BUSINESS INFO
Created in 1989
Mission
Bồi dưỡng Học sinh Giỏi và thực hiện lời Bác dạy:
“Vì lợi ích 10 năm trồng cây
Vì lợi ích trăm năm trồng người”
CONTACT INFO
Call 38298731
@thcsnguyenduq1
MORE INFO
About
Once a NguyễnDu-er, For-ever a NguyễnDu-er ♥
Nguyễn Du Confessions -
tinyurl.com/confessionsnguyendu
Awards
Trường THCS Nguyễn Du (quận 1, TPHCM) đã được nhận cờ thi đua xuất sắc toàn quốc của Bộ GD-ĐT.

Được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng 2, 3 và bằng khen của Thủ tướng, Bộ GD-ĐT, UBNDTP...
Products
Từ năm 2 ngàn hồi đó...♥
102 em học sinh Giỏi Toàn quốc.
920 em học sinh giỏi Thành phố....
Hàng chục ngàn học sinh giỏi Cấp Quận
109 Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa.
Hàng ngàn Tiến sĩ, Thần đồng Làng hương của cuộc thi "Lương Thế Vinh"
Tỷ lệ học sinh hàng năm tốt nghiệp THCS 100%, đậu học bổng A*Star, vào Lê Hồng Phong, Năng Khiếu, Trần Đại Nghĩa cao nhất Thành phố.
(2006)
See More
STORY