Reviews
4.3
7 Reviews
Tell people what you think
Photos
Posts

Con đã thấy kiếp chúng sinh.
Khổ đau trong muôn lỗi lầm
Hoà với nước mắt u-sầu.
Trọn đời sống kiếp thương đau
http://www.youtube.com/watch?v=FmQfJNhU5ys

PHẬT NHẠC: Lạy Phật Con Đã Trở Về Diễn Viên Điện Ảnh VN - Việt Trinh
gdata.youtube.com

Mẹ hiền Quán Thế Âm đem đến an vui dứt sạch ưu phiền.Mẹ hiền Quán Thế Âm ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên,Mẹ hiền Quán Thế Âm chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên.

http://www.youtube.com/watch?v=5W5UUYfTQqg

SAN PHAM CUA VPOP ENTERTAINMENT (0933888817)
gdata.youtube.com
Posts