FIND US
ODELBERGSVÄGEN 41
Stockholm, Sweden
Call +46 8 648 27 00
BUSINESS INFO
Opened in 1980
ADDITIONAL CONTACT INFO
MORE INFO
About
Mjuk omslutande beröring av huden som sker med respekt,
omtanke och lyhördhet för individens integritet och behov.
Awards
Vi är i framkant av utvecklingen.

Följande projekt är genomförda....

1967 - Arbete med prematura barn & medverkan av föräldrar.
1974 - Beröring vid oro, ångest, smärta & kolik.
1983 - Massage i skola. Utveckling av solsagan.
1988 - På initiativ av Professor Barbro Beck-Friis utbildas personal inom rehabilitering och demensvård
1994 - Uppdragsprojekt för Socialstyrelsen: Metodens alla moment används och redovisas under namn Taktil massage, förordat av socialstyrelsen för att undvika förväxling
1996 - Taktil Utbildning startas med mål att professionellt lära ut komplementärmetoden.
1997 - Internationell uppmärksamhet på Touch Research Institute, Florida i USA
1998 - Redovisning: Förbättrad interaktion och kommunikation hos svårt demenssjuk kvinna
1999 - Treårigt projekt hos Cancerfonden- ett komplement i omvårdnadsarbete., palliativ vård
2000 - Stipendium till Friskvårdsprojekt i Mora.
2001 - Namnet kompletterat med Taktipro för att bevara metoden för forskning och integrativ medicin.
2002 -Bemötandet i Taktiprorörelserna uppmärksammas.Alert rapport vid demens
- Projekt för patienter med bröstcancer, Sörmlands onkologiska klinik
2003 - Taktipro används vid stress och resultat visar att blodsockret hos diabetiker sänks. Studie vid Karolinska institutet, Huddinge.
2004 - Forskning : Smärtlindringskomplement vid reumatiska sjukdomar, HS, Halmstad
- Taktipro vid stroke ger smärtlindring, och minskat behov av läkemedel. FoU Gävleborg, geriatriska kliniken Gävle
- Taktipro vid ungdomars smärtproblematik Barn och ungdomshab, FoU Lund.
- Stipendium för praktisk arbete inom psykiatri & friskvård i Karlstad för personer med ätstörning, depression o utmattningstillstånd
- Komplement vid anhörigstöd, bl.a i Strömstad och Gävle
2005 -Stipendium till rehabkliniken i Nässjö för arbete med neurologiskt sjuka: MS, ALS, Postpolio, Parkinson, Fibromyalgi
- Bättre demensvård, genombrottsprojekt i Värmdö kommun. Taktipro på recept.
2006 - ”Taktipro under förlossningens latentfas.” Kvinnokliniken, FoU i södra Älvsborg.
- Samarbete med försäkringskassan för rehabilitering och friskvård i Arboga.
2007 - Samarbete med försäkringskassan för rehabilitering och friskvård i Arboga.
- Stipendium till medarbetare på IVA i Umeå för aktivering av patienter
Flera projekt pågår, bland annat:
- om kombination Taktipro och samtalsbehandling
- om Stress och sömnproblem
2008 - Forskning- Taktipro som behandling för ungdomar med anorexia nervoosa
- IVA i Umeå får 2,3 milj. kr för att studera effekterna av Taktipromassagens på fysiologiska parametrar och patienternas livskvalitet
2009 - Endagsutbildning för hela enheter, bl.a. hemtjänst, akutvård och demens
See More
Products
Utbildningar.Våra lärare är mycket mer än enbart lärare
Våra lärare är yrkesverksamma inom området och har lång erfarenhet.
Därigenom har de djup kunskap om den... praktiska tillämpningen av metoden.
Denna praktiska visdom tränas in och går inte enbart att läsa sig till. Vi lär ut i
liten grupp för att ge stöd, råd och utrymme för individuella reflektioner.
Allt ingår i avgiften.
Vårt material, litteratur och instruktioner är speciellt utvecklade för undervisningen.
Vårt studiematerial ger dig möjlighet att repetera hemma och vi finns för dig med support även efteråt. Utbildningen är indelad i flera steg för att du inte skall behöva låsa dig till en lång utbildning utan prova dig fram om du önskar. Allt ingår i avgiften.

GRUND Steg 1
Ni lär er arbeta professionellt med handens kommunikation för att ge trygghet, omtanke och lindring. Kunskapen kan användas direkt.

PÅBYGGNAD Steg 2
Ni lär er att ge helkroppsmassage och sammanfogar alla moment av Taktipro-metoden,
och att relatera effekter till kroppens anatomi/fysiologi, kontakt och kommunikation.

TRÄNING: Dokumenterad praktik . Görs hemma

EXAMINATION Steg 3
Ger förfinade kunskaper för tillämpning av metoden. Teoretiskt och praktiskt prov med
diplom och brosch.

Utforma din egen DIPLOMERADE TAKTILUTBILDNING anpassad till arbete och familjeförhållanden
Vi har många möjligheter Du kan gå GRUND Steg 1 och PÅBYGGNAD Steg 2 var för sig eller i en följd. Därefter följer praktik med dokumentation hemma, c:a 100 timmar. Först därpå, efter ca tre månader kan du gå EXAMINATION Steg 3.
See More
STORY
Vi är ett fristående utbildningsföretag som drivs av övertygelsen
att alla kan ge god omvårdnad. Kunskap om Taktipro-metoden
ger omedelbara ”genvägar” till ett bättre bemötande med omtanke och värme.
Produkter
Utbildningar