image may contain: one or more people and text
Posts

Sofiina volba na zastávce tramvaje Hradčanská.

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Politici a politické strany ČR - ODSTUPTE !!!

Níže a v příloze jsou uvedené informace o tom, jak Vladimír Franz coby kandidát na prezidenta ČR upravuje svůj životopis a zapírá svoji skinheadskou minulost. Z... uvedených materiálů se vykresluje následující obraz Vladimíra Franze:

· rasista – vystupoval proti Vietnamcům a „gastarbajtrům“, vyhrazoval se však proti nacismu,

· násilník - organizoval a podílel se na násilí proti Vietnamcům v první polovině roku 1990,

· vedoucí českých skinheadů s politickými ambicemi – kolem počátku roku 1990 založil spolu s dalšími skinheadskou organizaci Nová česká jednota a od té doby docházelo k soustavným útokům proti Vietnamcům a Romům. Vytvořil „šestero“ českých skinheadů,

· demagog – mluvil nepravdu do tisku, když letos popíral svou skinheadskou minulost,

Nechť si čtenář udělá vlastní názor.

I. Co říkal Franz o svém skinheadském období kolem roku 1990:.

1. Franz v Lidových novinách ze 3. srpna 2012 – Franz tvrdí, že časopis Čech a organizace Nová česká jednota nikdy neexistovaly (klíčový článek a rozhovor): "Franz [...]: Nikdy jsem se jako skinhead necítil a necítím se jím být ani dnes." [...]


V 90. letech se ale také objevila informace, že [Vladímír Franz] založil organizaci Nová skinheadská jednota a časopis Čech. V něm prý měl vymezit základní pravidla pro skinheady – boj proti drogám, posilování fyzické kondice a uvědomování si svého vlastenectví. „To jsem se dočetl v jedné knížce. Strašně rád bych tu organizaci i časopis viděl,“ směje se Franz." http://www.templstejn.cz/…/uplo…/2012/07/20120803_LAA_04.pdf

2. Franz v reakci na článek v Lidových novinách ze 3. srpna 2012 – zveřejněno na facebooku (další klíčový článek):

Potíž je […] minulost některých novinářů, kteří by se za ní měli sami stydět. Recyklují se ohavně lživé informace pocházející v zásadě ze dvou bulvárních článků z roku 1990 [tj. článek „Těžký boty“ článek v časopisu Vlasta níže, pozn.]. Jádro sporu bylo v tom, že šlo o interpretaci postojů, s nimiž jsem se tehdy setkával, záměrně zkreslenou tak, jakoby šlo o názory mé vlastní. Citované výroky jsem nikdy neautorizoval a už tehdy se od nich ostře distancoval.

V polovině 80. let minulého století jsem mj. pracoval i s učňovskou mládeží, z níž často pocházely vysoce problémové skupiny. Byl to (a bohužel dodnes je) vážný sociologický problém, který však tehdejší režim nebyl schopen řešit jinak, než tupě a represivně. Měl jsem za to, že po převratu v roce 1989 je šance tyhle lidi oslovit pravidly a nabídkou pozitivní cesty, kterou by akceptovali.
http://vladimirfranz.cz/franz-ja-a-skinhead/

II. Franz a skinheadi kolem roku 1990 – rozhovory a články

Níže je uveden popis působení Franze ve skinheadského hnutí kolem roku 1990 s důrazem na květen, kdy skinheadi páchali násilí na Vietnamcích a Romech:

1. Nahrávka Franze na „osudovém“ koncertě Orlíku v 1.5.1990, který spustil vlnu násilí proti Vietnamcům a Romům [viz další články níže]:

„[Hlas "Pavla"] Tady JUDr. Franz by něco chtěl říct.

[Hlas Vladimíra Franze] Takže kamarádi. Je to řádově pět měsíců, kdy na Chmelnici vznikl název Nová česká jednota. Nyní je květen a vychází první číslo jejího časopisu Čech. Tam se dočtete hlavní zásady, co udělat proto, aby se ty zásady nějakým způsobem naplnily. Je potřeba se sejít, najděte ve svém středu organizačně nejšikovnější, který dokážou prostě říct, co i vy očekáváte od Nové české jednoty. Protože ruka, která má takhle, udělá méně než ruka, která je takhle [zejména pozdrav ”Čistý štít” Nové české jednoty, viz článek od Davida Vondráčky a článek z týdeníku Fórum 18/90, pozn.]. Jednota musí být jednotná a nová a česká. Přichází doba prázdnin, a v době prázdnin, jak je známo, všechno jde do ztracena. Proto se musí uskutečnit první sraz ještě před prázdninami. Kdy to bude, si myslím, že se včas dozvíte. Svoláváme proto sraz, první, Nové české jednoty. [zřejmě se jedná o výcvikový tábor, který Franz nezvládl zorganizovat, viz článek z Reflexu níže, pozn.] Oi! [pozdrav skinheadů, pozn.].

[Hlas "Pavla"] Takže neděkuju doktorovi Franzovi, který nás všechny rozeštvává, a to, co řekl, to jsme měli říkat asi my, ale to už je jedno. Důležitá věc. Ukončí to Orlík. [...] Já jsem Pavel a Dan Černovský [viz následující článek, pozn.], který jsme to [tj. koncert] dělali [organizovali].

http://www.youtube.com/watch…

2. Článek v Mladém světě od Davida Vondráčka, který Franze a jeho vystupování popisuje zde:

„Dan [Černovský, dává rozhovor v dílně OPBH, pozn.] mi [tj. autorovi článku, Davidovi Vondráčkovi, pozn.] povídá, že tenhle zvýšený zájem o holé hlavy mezi lidmi, kteří stále ještě nevědí, oč přesně kráčí, pozoruje od prvního máje. Po těch honech na Rómy a Vietnamce v centru města, k nimž se připletli cizinci, kteří měli smůlu, že se jim podobali. ... Dan se do pogromů v první den měsíce lásky nezúčastnil. Pomáhal až do půlnoci v žižkovském hotelu Tichý balit kapele Orlík aparaturu. Ano, té skinheadovské kapele, jejíž dva přední členové David Matásek a Daniel Landa se v tisku, rozhlase a televizi od rasistického běsnění svých přívrženců distancovali.

Dan by – jak říká – rákosníky – nikdy po Václavském náměstí nehonil. „To baví akorát tak mladý vypatlance a JUDr. Franze, který z toho má ukruťánskou srandu, když nějakému rákosu přelámou žebra … Já mu nerozumím“, kroutí plešatou hlavou Dan „Je to jinak rozumnej chlap. Inteligent, který to má v tý svý holý lebce v richtiku. Ale má prostě takový ujetý potěšení z toho, že ho někdo z těch mlaďochů bere, že je může ovládat. Říkal mi v hospodě U Pešků, že ty krvavý lázně na Smíchovském a Holešovickém nádraží – že to je jeho arbeit... Dělá takovýhle blbosti, a přitom všude po hospodách vykládá to, s čím souhlasím, že čeští skini musí být něco jako policajti pochůzkáři, jichž se budou všichni kriminálníci a šmelináří bát. Potřebujeme se stmelit, vytvořit řád, být hrdý na to, že jsme Češi...“

„My nemáme s německým nacismem nic společného. Nehajlujeme jak debilové. Máme svůj Čistý štít...“ „Jižan [tj. jiný skinhead], dvěma pohyby zvedl loket na úroveň hlavy“. To je náš pozdrav Čistý štít. Nepotřebujeme hakenkrajclery, když máme svůj kalich v kroužku“.

[Článek dále popisuje, jak Franz oznamoval letní výcvikový tábor s brannými prvky. To na nahrávce z části koncertu (viz výše) sice nezaznělo, nicméně Franz potvrzuje tento svůj záměr v článku v Reflexu z roku 1991 (viz níže)].

http://uloz.to/…/tezky-boty-az-nahoru-zavazany-reflex-1990-…

3. Další nahrávka z části téhož koncertu skupiny Orlík v hotelu Tíchý dne 1.5.1990:

Tady v Čechovi vyšla informace, že v pátek nebo v sobotu 18. nebo 19.5. by se měl konat sraz všech skinheads. To se ruší, jo. A mám tady adresu inzerce Čecha, kam můžete posílat své návrhy a připomínky. Je to "Čech - návrhy" a ten sraz, datum toho srazu vyjde v časopisu Čech, který můžete sehnat v hospodě u Pešků.

Kdo nemá časopis, navrhujeme tyto zásady Nové české jednoty:

Za prvé je to vlastenectví, za druhé soudržnost a akceschopnost, za třetí zvyšování fyzické kondice, za čtvrté boj proti drogám, vyřešení otázky gastarbajtrů a navázání kontaktů s podobnými skupinami v zahraničí. Dík, čau.

Landa: Tak když jsme u těch keců. Zveme všechny nefašistické skinheady - je to pravice, jasno.

... Ty hospody vymlátíme. … Sobota 12.5. ve 14:00 hodin ... Václavské náměstí u koně - každý skinhead, který není fašista, transparenty popřípadě sebou. Demonstrace proběhne tak, že v rigu písní se pochodem do Nerudovy ulice rozběhneme do hospod a od 21., až budeme nalitý, a začneme likvidovat Prahu. Je to nefašistická demonstrace, samozřejmě. Takže ve 14h, 12., sobota, čím více skinheadů,tím líp skinheadů.

...

A můžeme jet Bílou Ligu a můžete to tady trochu likvidovat.

Viz soubor „02.Landa mluvý k lidem.mp3“ – ze záznamu z koncertu ke stažení zde: http://www.uloz.to/xVMT1Qa/orlik-live-hotel-tichy-1990-rar

4. Co se stalo se skupinou Orlík po koncertu dne 1.5.1990

Česká televize:

Na začátku května roku 1990 po několik dní napadali skinheadské bojůvky na Václavském náměstí a přilehlých ulicích lidi odlišné barvy pleti. První útok následoval po koncertu skupiny Orlík (dne 1.5.1990). Mezi oběťmi byly taky dva pracovníci kanadské ambasády. O dva dny později vystoupili obě vůdčí osobnosti kapely v televizních Aktualitách.

Viz od 2:47
http://www.youtube.com/watch?v=mi2Ntv3VKbE

Popis násilností po koncertě:

akce rasistických skinheads (v roce 1990 i nazi-punks) … [poznámka pod čarou] měly zpočátku spíše charakter trestných výprav proti Romům či Vietnamcům (např. při shromáždění asi 100-150 skinů a punkerů na Václavském náměstí Praze dne 1. května 1990)

http://www.mvcr.cz/soubor/mares-pdf.aspx

Oznámení skupiny Orlík a distancování se od násilností:

1.května [roku 1990] pak byl první slavný koncert [skupiny Orlík] v hotelu Tichý. Na koncertě se poprvé ve větším množství objevili neonacisté, hajlovalo kolem 800 lidí.

3.května Daniel Landa a David Matásek vystoupili v televizi a vydali v časopise REFLEX následující prohlášení:

Kamarádi, Skinheadi!
Situace je naprosto neudržitelná. To, co se odehrálo po koncertě Orlíku dne 1.5.90, přesáhlo všechny meze. Napadáním turistů v centru Prahy dosáhnete pouze kriminalizování a obecného opovržení naším hnutím. Uvědomte si, že jste Češi a že pogromy v naší zemi nemají co dělat! Nejsme fašisti ani ortodoxní rasisti. Válkou s Romy a Vietnamci nahráváme komunistům na smeč. Zvláště teď před volbami. Zakládejme si svoje spolky, choďme do hospod, poslouchejme svou muziku. Buďme zase Oi! Pojďme usměrnit "polistopadové hrdiny" v našich řadách. Uvědomte si, že hákový kříž nás opravdu nezajímá. A ty, které ano, pro ty máme dobrou radu: emigrujte k našim tupějším kolegům do NDR. Pokud se situace neuklidní, nebude skupina Orlík na nejbližších koncertech hrát. Mnoho lidí nás totiž považuje za iniciátory této války. Takže: 25.5.1990 ve Futuru nehrajeme!

http://www.orlik198891.estranky.cz/…/bourlivy-rok-1990-cast…

Články v časopisech z první poloviny května 1990 (uložené zde: http://www.uloz.to/xfNPZNT/skinheady-kveten-1990-zip):

Zabránit konfliktům - Lidové noviny 4.5.1990

1. května večer byli spoluobčané tmavé pleti nuceni bezdůvodně (!) opustit Václavské nám. z rozhodnutí 200 násilníků. ... Na podstavci sochy sv. Václava se objevily barvou nastříkané hákové kříže. Na 13 nejagresivnějších odpůrců pořádku bylo předvedeno na MO VB. Dopisem ÚV Romské iniciativy vyzývá všechny občany:

"Vážení přátelé, nárůst národnostního a rasového napětí v České republice nás nutí obrátit se na vás jako na představitele politických stran, společenských seskupení a církví v ČSFR. Jsme přesvědčení, že další vyhrocení těchto konfliktů by mohlo vést k ohrožení demokratického vývoje a svobod v naší společnosti."

See More

copak za sebou tento ňoumík má? dovede to někdo vyjmenovat?

No automatic alt text available.

NÁVRH PRO TY KTEŘÍ ODMÍTAJÍ JÍT K VOLBÁM

NAPIŠME ŽE NÁM NEVYHOVUJE ŽÁDNÝ Z KANDIDÁTŮ

http://www.rozhlas.cz/…/volebni-kucharka-2-dil-pomalovany-h…

No automatic alt text available.

Tak vida jak se nám to rýsuje..

No automatic alt text available.
Politici a politické strany ČR - ODSTUPTE !!!

ODS a ČSSD by měly podpořit Jana Fischera. Jinak bude zle.

Jen jeden výsledek prezidentských voleb může zmírnit již nyní zjevnou strategickou prohru obou stran....

Tvrdíme, že prezidentské volby budou hned na začátku roku 2013 vrcholem politické sezóny, neboť předznamenají mnoho rozhodných událostí a trendů budoucích.

Definujme nejprve situaci, ve které se odehrají, z hlediska vrcholné politiky. Vládní koalice neví, kolik má vlastních poslanců, pro svoji existenci však může v situacích bytostně krizových počítat s účelovým uskupením zákonodárců, kteří bytostně touží uhájit zbylý počet platů do řádných voleb na jaře 2014. A přesto: prezidentské volby mohou o politické atmosféře v zemi sdělit mnohem více než seriózní agentury a jiné věštírny. Ba dokonce mohou udělit vnitropolitické situaci natolik novou dynamiku, že není vůbec vyloučeno, že v příštím roce nás neminou ani volby parlamentní.

A nyní z hlediska voliče: Důsledkem nezkušenosti českého občana s přímou volbou prezidenta je panující dojem, že se chystá velká hra, na kterou se právě v boji o Hrad míchají karty. Problém tkví v tom, že minimálně před druhým kolem musí být jasné, jaká karetní hra se bude dále hrát, aby volič mohl u volební urny ve druhém kole definitivně rozdat. Přesto by bylo velmi nesprávné, pokud by volební účast v prvním kole byla nízká proto, že ještě o nic nejde.
Defilé poražených, díl první

Již nyní můžeme říci, že tyto volby mají prvního poraženého. ČSSD, která před pěti lety vlajku přímé volby zvedla. Tento krok umožnil sociálním demokratům zlehčit druhou porážku jejich kandidáta v nepřímé volbě a také logicky navazoval na dobrý vztah této strany k přímé demokracii, který potvrzovala dlouholetým zápasem o referendum.

Jenže na druhé straně přímá volba znemožňuje ČSSD dostat na Hrad kohokoli ze svých zasloužilých členů jen trochu přijatelných pro KSČM. I když se současné vedení může ohánět principy a státnickostí, je fakt, že jak expremiér a bývalý eurokomisař Vladimír Špidla, tak někdejší ministr a senátor Zdeněk Škromach a jejich příznivci uvnitř strany mohou působit smutně, až naštvaně. Až bude ČSSD vystavovat Bohuslavu Sobotkovi závěrečný účet, jistě se tato nevůle k politickému kotrmelci objeví na seznamu chyb.

Ještě děsivější je však pro ČSSD fakt, že přímou volbou prezidenta vypustila z lahve džina, odloženého na Vysočině. Omlazený oranžový tým sice dokáže díky finanční konsolidaci a poměrné vnitrostranické stabilitě opřené o stálou voličskou základnu porážet fan-klub Miloše Zemana v jakémkoli druhu voleb, jenže… Nepřehlédnutelným úkazem je, že ČSSD nedokáže ze svého středu vygenerovat hráče, který by s důchodcem z Vysočiny v zápase jeden na jednoho sehrál důstojnou partii.

Pokud Zeman prezidentské volby vyhraje, může to velké části jeho skrytých příznivců, která se ještě zdržuje v ČSSD a v této straně již žádnou budoucnost necítí, poskytnout legitimní signál k odchodu. To může posléze Zemanovu stranu přehoupnout přes pětiprocentní hranici ve volbách do Sněmovny. A jestliže Klaus na Hradě opravdu nebyl žádné terno pro ODS, byla to jen selanka proti tomu, co by pro ČSSD znamenal prezident Zeman.
Defilé poražených, díl druhý

Zeman na Hradě je nejhorší variantou i pro ODS, kterou lze už dnes vyhlásit druhým poraženým prezidentských voleb. Už jen proto, že místo Miroslavy Němcové vyslala do boje Přemysla Sobotku.

Debakl občanských demokratů však může být Zemanovým vítězstvím ještě zostřen. Nikoli proto, že by straně Petra Nečase tento politik nějak výjimečně vadil. Vždyť ještě letos na jaře dokonce významní členové nejvyššího vedení naznačovali, že pokud se do druhého kola dostanou Jan Fischer a Miloš Zeman, veřejně podpoří druhého jmenovaného. Občanským demokratům se nelíbí nejen Fischerova „nepolitická politika“, ale zejména lidé a sponzoři, se kterými tento kandidát obklopuje. Jenže co bylo na jaře 2012, nemusí platit na začátku roku 2013. Vzhledem k volebním preferencím se ODS ocitla v situaci, kdy musí změnit taktiku a přehodnotit negativní vztah k Fischerovi, ať se to straníkům bude líbit, nebo ne.

Nová politika ODS, kterou dnes lze nazvat už jen biologickou, tedy bojem o přežití za jakoukoli cenu, nesmí připustit, aby Fischer v druhém kole prohrál. Jelikož ODS nedisponuje dostatečně silným mediálním vojskem, jež by pomocí diskreditační kampaně Fischerovi zabránilo dostat se do druhého kola, bude muset udělat vše pro to, aby Fischera naopak na Hrad dostala.

Proč pro ODS neexistuje horší zpráva než „Fischer zůstal před branami Hradu“? Tento kandidát má nyní podporu zhruba třetiny voličů a ve druhém kole prezidentských voleb může toto číslo ještě vzrůst. Co nastane pak? Očekává se, že pokud Fischer prohraje, obrovskou podporu veřejnosti jen tak nezahodí. Zkusí ji přetavit do reality v parlamentních volbách. Kdyby poražený Fischer založil na jaře 2013 politickou stranu, která by se zaměřila na středopravý elektorát, odlákal by zejména voliče ODS.

A pokud by Fischerova strana či hnutí v příštích parlamentních volbách získala byť jen třetinu těch hlasů, které ho budou volit prezidentem, tedy zhruba deset procent, na politické scéně se objeví nový subjekt a z ODS se stane opravdu malá strana.

Po prvním kole prezidentských voleb budou voliči ODS chtít od nejvyššího vedení strany jasné stanovisko, koho ze dvou kandidátů podporovat. Uslyšíme-li z úst Petra Nečase jméno Fischer, naše hypotéza se potvrdí beze zbytku.

Polarizace

Důsledkem prezidentských voleb může být prohloubená polarizace společnosti v politických postojích

Odmyslíme-li jakékoli spiklenecké scénáře, může být jediným společenským důsledkem prezidentských voleb prohloubená polarizace společnosti v politických postojích. Nenechme se mýlit, kandidáti ve snaze získat maximální počet příznivců zatím zamlčují a zamlžují své opravdové politické postoje. Obrušují hrany. V této fázi kampaně se politický boj odehrává v rovině soutěže o nejusměvavější billboard, což je dáno hlavně tím, že ani jeden z kandidátů zatím hodnověrně nevyslovil heslo, za kterým by se šikovali lidé oslovení silou jeho sdělení.

Zato v horké části přinese prezidentská kampaň více negativních než pozitivních sdělení. Útoky budou spíše osobní než politické. A tak se patrně dožijeme toho, co se mělo odehrávat vždy ve volbách senátních a co z nich již opravdu vymizelo: budeme volit podle osobností. Bohužel o nich budeme vědět jen to, co nám samy budou ochotny sdělit, a to ještě jen nutně a navíc ve formě opracované jejich PR agenturami. Anebo o nich uslyšíme pomluvy či polopravdy šířené PR agenturami těch druhých.

Poté proběhne první kolo a nastane fáze další. Dvoukolová volba určuje jednoznačného vítěze jen zdánlivě. Spíše generuje kandidáta nejpřijatelnějšího. A tak budeme poprvé konfrontováni s úpornou snahou dvou nejúspěšnějších kandidátů z prvního kola dostat k druhému kolu voleb i toho posledního šmejda, který je ochoten správně hlasovat. To je období, kdy se dělají gesta a vyslovují sliby, jež se po slavném vítězství nejen těžko plní, ale navíc se velmi obtížně berou zpět.

Zvláštním fenomén druhého kola voleb si nanečisto vyzkoušeli v posledních senátních volbách třeba voliči z Prahy 8, kde proti sobě stáli kandidáti ODS a KSČM. Je to volba „proti někomu“. I lidé, kteří se k prvnímu kolu nedostavili, přišli ve druhém sdělit, že si opravdu nepřejí, aby jejich senátorem byl komunista. V prezidentských volbách bude toto negativní vymezení hlavním důvodem zmíněné polarizace. Což v zemi, kde i parlamentní volby mohou skončit plichtou a při přeběhlické praxi ani výsledek 103 na 97 nemusí znamenat jistotu vládnutí, může vyvolat nedůstojnou hysterii.

Pro úřad prezidenta a pro jeho chápání je podstatné, že vítěz (alespoň v den druhého kola) bude za sebou mít sice většinu voličů, ale nebude to ani zdaleka většina občanů. A zároveň bude mít na papíře i přesný doklad o tom, kolik občanů jeho země si jej v úřadu vysloveně nepřálo.

Ne že by se s tím nedalo žít a s každým dnem poctivé práce získávat na svoji stranu i odpůrce, ale pro české pojetí všeobjímajícího nadstranického prezidenta to jistě bude velká rána. Prezidenti zvolení v nepřímé volbě se totiž mohli chlácholit tím, že nevole je produktem stranických sekretariátů, nikoli koncového voliče.
Nestranické šance

Vůle po nadstranickosti hlavy státu je spolu s deziluzí ze současné politické scény hlavním argumentem pro výhodné postavení nestranických kandidátů. Ti straničtí totiž za sebou táhnou přítěž své strany. Ta jim přitom - jakkoli může v ledasčem pomoci - není schopna zaručit podporu všech svých příznivců. Stejně tak straničtí kandidáti nejsou s to přesvědčit mnoho svých sympatizantů, že volba ve stranickém dresu je poctivá. Ve většině případů proto patrně nedosáhnou ani na výsledek svých stran v aktuálních průzkumech, což nebude dobrá zpráva pro stranu ani pro ně osobně. A uvnitř strany to dlouhodobě může znamenat jejich konec.

Naopak skrytou nevýhodou nestranických kandidátů je, že veřejnost nemůže být tak bláhová, aby si myslela, že do této politické bitvy vstupují jako solitéry a pouze za vlastní peníze. Je velmi podstatné si uvědomit, že v pozadí hned několika nestranických kandidátů může stát ještě nebezpečnější mocenská hydra, než jakou je kterákoli z politických stran.
Komunistická matematika

Tyto volby už mají také prvního morálního vítěze. Protože jsme v Česku, je to ten, který se neúčastní.

Komunistická strana Čech a Moravy věděla, že ať by postavila kohokoli, dostal by určitě víc než dvanáct procent. Nabažená posledními senátními volbami by mohla v osobě Vladimíra Remka směle bojovat i o druhé kolo. Jenže druhé kolo stejných senátních voleb jí jasně signalizovalo, že tak činit nemá. Že štěpit síly levice v době, kdy z Lidového domu pozvolna vyprchává odér bohumínského usnesení, a zažít všeobecné odmítnutí v době, kdy neostražitá část veřejnosti připouští reálný návrat komunistů k podílu na moci, by nebylo rozumné.

Již samotný akt zobchodování hlasů svých voličů mezi prvním a druhým kolem by mohl být neurotizující, a proto KSČM tuto citlivou transakci uskuteční už před kolem prvním. A to pravděpodobně způsobem velmi diplomatickým. Své voliče vyzve k podpoře jednoho ze dvou levicových kandidátů, pocházejících z lůna ČSSD. Tím zaprvé vyjádří podporu svému jedinému potenciálnímu koaličnímu partnerovi, ale zadruhé zároveň podpoří Miloše Zemana, který by komunistické straně svým angažmá mohl pomoci v boji o hegemonii na levici. Není si totiž třeba myslet, že Jiří Dienstbier, syn bývalého disidenta a středolevý sociální demokrat, by mohl uzmout z komunistických hlasů významný podíl. Ať vyhraje z levicových kandidátů kdokoli, bude muset komunistické straně i Vladimírovi Remkovi osobně výrazně politicky poděkovat.

Nejen současná komunistická strana, ale i někdejší členové její předchůdkyně, tedy KSČ, mají tedy do prezidentských voleb dobře nakročeno. Jako nikdy totiž platí jeden z nejlepších politických vtipů naší polistopadové éry, příležitostně opakovaný při všech volbách:

Potkají se dva. Jeden se ptá druhého: „Koho budeš volit?“
„Já komunisty.“
„No jo, ale kterou partaj?“

Pokud odmyslíme morální rozdíl mezi členy komunistické strany v roce 1968 a kariéristy z osmdesátých let, je stejně děsivé, že dvacet tři let po listopadu kandidáti s komunistickou minulostí (zatím jen v průzkumech) výrazně porážejí ty s minulostí antikomunistickou.

-István Léko, ČP-

See More

Co říkají prezidentští kandidáti I.
---

ČT televize pomohla prezidentským kandidátům připravit jejich volební šoty - patrně přišla na to, že stejně toho moc co říci nemají , protože pro seznamování občanů s kandidáty slouží šoty ani ne 3minutové. (Tím rozhodně nechci říci, že se tyto šoty natáčely 3 minuty, vždyť jsou pojmenované Den s prezidentským kandidátem). Znějí upřímně, co říkáte? Tvrdím, že není nad to, pustit si je všechny najednou. A tvrdím také, že shopní byli i ...ve střižně. Co říkají kandidáti delšího, si ukážeme - věřím - příště - v díle II, pokud toho mezitím prezidentští kandidáti nenatočí tolik, že to nepůjde uspořádat - rovnoměrně a spravedlivě.


Uvádím v pořadí, v jakém byly zřejmě i odvysílány (necháte-li je běžet z tohoto linku - http://www.youtube.com/watch?v=tfSj3fIwrlI&list=UL, přeskočí samy z jednoho na následující, není třeba překlikávat):

Vladimír Franz(jako první v sérii): http://www.youtube.com/watch?v=tfSj3fIwrlI

Zuzana Roithová (jako druhá v sérii): http://www.youtube.com/watch?v=0x7W4j0ZDI0

Jan Fischer (třetí v pořadí): http://www.youtube.com/watch?v=IzOfdxVGnfw

Jana Bobošíková (čtvrtá v pořadí): http://www.youtube.com/watch?v=z2fphiT71r4

Jiří Dienstbier (pátý v pořadí): http://www.youtube.com/watch?v=7uZQ29J3xEY

Karel Schwarzenberg (šestý v pořadí): http://www.youtube.com/watch?v=3cvBqc-_mts

Miloš Zeman (sedmý v pořadí): http://www.youtube.com/watch?v=Gl6TF99j9Gw

Přemysl Sobotka (osmý v pořadí): http://www.youtube.com/watch?v=4xwuYIPSsM4

Táňa Fischerová (devátá v pořadí): http://www.youtube.com/watch?v=1gKcNKct9Sg

Vladimír Dlouhý (desátý v pořadí): http://www.youtube.com/watch?v=u9ePaDJx_D4

Tomio Okamura (jedenáctý v pořadí): http://www.youtube.com/watch?v=JEop2LTZ4rI

Kateřina Amiourová

See More
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Politici a politické strany ČR - ODSTUPTE !!!

Dlouhý měl na účtu 900 milionů Kč, kde je vzal, ptá se průmyslník Stehlík
---

Průmyslník Vladimír Stehlík, který nevzdává boj o oživení kdysi světoznámého podn...iku Poldi Steel, na tiskové konferenci uvedl, že napsal dopis prezidentu republiky Václavu Klausovi ve věci současné situace bývalé perly českého průmyslu a o plánech na její revitalizaci.

Uvedl v něm nové skutečnosti ohledně činnosti tehdejšího ministra Vladimíra Dlouhého (ODA), který nyní kandiduje na Hrad.

Na jednom velvyslanectví, kam jsem byl pozván, jsem se potkal s Richardem Salzmanem, tehdejším generálním ředitelem Komerční banky a on mi říká: Vladimíre nech to být, špatně dopadneš, buď jako náš Vladimír, podívej a ukázal mi výpis z konta Dlouhého u KB. Bylo tam přes 900 milionů korun. Povídám: To jsou snad peníze ministerstva, ne? A on povídá ne. Konto je osobní. Takže doklady jsou k dispozici a budou použity až bude třeba, uváděl před novináři Stehlík.

Myslí si, že o krachu Poldi bylo předem rozhodnuto v evropských strukturách, neboť konkurovala německé firmě Krupp.

http://www.tydenikobcanskepravo.cz/…/dlouhy-mel-na-uctu-900…

See More
No automatic alt text available.
NAŠE Pozitivní Evoluce - bez cenzury

"Když má Karel Janeček kouzelníka Žita, to já si najmu Merlina" prohlásil Jan Fischer."Je z anglosaských zemí, které mají bohaté zkušenosti s demokracií, takže ...by nám nějakou mohl přičarovat."

Tisková mluvčí Miloše Zemana potvrdila, že Miroslav Šlouf už 2 dny hledá v Rusku reinkarnaci Rasputina, jeho inzerát visí na všech čerpacích stanicích Lukoilu a chystá se i reklamní kampaň v celoplošném radiu Jerevan.

Vladimír Dlouhý sice vyčkává, ale mediím sdělil: "Jsem pragmatik, budu-li kandidovat, oslovím Davida Copperfielda, protože dokáže přilákat pozornost a osobní kontakt s voličem bude klíč letošní prezidentské kampaně".

Vladimír Franz osobu kouzelníka odmítá, ale magii se nebrání. Naopak. "Není větší magie, než hudba", poslal SMSkou.

Tomio Okamura byl stručný a v mailu uvedl "Janeček mi Landu půjčí, ale jak já věřím v činy, nikoliv slova, tak Daniel dostal první úkol: vykouzlit moji platnou kandidaturu. Pakliže se mu to nepodaří, nebudu s ním nadále spolupracovat."

Jana Bobošíková vyžaduje čarodějku, ale jen takovou, co je protievropská, je typickou Češkou, je přizpůsobivá a nevyčnívá. Není divu, že se jí ještě žádná neozvala. Čarodějky bývají všelijaké, ale určitě ne přizpůsobivé "

See More
No automatic alt text available.
Politici a politické strany ČR - ODSTUPTE !!!

Zemanův další kostlivec: zakladatel pobočky jeho strany podváděl s lihem

Strana Miloše Zemana má potíže s financováním. Řada sponzorů, které SPOZ uvedla ve ...finanční zprávě za rok 2010, totiž Zemanovcům nikdy peníze nedarovala. Zeman přesto tvrdí, že je vše v pořádku. Teď se ale ukázalo, že strana má potíže i s některými členy. Zakladatele mutěnické buňky SPOZ Vladislava Jaroška soud potrestal za daňové podvody.

Miloš Zeman dorazil loni 19. května do malé obce Mutěnice na Hodonínsku, aby navštívil Vladislava Jaroška - muže, který stál u zrodu tamní organizace Strany práv občanů Zemanovci (SPOZ).

Zeman přijel do areálu Sklepy Jarošek, které jsou vyhlášené vlastní produkcí vína a slivovic, a posvětil tam založení místní organizace SPOZ. Dal si několik sklenek vína, okoštoval slivovici, zazpíval si s nejznámějším zpěvákem lidových písní Jožkou Černým a pokřtil slivovici s názvem "Zemanovka". A když pak večer odjížděl, prohlásil se zdviženou pěstí: "Smrt tunelářům".

Ironií osudu je, že Vladislav Jarošek, který stál u zrodu mutěnické organizace SPOZ a jenž Zemana pohostil, byl v té době už odsouzen za daňový delikt. Brněnský krajský soud ho shledal vinným za podvod ve výši 70 milionů korun. V červenci 2010 mu uložil trest: šest let vězení. Necelý rok poté se Jarošek dostal do přízně Zemana.
Před vězením Jaroška zachrání jen prezidentská milost

Jarošek se sice proti verdiktu odvolal, ale vrchní soud mu nyní 6. listopadu 2012 trest potvrdil. Jarošek tak bude muset jít do vězení. A jediné, co by mu možná pomohlo, by byla prezidentská milost…

Podle soudu vyrobila Jaroškova firma v roce 2003 téměř 500 tisíc litrů denaturovaného lihu. "Denaturační proces však nebyl úplný, společnost líh dostatečně neznehodnotila a měla z něj zaplatit spotřební daň. Podnikatel však líh do základu daně nezahrnul. Navíc uváděl, že dál z lihu vyráběl nemrznoucí směs Nemrazol," uvedla v roce 2010 soudkyně Halina Černá. Články o Jaroškově odsouzení vyšly v médiích hned poté.

Předseda strany Vratislav Mynář tvrdí, že o kauze Jaroška v květnu 2011, kdy zakládali organizaci v Mutěnicích, nevěděl. "Informaci, že je odsouzen za daňové podvody, jsem v daném okamžiku neměl," uvedl Mynář.

Potvrdil však, že místní organizace v Mutěnicích byla "svým vlastním rozhodnutím v červnu letošního roku zrušena." Proč? To Mynář ve svém písemném stanovisku nerozvedl. Ale zdůraznil, že Jarošek nebyl hlavním reprezentantem mutěnické organizace. "A vzhledem k tomu, že od června letošního roku pan Jarošek není členem SPOZ, nebudu jeho případ již nijak komentovat," sdělil Mynář. Jarošek nebral mobilní telefon. Ale jeho spolupracovnice slíbila, že mu dotaz vzkáže.
Výrobce "Zemanovky" neodváděl daň z lihu

Podle soudce Vrchního soudu v Olomouci Petra Angyalossyho, který odvolání Jaroška posuzoval, šlo o jasný podvod. "Denaturace lihu byla fiktivní. Jarošek uváděl, že denaturoval v jeden den 300 tisíc litrů lihu. Ale v té jeho provozovně se dá denaturovat maximálně 40 tisíc litrů za den," řekl soudce.

Soudce zpochybnil i Jaroškovo tvrzení, že z denaturovaného lihu vyrobil údajně 470 tisíc kusů nemrznoucí směsi. "Tyto směsi měl prodávat firmám, které zčásti vlastnil. Navíc na to neexistují doklady," uvedl Angyalossy. Co mohl Jarošek udělat s lihem, který evidentně neznehodnotil? "Nelze přehlédnout, že Jarošek má i likérku," řekl soudce.

Zeman si Jaroškovu slivovici pochvaloval. "Je vynikající," řekl loni. A třílitrovou "Zemanovku" si odvezl jako dárek pro svého přítele, exvůdce SSSR Michaila Gorbačova. Předal mu ji k osmdesátinám.

-idnes-

See More