Photos
Posts

seputar fatwa arah kiblat !!
Para ulama sepakat bahwasanya musholliy (orang yang sedang sholat) wajib menghadap kiblat ketika tidak ada udzur yang menghalangi dirinya. sedangkanSedangkan Imam Syaukaniy berpendapat bahwa
menghadap kiblat adalah kewajiban, namun bukan syarat sah sholat.
Artinya, jika seseorang sholat tidak menghadap kiblat, maka ia berdosa,
namun tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholatnya

Pada masa Rasulullah tidak ada istilah tarawih. Istilah
ini baru diperkenalkan pada masa shahabat Umar ibn Khatthab ra karena
pada waktu itu pertama kali dilakukan shalat malam Ramadhan secara
berjamaah. Shalat yang dilakukan 20 rakaat seperti yang bisa kita
saksikan sekarang di Masjid Al-Haram ditambah witir 3 rakaat.

Posts

“Dan barangsiapa sakit atau dalam
perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa),
sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah
menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan ...
kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (Qs. al-Baqarah: 185).

See More

Dari Anas bin Malik radhiyallahu’anhu, berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:“Makanlah sahur, sesungguhnya makan sahur mengandung keberkahan” (HR. Bukhari: 1923)

Setiap perbuatan baik dilipat gandakan pahalanya sepuluh 10 x
sampai tujuh ratus kali lipat, kecuali puasa, puasa itu untuk-Ku, dan
Akulah yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai yang melindungi dari
api neraka. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi dari
pada parfum misik. . (HR At-Tirmidzi)

Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amru bin Al-Ash r.a katanya : " Telah
bersabda Rasulullah SAW : ' Tiada beriman sesaorang dari kamu sehingga
hawa nafsunya patuh kepada apa yang aku sampaikan. ' "

Sahur dan Berbuka
Al-Imam Ibnu Katsir t berkata: “Ayat yang mulia ini adalah hakim (yang mengadili) bagi setiap orang yang mengaku cinta pada Allah k namun dia tidak berada di jalan Nabi Muhammad n. Maka dia adalah orang yang berdusta dalam pengakuannya hingga dia mengikuti ajaran Nabi Muhammad n.” (Tafsir Ibnu Katsir, 1/467)
Oleh karena itu, ketika kita mengeluarkan pernyataan tersebut sementara kita jauh dari ajaran Rasulullah n maka kita termasuk orang yang berdusta atas pernyataan kita. Al-Hasan Al-Bashri dan ulama salaf lainnya t berkata: “Sekelompok kaum telah menyangka bahwasanya mereka mencintai Allah h maka Allah k menguji mereka dengan ayat ini (yang tersebut di atas).” (Tafsir Ibnu Katsir, 1/467)

asysyariah.com

Adapun yg diriwayatkan bahwa Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda
(yang artinya): "Barangsiapa berbuka satu hari saja pada bulan Ramadhan
dgn sengaja tak akan bisa diganti walau dgn puasa sepanjang jaman kalau
dia lakukan"........

Dari Abi Umamah Al-Bahili Radhiallahu'anhu Aku pernah mendengar Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda : "Ketika aku tidur datanglah dua orang pria kemudian memegang dhobaya (dua lenganku) membawaku kesatu gunung yg kasar (tak rata) kedua berkata : "Naik aku katakan : "aku nggak mampu kedu...
blog.re.or.id

Seorang muslim tidak selayaknya menyia-nyiakan waktunya untuk perkara
yang tidak bermanfaat atau yang bermudarat (merugikan). Seharusnya,
seorang muslim memelihara waktunya dan tidak menghabiskannya kecuali
untuk perkara yang bermanfaat.

Artikel konsultasi Syariah Konsultasi Islam dan Tanya Jawab Agama Bisnis Jual Beli
konsultasisyariah.com

Murtad berasal
daripada perkataan riddah daripada akar kata radda yang bermaksud
kembali dan dinamakan sebagai murtad kerana dia kembali kepada
kekufuran.Menurut Ibn Manzur, murtad itu ialah kembali kepada kufur
setelah menerima Islam.

...

Murtad dari sudut
istilah pula ialah keluar daripada Islam kepada kekufuran atau kufur
selepas Islam yang diikrarkan dengan lafaz dua kalimah syahadah serta
patuh kepada hukum daripada kedua-duanya. Al-Qalyubi pula menyatakan
murtad sebagai memutuskan pegangan terhadap Islam dengan niat atau
dengan perkataan atau dengan perbuatan sama ada berupa persendaan,
penghinaan atau kepercayaan.

See More
Melihat kepada perkembangan ajaran sesat yang semakin banyak bercambah bagaikan cendawan tumbuh, timbul satu persoalan setakat manakah ajaran sesat boleh memberi kesan kepada keislaman dan keimanan seseorang pengikut dan pengasas ajaran tersebut selain ia memberi ancaman yang cukup besar kepada masy...
blogs.iium.edu.my

Wajib berniat puasa sebelum datang waktu subuh ketika puasa
wajib
Jika telah jelas masuk bulan Ramadhan dgn penglihatan mata atau
persaksi an atau dgn menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh
hari maka wajib atas tiap muslim yg mukallaf utk berniat puasa di malam ...
hari berdasarkan sabda Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam (yang
artinya): "Barangsiapa yg tak berniat sebelum fajar utk puasa maka tak
ada puasa baginya". (HR Abu Daud (2454) Ibnu Majah (1933)
Al-Baihaqi (4/202)).

See More
Jika telah jelas masuk bulan Ramadhan dgn penglihatan mata atau persaksi an atau dgn menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari maka wajib atas tiap muslim yg mukallaf utk berniat puasa di malam hari berdasarkan sabda Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam (yang artinya): "Barangsiapa yg t...
blog.re.or.id

Amalan-Amalan Sunat Pada Bulan Sya‘ban
Keistimewaan
bulan ini ialah seluruh amalan manusia diangkat untuk dihadapkan kepada
Allah SWT, sewajarnyalah sepanjang bulan ini diisikan dengan amal
ibadah dan kebajikan. Antara amalan yang digalakkan pada bulan Sya‘ban ...
adalah:
1.
Memperbanyak puasa sunat...........

See More
Adab Ibadah di Bulan Syaban, Menyambut Kedatangan Ramadhan Oleh: Haslinda Lukman Sekarang kita berada di bulan Syaban . 1 Syaban jatuh pada 25 Ogos 2006 dan ia berlangsung hingga 23 September 2006. Bulan Syaban mempunyai keistimewaan tersendiri di dalam Islam, samalah juga dengan bulan-bulan y...
islam.gov.my

Hukum
main Kartu dan Catur

***Seorang teman bertanya tentang hukum bermain kartu tanpa taruhan, berikut kutipan fatwa-fatwa ulama tentang hal tersebut:Pertanyaan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Apa hukum permainan kartu dan catur ? Jawaban. Para ulama telah menggariskan bahwa kedua permainan tersebut hukumny...
reflexiroel.blogspot.com

Menyambut Ramadhan, banyak acara digelar kaum
muslimin. Di antara acara tersebut ada yang telah menjadi tradisi yang
“wajib” dilakukan meski syariat tidak pernah memerintahkan untuk membuat
berbagai acara tertentu menyambut datangnya bulan mulia tersebut.
Puasa Ramadhan merupakan salah satu dari kewajiban puasa yang ditetapkan...
syariat yang ditujukan dalam rangka taqarrub (mendekatkan diri) kepada
Allah k. Hukum puasa sendiri terbagi
menjadi dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Adapun puasa wajib
terbagi menjadi 3: puasa Ramadhan, puasa kaffarah (puasa tebusan), dan
puasa nadzar.

See More

Pengertian jual beli kredit
Adapun kredit yang dalam bahasa arab disebut تقسيط dalam pengertian
bahasa adalah bagian, jatah atau membagi-bagi (Lihat Al Qomus Al Muhith
hal : 881 dan lisanul arab Imam Ibnu;l Mandzur hal : 3626)

Di antara persoalan penting namun kurang diperhatikan oleh kalangan umat islam baik yang pintar apalagi yang awam adalah masalah halal dan haram serta syubuhat saat mencari rizqi. Padahal masalah ini adalah masalah yang sangat ditegaskan oleh Alloh Ta’ala, Rosululloh dan para ulama’ salaf. Masalah i...
ahmadsabiq.com

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa
adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta
tanpa adanya unsur subhat.
[1] Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur’an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (GHAIRU MUHSAN)
didasarkan pada ayat al-Qur’an, yakni didera seratus kali. Sementara...
bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa
berarti melempari batu.

See More
Harian Aceh.Com - Aceh Selengkapnya
harian-aceh.com

Sholat Jum'at adalah ibadah salat yang dikerjakan di hari jum'at dua
rakaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah

Sholat Jum'at adalah ibadah salat yang dikerjakan di hari jum'at dua rakaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah.
organisasi.org