Videos
zásoby
82
6
Trošku futbalu na večer
36
2
Nezrážajte psov lebo !!!!!
52
1
Photos
Posts

Šup do maratóniek, prišla jar

Image may contain: meme and text
Vtipko - najlepšie vtipy v slovenčine
Entertainment Website

Čarovná guľa

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
1.5K Views
Posts

Príde Andrej Danko za britskou kráľovnou a pýta sa jej: "Počuj, Alžbeta, ako to robíš, že si ľudia o tebe myslia, že si taká múdra a mňa považujú za úplného hlupáka?"

"Andrej, musíš sa obklopiť múdrymi ľuďmi a potom to už ide samo. Pozri, vyskúšame Tonyho Blaira."

Alžbeta zavolá Blaira a hovorí mu: "Počuj Tony, kto je dieťaťom tvojich rodičov a nie je to ani tvoja sestra ani tvoj brat?"

...

Tony bez váhania odpovie: "No predsa ja sám."

Danko sa rozhodne takto vyskúšať Fica a hneď ako doletí na Slovensko beží za ním a pýta sa ho: "Počuj Robbie, kto je dieťaťom tvojich rodičov a nie je to ani tvoja sestra ani tvoj brat?".

Fico sa zamyslí, pol hodinu rozmýšľa a povie: "Andrej daj mi 3 týždne a zistím to."

Fico zavolá Kaliňákovi a dá mu zistiť odpoveď na danú otázku.

Kaliňák sa týždeň trápi, zapojí do premýšľania aj svoju NAK-u, ale nakoniec sa rozhodne zavolať Sulíkovi: "Počuj Rišo, kto je dieťaťom tvojich rodičov a nie je to ani tvoja sestra ani tvoj brat?".

Sulík mu po pár sekundách povie: "No predsa ja!"

Natešený Kaliňák oznamuje "objav" Ficovi, že ide o Sulíka.

Fico takisto nadšený prichádza za Dankom a hrdo oznámi: "Andrej, mám odpoveď na tvoju otázku a to v časovom predstihu 2 týždňov. Je to Sulík."

Danko na neho vytreští oči a posmešne hovorí: "Robko, ty si túto hádanku vôbec nepochopil. Je to Tony Blair!"

See More
Comes Andrei Danko behind the British Queen and asks her: " listen, Elizabeth, how do you do that people think of you that you are so smart and consider me a complete fool?" " Andrei, you have to surround yourself with the most beautiful people, and then it goes by itself. Look, we're gonna try Tony Blair." Elizabeth calls Blair and says to him, " listen, Tony, who's your parent s' child and it's not your sister or your brother?" Tony says without hesitation, " well, I'm alone." Danko decides to try fico like this and as soon as it flies to slovakia runs behind him and asks him: " Listen Robbie, who is the child of your parents and it's not even your sister or your brother?". Fico to, half an hour thinks and says, " Andrei Give me two weeks and I'll find out." Fico calls kaliňákovi and gives him an answer to that question. Kaliňák is worrying for a week, he's going to involve his nak-u, but in the end he decides to call sulíkovi: " listen rišo, who is the child of your parents and it's not even your sister or your brother?". After a few seconds, he says, " well, I do!" Excited Kaliňák announces "Discovery" Ficovi it's about sulíka. Fico also enthusiastic comes to dankom and proudly announces: " Andrei, I have an answer to your question and that in a time ahead of 2 weeks. It's sulík." Danko vytreští his eyes on him and mock says, " Robko, you didn't understand this riddle. It's Tony Blair!"
Translated

Poriadny strašiak

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
Posted by Dobré noviny
44,135 Views
44,135 Views
Dobré noviny

Záhradkár si vyrobil takéhoto originálneho strašiaka do záhrady! 😄😲

www.dobrenoviny.sk - najviac pozitívnych správ

No čo? Zvládnete tento kvíz?

Image may contain: text and outdoor

Moja frajirka si dneska obľikla dres Slovana Bratislava. Robi dajaki že socialni projekt a chcela znac, jak budu ľudze na vichodze na toto reagovac.
Dneška už bula opľuta, obľata kavou, bulo jej vinadane do šalenich krav, temer dostala aj po papuli, či jej nedziga...
Ta to nechcem vidzec, co budze, jak vijdze z domu na ulicu!

Príde dedko k očnému lekárovi a začne si vyzliekať nohavice. Lekár mu vraví:
- Dedo, ale nevyzliekajte sa, lebo ste u očného lekára!
A dedko na to:
- Počkajte, pán doktor!
Stiahol si aj gate, zohol sa a hovorí:...
- Ak si potiahnem tieto chlpy na zadku, strašne mi začnú slziť oči!

See More

Vyveštite si povolanie

Vyveštite your profession
Translated
Image may contain: text

2 spôsoby ako ochrániť vianočný stromček

2 ways to protect the Christmas tree
Translated
Image may contain: text

Manželský pár sa chce dostať do sekty, ale dostanú podmienku, že musia vydržať mesiac bezsexu
Po mesiaci sa ich sektári pýtajú, ako im to išlo
Muž hovorí
- prvý týždeň to bolo bez problému
- druhý týždeň to už bolo horšie...
... ... ... - tretí týždeň sa mi o sexe aj snívalo a
- štvrtý týždeň žene vypadla z rúk konzerva fazule, zohla sa po ňu, a to už somnevydržal a vyprášil som ju tak, ako bola zohnutá na mieste
Sektári: Tak to už ku nám nemôžete!
Manželka na to - čo k Vám, ale my už ani do Kauflandu..

See More
The married couple wants to get to the sect, but they get a condition that they have to endure the moon bezsexu After a month, they ask them how it went. Man says - first week it was no problem The second week it was worse. The third week I had a dream about sex. The fourth week, a woman fell out of the hands of a can of beans, and she was looking for her, and she was already somnevydržal and I kick her as she was bent on You can't do this anymore! Wife to it - what to you, but we don't even go to kauflandu..
Translated

Práve sme opäť ožili a vo vašom Androide môžete mať opäť stovky vtipov https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.matj.vtipko

Vtipko - Najlepšie vtipy v slovenčine Stiahni si aplikáciu na Android ZDARMA! www.vtipko.eu
youtube.com

Takto strašia susedy vo Svite

That's how they haunt the neighbor in the starlight
Translated
VAROVANIE: Vulgarizmy! Tento mladý pán spôsobil staršej pani mini infarkt.
mojevideo.sk

Kto je mocnejší? Van Damme (1x like) alebo Chuck Norris (2x like)

Who's more powerful? Van Damme (1 x like) or Chuck Norris (2 x like)
Translated
Image may contain: 2 people, outdoor
Rádio Anténa Rock

Chuck už úraduje v New Yorku ! Keď bude najhoršie vraj prídu aj k nám Pozdravuje ranný team

Keď s virtuálnou realitou zablúdite v tej reálnej )))

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
Posted by Startitup
28,719 Views
28,719 Views
Startitup

Po mikinách JBMNT príde ďalšia vec, nad ktorou budeme všetci krútiť hlavami na ulici.

Zdroj: unilad