Photos
Reviews
4.9
20 Reviews
Tell people what you think
Sarolta Moduna
· 18 hours ago
Kedvelt, szép templom.
Posts

Nagycsütörtöki Szentáldozás:
Két szín alatti áldozásnál az áldoztató bemártja a kehelybe az átváltoztatott ostyát, és e szavakkal mutatja fel: „Krisztus Teste és Vére.”, majd az áldozó nyelvére helyezi. Két szín alatti áldozásnál kizárólag csak nyelvre történő áldozás lehetséges.

Oltáriszentség
Az Oltáriszentség a beavatás harmadik szentsége, és a beavatás másik két szentségéhez kapcsolódik: a keresztséghez és a bérmáláshoz.

Ha felnőtteket fogadnak be az Egyházba, ők a beavató szentségeket a hagyományos sorrendben veszik fel: keresztség, bérmálás, Oltáriszentség.
A nyugati (latin) egyháznak az a gyakorlata, hogy a gyerekeket egészen kis korukban keresztelik meg, első szentáldozáshoz körülbelül hét éves korukban engedik őket, a bérmálás szentsé...

Continue Reading
Posts

Bűnbocsánat

Jézus Krisztus által rendelt szentség a keresztség után elkövetett bűnök eltörlésére. A bűnbánat szentsége a bűnbánó bűnös három cselekedetéből és a pap föloldozásából szövődik. A bűnbánó cselekedetei: bánat, gyónás, vagyis a bűnök föltárása a pap előtt, az elhatározás a jóvátételre és a jóvátétel elvégzése. Aki el akarja nyerni a kiengesztelődést Istennel és az Egyházzal, minden súlyos bűnét meg kell vallania a pap előtt, melyeket még nem gyónt meg, s melyekre gondos lelkiismeret-vizsgálat után emlékszik. A bocsánatos bűnök meggyónása nem kötelező, de az Egyház által nagyon ajánlott.

Szeretettel felhívjuk a munkaviszonyban álló hívek figyelmét a személyi jövedelemadó felajánlható kétszer 1 %-ára.
Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, melynek technikai száma 0011.
A másik 1% ra a Szenteste alapítványt ajánljuk melynek számlaszáma templomunk hirdető tábláján található.

Este fél 9-kor az Arborétumban meg lesz tartva a szokásos szabad téri keresztúti ájtatosság.

MAR31
Sat 8:30 PM UTC+02Kecskeméti Arborétum Mária-kápolnaKecskemét, Hungary

Zarándoklatot szervez a Kecskeméti Főplébánia autóbusszal Brenner János boldoggá avatására április 30-a hétfőre és május 1-je keddre.
Az indulás hétfőn reggel fél nyolckor lesz az Aranyhomok szálloda elől. Szállás 4-5 ágyas kollégiumi szobákban lesz Szombathelyen.
Május 1-jén részvétel a boldoggá avatási szertartáson, majd lesz egy közös ebéd, és azt követően indulás haza.
A megérkezés este hat óra tájékán várható.
Mivel a zarándoklatot egy pályázatból támogatni tudják, így... a részvételi díj mindössze 4.000 forint fejenként. Ebből és a támogatásból fedezik az utazást, a szállást és a május 1-jei közös ebédet.
Jelentkezni március végéig lehet a plébánián a részvételi díj befizetésével. A helyeket a jelentkezés sorrendjében töltjük fel.

See More

A gyónás vagy szentgyónás (latinul confessio) egy vallomás, keresztény értelemben a megbánással és a javulás szándékával egybekötött bűnvallomás. A bűn elsősorban Isten megbántása, a vele való közösség megszakítása. A gyónásban az Istennel való közösség helyreállítása történik.

MAR29
Mar 29 - Mar 31Szent Miklós TemplomigazgatóságKecskemét, Hungary

Húsvéti Vigília

MAR31
Sat 6:30 PM UTC+02Szent Miklós TemplomigazgatóságKecskemét, Hungary
2 people going

Urunk szenvedésének emléknapja

MAR30
Fri 6:30 PM UTC+02Szent Miklós TemplomigazgatóságKecskemét, Hungary
1 person going

Ünnepélyes szentmise az utolsó vacsora emlékezetére.

MAR29
Thu 6:30 PM UTC+02Szent Miklós TemplomigazgatóságKecskemét, Hungary
1 person going

Hirdetések a nagyhéti szertartások rendje:

- 2018. 03. 29.-én Nagycsütörtökön
Reggel 7 óra 30 perctől 8 óra 30 percig gyóntatás lesz.
Este az Utolsó Vacsora szentmiséje 18 óra 30 perckor kezdődik.

...

- 2018 03. 30.-án Nagypénteken szigorú hústilalmi nap van, mely nem helyettesíthető jó cselekedettel, imádsággal!
Reggel 7 óra 30 perctől 8 óra 30 percig gyóntatás lesz.
Este a Nagypénteki szertartás 18 óra 30 perckor kezdődik.

- 2018. 03. 31.-én Nagyszombaton
Reggel 7 órától 8 óráig gyóntatás lesz.
Este a Húsvéti Vigília szertartása 18 óra 30 perckor kezdődik.

- 2018. 04. 01.-én Húsvétvasárnap
Mise időpontok: reggel 8 óra 30 perc
délben 11 óra 30 perc
este 18 óra 30 perc

- 2018. 04. 0.-án Húsvéthétfő
Mise időpontok: reggel 8 óra 30 perc
délben 11 óra 30 perc
este 18 óra 30 perc

See More
Religious CenterKecskemét, Hungary
213 people checked in here

Megérkezett, szeretettel jött és szeretettel vártuk, most már nálunk szolgál, Főtisztelendő Harbula István Atya

Image may contain: 1 person, standing and indoor

Keresztút Pió Atyával:
I. állomás
Pilátus halálra ítéli Jézust.
P: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
H: Mert szent kereszted által megváltottad a világot....
Olvasmány:
A Főpapok és a nép vénei tanácsot tartottak Jézus ellen, hogy halálra adják. Aztán megkötözték és átadták Pilátusnak, a római helytartónak. Pilátus pedig megostoroztatta Jézust, és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre.(Vö.Mt.27,1-2, 26; Mk.15,1? Jn 19,1)
Pió Atya elmélkedése:
"Mennyire szenvedek, amikor látom, nemcsak hogy nem törődnek az emberek Jézussal, hanem ami ennél sokkal rosszabb, bántalmazzák is és borzasztó szitkokkal káromolják Őt. Szeretnék inkább meghalni vagy legalább megsüketülni, mintsem e szitkokat hallani, mellyel az emberek illetik Istent. Így imádkoztam az Úrhoz: Uram, inkább ölj meg, mintsem jelen legyek, amikor bántanak Téged"

See More
Image may contain: 6 people

2018. március 17. – Szombat

Amikor Jézus a jeruzsálemi templomban tanított, szavainak hallatára a nép közül egyesek felkiáltottak: „Ez valóban a Próféta.” Mások meg azt mondták: „Ez a Messiás.” Voltak azonban olyanok, akik megkérdezték: „Hát Galileából jön a Messiás? Az írás szerint nemde Dávid családjából és Dávid városából, Betlehemből kell jönnie a Messiásnak?” Erre szakadás támadt a nép között. Néhányan el akarták őt fogni, de senki sem mert rá kezet emelni. A szolgák (ak...iket Jézusért küldtek), nélküle tértek vissza a főpapokhoz és a farizeusokhoz. Azok felelősségre vonták őket: „Miért nem hoztátok őt ide?” A szolgák mentegetőztek: „Ember így még nem beszélt!” Erre a farizeusok rájuk förmedtek: „Csak nem vezetett titeket is félre? Mondjátok: hitt-e benne egy is a főtanács tagjai vagy a farizeusok közül? Csak ez az átkozott népség, amely semmit sem ért a törvényhez.” Ekkor az egyik tanácstag, Nikodémus, aki egy alkalommal éjnek idején fölkereste Jézust, így szólt: „A mi törvényünk nem ítélkezik senki felett anélkül, hogy ki ne hallgatta volna, és meg nem állapította volna, mi (rosszat) cselekedett.” A többiek azonban neki támadtak: „Talán te is galileai vagy? Kutass csak utána, és rájössz, hogy Galileából nem származik próféta!” Ezután mindegyikük hazatért.
Jn 7,40-53

See More
Szent Miklós Templomigazgatóság updated their profile picture.
Image may contain: 4 people