Photos
Videos
Koek en Tert in die Vaaldriehoek
18
1
Posts
Susan Coetzer updated their cover photo.
Image may contain: cloud, sky, outdoor and nature

Hoe gaan dit? Op of af. Borrel of gorrel?
Ek moet erken ek moes baie dae op my tande kers en innerlik diep skep om die 2 nuwe boeke vir 2018 betyds te voltooi..terwyl almal om my vakansie gehou het..
En nou is ek super opgewonde. Die nuwe roman, Selma en Louise, is op hierdie oomblik by die drukkers. Dis 'n dik lekkerlees roman van byna 500 bladsye - en verskyn begin Mei. Daar is reeds 'n hele paar boekbekendstellingsgeleenthede gereel - hoop ek sien jou daar! Sal my events e...n details rondom nuwe funksies binnekort update.
Kort op Selma en Louise se hakke, verskyn die 366 dagstukkieboek Bruistablette vir die lewe in begin Augustus.. Daar is ook reeds 'n 'n klomp bekendstellings gereel o.a. Sa 1 en Ma 3 Sept by D'Aria in die Kaap by Die Burger se Vrouedae met die tema Bruis en Borrel.
Laat ons die "t" van "can't" sommer elke oggend afsny in ons koppe!

See More
How's it going? Up or down. Bubble or gorrel? I must admit I had a lot of days on my teeth candle and innerlik deep to create the 2 new books for 2018 on time.. while everyone kept my holiday.. And now I'm super excited. The new novel, Selma and Louise, is at this moment at the printers. It's a thick lekkerlees novel of near 500 pages - and appear start may. There are already several boekbekendstellingsgeleenthede organized - hope i see you there! Will update my events and details around new functions soon. Short on Selma and Louise's hakke, appeared the 366 dagstukkieboek bruistablette for life in starting August.. There is also already a a bunch of launch organized o.a. sa 1 AND MOTHER 3 Sept at d ' Aria In the cape at the citizen's vrouedae with the theme bruis and bubble. Let us take the " T " of " listening ' T " right every morning afsny in our heads! :)
Translated
No automatic alt text available.