Photos
Posts

What's with LA SOLIDARIDAD?
Is he came from UST?

As they say I am the Father of Philipppine Journalism.

EL GRAN PROPAGANDISTA

Marcelo Hilario del Pilar y Gatmaytan

No automatic alt text available.
Si Marcelo H. Del Pilar (1850-1896) : HERO OF RP JOURNALISM

As the picture says,

PHILIPPINE HISTORICAL COMMITTEE

MARCELO H. DEL PILAR

...

At THIS PLACE, BARRIO OF SAN NICOLAS, TOWN OF BULACAN MARCELO H. DEL PILAR, PATRIOT, WRITER, AND EDITOR OF LA SOLIDARIDAD, A NEWSPAPER OF THE PHILIPPINE REVOLUTION PUBLISHED IN SPAIN, WAS BORN AUGUST 30, 1850. HIS FATHER WAS JULIAN H. DEL PILAR, AND HIS MOTHER, BLASA GATMAYTAN, WAS A DESCENDANY OF THE NOBLE GATMAYTANS OF ANTIQUITY. HE DIED IN BARCELONA JULY 4, 1896.


1939


© http://photobu.blogspot.com/…/pp-tuesday-motorcycle-diary-w…

See More

This is the statue of Marcelo H. Del Pilar, one of the greatest Filipino writers during the revolutionary epoch of the 19th century.


© http://artistree.typepad.com/…/valentines-day-in-malate.html

THE STATUE OF MARCELO H. DEL PILAR.
artistree.typepad.com

A BIOGRAPHY ABOUT MARCELO H. DEL PILAR

must watch!

Ito ang isa sa mga naging pinakamabisang akda ni Del Pilar para sa propaganda. Ang kanyang mga "dasal" ay naging akma sa panlasa ng mga katutubong naghahangad ng paraang maibulalas ang kanilang tinitimping ngitngit.

Isang halimbawa'y ang kanyang parodya ng "Ama Namin" na pinamagatan niya ng "Amain Namin" na ang tinutukoy ay ang mga kura. Narito sa litratong ito ang simula ng parodya.

...
______________________________________

Si DEL PILAR ay siyang may pinakamatalas na dla at matabil na panulat laban sa mga prayle ngunit di mababasa sa alinmang katha andg di pagkilala sa Diyos. Siya ay may malaking malasakit sa kapwa tao at may matibay na pananlig sa Lumikha. Ang kinalaban niya ay ang mga mali at makasalanang mga gawa ng mga prayle sa kanilang pagdiyus-diyosan.

See More
Image may contain: text

BALIKTANAW sa taga-patnugot ng La Solidaridad na naging tagapamansag ng banal na mithiin sa kipagkakaroon ng mga kaluwagan sa pamahalaan ng mga Filipino.

Mga Akda ni Marcelo H. del Pilar

1. Pag-ibig sa Tinubuang Lupa
2. "Kaiingat Kayo"
3. "Dasalan at Tocsohan"...
4. "Ang Cadaquilaan ng Dios"
5. "Sagot ng Espanya sa Hibik ng Pilipinas"
6. "Dupluhan ... Dalit ... mga Bugtong"
7. "La Frailocracia en Filipinas"
8. "La Soberana Monacal en Filipinas"
9. "Por Telepono"
10. "Pasiong Dapat Ipag-alab ng Puso ng Taong Babasa"

See More

HERO OF RP JOURNALISM

METRO MANILA, August 30, 2005 (STAR) On the occasion of 155th birth anniversary of revolutionary hero Marcelo H. del Pilar, Manila Mayor Lito Atienza will lead the inauguration of a marker in his honor at the redeveloped Plaza Miranda, known as the prime public forum for free, intellectual discourse.

for more info visit : http://www.newsflash.org/2004/02/ht/ht005404.htm

Philippine Headline News Online's coverage of the hometown and community news in the Philippines.
newsflash.org