Photos
Videos
Just a little taste of the festa... Please share your photos / videos on this page or send them to us via messenger
10
Posts
Jodie Grech added 15 new photos — with Clem Grech.

Happy Birthday Emily. 15 years ago today you rushed into the world and have made every day after (almost every day!!) a treasure. So proud of what a kind, thoughtful, smart & determined young woman you have become. Love mumma xxx

Image may contain: 1 person, text
Knisja Santa Lucija V.M. Ghawdex

Illum jaħbat is- 46 anniversarju mill-mewt ta' Dun Anton li għal 25 sena serva bħala Rettur tal- Knisja tagħna. Il- quddiesa tal-lejla, fis- 6.30pm ser tkun għ...al ruhu. Serva ukoll għal 9 snin bħala Viċi fil-Kolleġġjata ta' San Pawl ir-Rabat Malta. Dun Anton twieled u kien joqghod Santa Luċija, Għawdex.

See More
Image may contain: one or more people and people playing musical instruments
Charles Mizzi to Taghrif fuq il-hajja Maltija ta' l-imghoddi

Il-Banda tad-Dudi - Malta's first organised string band
- Joseph Mizzi
F’Santa Luċija taf il-bidu taghha l-banda tad-Dudi. F’referenzi oħra nsibuha bhala l-ork...estra tad-Dudi. Din tad-Dudi taf il-bidu tagħha fis-seklu sbatax (1). Tibqa mfakkra bħala l-ewwel banda tal-korda tal-gzejjer Maltin ("Malta’ first organised string band(2)). Hadet isimha mill-laqam ta’ familja li ghall-snin twal ghexu fil-pjazza ta Santa Lucija (Ghawdex) kantuniera ma’ Triq Klula. Din l-ghaqda kienet tikkonsisti f’hames irgiel kollha minn Santa Luċija. L-istrumenti kienu tlett vjolini, baxx u ċimbali. (3).
Ghal-generazzjonijiet u sekli shah baqghet tiffunzjona, dejjem immexxija minn xi membru tal-familja Debrincat. L-aħħar erba membri tad-Dudi kienu Guzeppi Debrincat, id-Dudi, li kien idoqq vjolin u bhalu li kienu jdoqqu vjolin kienu Carmelo Bugeja (Harbat) u Guzeppi Bugeja (Kaxxetta). Guzeppi Pace (It-Tira) kien idoqq il-kontrabaxx. Guzeppi Bugeja u Carmelo Bugeja kienu ahwa. Meta imbghad fl-1913 miet id-Dudi postu ħadu iben Guzeppi Bugeja (il-Billu). Il-hames membru li nafu bih kien Guzeppi Pace (it-Tahhan) li min zmiem ghal zmien kien idoqq ic-cimbali.
Minbarra dawn il-membri, permezz tal- kelma li tghaddi mill-missier ghal iben, nafu li Lorenzo Debrincat (id Dudi)(1829-1908) missier l-imsemmi Guzeppi Debrincat u Anthony Bugejja (Medda)(1851-1907) missier l-ahwa Carmelo u Guzeppi Bugejja kienu membri tal-Banda tad-Dudi. Minhabba li l-ismijiet tal-membri ta Tad-Dudi kienu jixxiebhu dawn trid tiddistingwihom mill-laqam.
Il-Banda tad-Dudi kienet iddur ma Għawdex kollhu iddoqq noti melodjuzi biex tferrah lil dawk li kienu jingabru madwarha. Impenn importanti ghalihom kien li jzuru dawk il-familji bhal meta titwiled xi tarbija, f’xi okkazjoni ta zwieg, meta xi emigrant jiġi lura jew meta xi ħadd jghaddi minn xi ezami mportanti. Għat tfal ta Santa Lucija, fil-għaxijiet sajfin kienu ta’ ferh ghalihom meta ‘il-Banda tar-raħal’ kienet tingabar fuq it-tarag tal-knisja ‘għal-kuncerti’. Biss jibqa il-fatt li l-ikbar zewzt okkażjonijiet fejn il-Banda tad-Dudi kienet taghti semgha kienu il-festi tal-irhula u l-karnival fejn hu maghruf li f’din l-akkazjoni kien iqassmu il-perlini. Min taghrif li gbart dan l-ahhar jidher li f’xi okkazjonijiet kien ikun kemm maghhom zeffiena mara – li għal dak iz-zmien lejn l-ahhar tas-seklu 19 - kienet xi haġa rari - biex ukoll tferrah il-poplu.
Maz-zmien tant saret popolari li l-inglizi semmghuha ‘The Gozo Quadretto’. Hu maghruf li l-ahhar li daqqet kien fl-ordinazjoni ta Dun Frangisk Spiteri fl-1925. Iżda mbagħad fatturi socjali u l-emigrazzjoni bdew jaghmlu taghhom u maz-zmien waqfet tiffunzjona.
Fiz-zminijiet tal-lum meta nharsu lura naraw li din il-banda u ohrajn bhala aktar maghrufa bħala il-baned ta’ wara il-bibien bhala xi haga insinifikanti iżda jkollna nammettu li kienu huma li xeghlu ix-xrara biex illum twaqfu il-baned kif nafuhom illum.(4).

Ref:
1- Michael Grech, Għaqdiet Muzikali Ghawdxin, fil-Focus (1980-81), 79.
2- Charles Fiott, Towns and Villages in Malta and Gozo-4, 74
3- A. Stellini-nepputi ta wiehed mid-daqqaqa.
4- J. Vella, A Focus on Gozo,178

See More
Image may contain: 1 person, shoes and outdoor
Norman Fairman to Proud of Gozo..be part of it

Dancing the night away at Sta Lucija Festa of Lights

Il-lejla fl-aħbarijiet tat-8.00pm fuq TVM deher dar-ritratt tal-Banda Tad-Dudi.

Ftit forsi ftit jafu li din il-Banda hi miżmuma bħala l-ewwel Banda (tal Korda) fil gzejjer Maltin. ( The first organized String Band in the Maltese Islands ( C. Fiott.) ( Circa late 16 or early 17th century.) U naturalment huma kollha min Santa Luċija Għawdex.

Image may contain: 1 person
Giuseppe Scandurra to Le bellezze di Siracusa.

Basilica di Santa Lucia e Chiesa al sepolcro Santa Lucia. Buona notte.

Image may contain: 1 person, smiling, standing
Charlton Sultana

Karnival 2018

Image may contain: sky, night and outdoor
The Weather Page Malta

WOW! 😍 The Moon, Mars and Venus over the Citadel in Gozo! 👍👍

Well done to: @GilbertVancellNaturePhotography for this photo. 👍

Image may contain: 3 people, people smiling, people standing
Tonio Schembri is with Lucienne Sultana in Nadur.

Copyright © 2017 Tonio Schembri

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
599 Views
599 Views