Photos
Videos
Just a little taste of the festa... Please share your photos / videos on this page or send them to us via messenger
10
Posts
Santa Lucija, Gozo shared a post.
2 hrs
Ray Grech shared Josephine Grech's post to the group: MALTA.
2 hrs
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
Posted by Josephine Grech
689 Views
689 Views
Josephine Grech
3 hrs

My new cover version.. Perfect

Image may contain: one or more people and closeup
Diocese of Gozo

Waslet fi tmiemha ġurnata speċjali ħafna għall-Knisja ta' Għawdex, li rat lil wieħed minn uliedha jirċievi l-Konsagrazzjoni Episkopali minn idejn il-Papa Franġisku fil-Bażilika ta' San Pietru. Għażiż Arċisqof Alfred, nifirħulek u nitolbu għalik.

Posts
Image may contain: 2 people, people standing
Ta' Kercem Gozo

NIKET: Ilqa’ fi hdanek Mulej, lir-ruh ghaziza ta’ CARMELO GRECH minn Santa Lucija, li gie jiltaqa’ mieghek, Hallieq tieghu, nhar il-15 ta’ Marzu 2018, fl-ghomor... ta’ 82 sena.
Gawdewh matul hajtu u qatt minsi minn martu Sylvia, uliedu Joe u martu Lelina, Saviour u martu Anna, Charlie u martu Lorraine, Luciano u martu Mariella, Jeffrey u martu Orietta, u Mario, in-neputijiet Charlon u martu Francesca, Joanne u zewgha Justin, Etienne, Jessica u l-gharus Frank Paul, Manuel, Matthew, Jean Pierre, Thoe, Chanel, Wayne u Alysia, pro neputijiet Julia Marie, Jerome u Liam, hutu u hut il-mara, neputijiet u bosta qraba u hbieb. Naghtu l-kondoljanzi taghna lill-familjari ta’ huna Karmnu. RIP

See More
Image may contain: 2 people
Mario Grech

Grazzi lil kulhadd tal-kuragg li tghajtu lili u lil familti f' dan il-mument difficli.

Image may contain: 1 person, smiling, standing and indoor
Diocese of Gozo

PROGRAMM TAŻ-ŻJARA F’GĦAWDEX TAL-E.T. MONS. ALFRED XUEREB, NUNZJU APPOSTOLIKU FIL-KOREA U L-MONGOLJA

Uffiċċju Komunikazzjoni Kurja Veskovili ta’ Għawdex
Stqarri...ja għall-Istampa [ST/02/2018]
16 ta’ Marzu 2018

Is-Sibt 17 ta’ Marzu 2018: Il-Maltapost plc sa toħroġ Timbru kommemorattiv fl-okkażjoni tal-Konsagrazzjoni episkopali ta’ Mons. Alfred Xuereb, li jista’ jinkiseb mill-Fergħa Postali fil-Belt Victoria, jew anki fuq Kartolina kommemorattiva ppubblikata mis-Soċjetà Filatelika Għawdxija bil-kollaborazzjoni tal-Parroċċa ta’ San Ġorġ. Għal aktar tagħrif għandu jsir kuntatt mas-Sur Anthony Grech fuq l-email linton3@maltanet.net.

Il-Ħadd 18 ta’ Marzu, fis-6.30pm: Velja ta’ talb bi tħejjija għall-Ordinazzjoni episkopali, fil-Kappella tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù, Via Iberia, Ruma. Dakinhar, fl-4.30pm, il-Knisja f’Għawdex tingħaqad bit-talb tagħha waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Via Sagra Djoċesana fuq l-Għolja Ta’ Għammar.

It-Tnejn 19 ta’ Marzu, fil-5.00pm: Ordinazzjoni episkopali mill-Q.T. il-Papa Franġisku fil-Bażilika ta’ San Pietru, il-Belt tal-Vatikan, li tkun trasmessa diretta fuq l-istazzjon televiżiv TV2000 (https://www.tv2000.it/live/).

It-Tnejn 26 ta’ Marzu fl-11.15am: Wasla fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta, u f’12.00pm, Konferenza Stampa miftuħa għall-membri tal-istampa u x-xandir.

Il-Ħamis 29 ta’ Marzu fid-9.00am: Jippresiedi l-Quddiesa taż-Żjut flimkien mal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, u s-saċerdoti tad-Djoċesi ta’ Għawdex, fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria.

Il-Ħamis 29 ta’ Marzu fis-6.30pm: Jippresiedi l-Quddiesa In Cœna Domini bir-Rit tal-Ħasil tar-Riġlejn, fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria, il-parroċċa tal-oriġni tiegħu.

Is-Sibt 31 ta’ Marzu fit-8.30pm: Jippresiedi l-Liturġija Solenni tal-Lejl Qaddis tal-Għid tal-Qawmien tal-Mulej, fil-Bażilika ta’ San Ġorġ.

Il-Ħadd 1 ta’ April: Jamministra s-Sagrament tal-Magħmudija waqt quddiesa privata fil-Knisja tal-Madonna tal-Grazzja, tal-Patrijiet Franġiskani Kapuċċini, il-Belt Victoria.

L-Erbgħa 4 ta’ April: Imexxi quddiesa fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex, fis-sala ta’ pazjent li kien miegħu fl-istess klassi.

Il-Ġimgħa 6 ta’ April fis-7.00pm: Imexxi quddiesa fis-Santwarju parrokkjali tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Fontana, fl-okkażjoni tal-ewwel Ġimgħa bi tħejjija għas-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù.

Is-Sibt 7 ta’ April filgħaxija: Jiċċelebra quddiesa fil-Knisja arċipretali tal-Madonna ta’ Loreto, Għajnsielem, b’suffraġju tan-nanniet u z-zijiet mejtin.

Il-Ħadd 8 ta’ April fil-11.15am: Jippresiedi Pontifikal solenni fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, bis-sehem tal-E.T. Mons. Mario Grech, tal-E.T. Mons. George Bugeja OFM, Vigarju Appostoliku ta’ Tripli u Amministratur Appostoliku ta’ Benghazi, u tal-kleru Għawdxi, li jkun trasmess dirett fuq l-istazzjon televiżiv Net Tv.

It-Tnejn 9 ta’ April: Tluq minn Malta.

(Skont il-ħtieġa, jista’ jkun hemm tibdiliet f’dan il-programm.)

See More
Image may contain: 1 person, text
Peppu Mizzi

il-lum Karmnu Grech min Triq L-Għadira Santa Luċija Għawdex mar lura f'dar il-Missier. Jilqgħuh sab lil ommu u l-missieru u lil Santa Luċija li tagħha hu kien ...devot u sa meta tagħtu saħtu dejjem ħadem u stinka biex iġib il quddiem sew id-devozzjoni u sew l- festa li tiġi iċċelebrata ad unura f'Santa Luċija Għawdex.
Biss l-aktar li stinka kien biex izejjen it-tempju tagħha sew b'xogħol manwali u opri fil-knisja Dan ta' l-aħħar kien jagħmlu billi iħajjar benefaturi jgħamlu l-opri li kienu jkunu meħtieġa.
Mulej għatih il-mistrieh ta dejjem. Santa Luċija ilqghu fi hdanek.

N.B. Dan ta hawn hu il profil tiegħu ta' meta ingħata GIEH SANTA LUCIJA.

See More
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
Posted by Sue Rossi
3,101 Views
3,101 Views
Sue Rossi

Vote for your favorite participant of Miss World Malta 2018. Send an SMS 50615022. "Gateway To Miss World" as from Tuesday 9.30pm on ONE

Image may contain: 2 people, people smiling
Clem Grech

Now I am rearly gone crazy

Image may contain: 1 person, closeup and indoor
Peppu Mizzi

A happy 89th birthday to my dear father Joseph.

Image may contain: 6 people, people standing, people on stage, people sitting and indoor
Image may contain: one or more people and people sitting
Image may contain: 4 people, people sitting, child, table and indoor
No automatic alt text available.
Parroċċa tal-Viżitazzjoni - Għarb Għawdex added 4 new photos.

Minn qalbna nifirħu lit-tfal tal-year 3 li nhar il-Ħamis 8 ta' Marzu għamlu l-ewwel Qrara tagħhom bi tħejjija għall-Ewwel Tqarbina. (Ritratti: Charis Sultana)

Image may contain: 1 person, closeup
Michael Buhagiar

Il-funeral tal-ghaziz missieri ser jsir nhar it-Tnejn 12 ta' Marzu fl' 4.00pm mill-Isptar Generali u fl' 4.15pm qari tas-Salmi u wara Quddiesa fil-Knisja Parrok...jali ta' San Girgor il-Kbir, Kercem.
Ghatih Mulej il-Mistrieh ta' Dejjem.
Grazzi lil kulhadd tal-kuragg li tghajtu lili u lil Familti f'dan il-mument difficli.

See More
Image may contain: 1 person, smiling, suit
Mary Pace is with Shirley Pace.

Il-Bolla li permezz tagħha il-Papa Franġisku ħatar lil Monsinjur Alfred Xuereb bħala Nunzju u Arċisqof
https://laikosblog.org/…/il-bolla-li-permezz-taghha-il-pap…/

Michael Buhagiar

L'ghaziz missieri ghadda ghal hajja ahjar u qed igawdi l-mistrieh ta' dejjem mal Hallieq.
Min hawn irrid nirringrazzja lil s-staff kollu ta GGH kif ukoll lilkom hbieb tieghi li tajtuni kuragg f'dan il-mument difficli.
Mulej ghatih il-mistrieh ta' dejjem.