See more of twine by logging into Facebook
Message this Page, learn about upcoming events and more.
See more of twine by logging into Facebook
Message this Page, learn about upcoming events and more.
Not Now
CommunitySee All
Icon of invite friends to like the lage
Invite your friends to like this Page
Highlights info row image
685 people like this
Highlights info row image
673 people follow this
People
Related Pages
LOCAL BUSINESS
4,754 people like this
Like
HOME DECOR
3,293 people like this
Like
MUSICIAN/BAND
3,265 people like this
Like
CLOTHING (BRAND)
2,858 people like this
Like
WEBSITE
2,747 people like this
Like
Related Groups
'[OUT-NOW] https://soundcloud.com/riddimdubstep/rdc-vs-dubstar-lp-showreel-mix-by-noyzwav-varmintz 🔥'
RIDDIM
22,191 members
Join
Josh Carling's photo.
RIDDIM OR DIE
2,129 members
Join
Sven Selka's photo.
God's Army
665 members
Join
Photos
'Ȩ͟x̵̛̛c̛͘ite̵̛͝d̸ ̧͞t̢̛o̴͘͜ b̀e̶̴̸ ̡̨̡p̴l͜a̶҉͞y̵i͜͞ǹg ̨͠a̵t ͜ţ͟h̡̀͢e͝ n͟e̛͞͡x̷͏t̸ ̀͏Ḑ̛͞A҉Ḿ͞͞Ń̵! ͡͠ ́͏

Next DAMN event. At Full City Rooster on Saturday February 18th. 8pm. Be there! It's gonna be beautiful.'
'Chad Mossholder live@ DAMN XXI'
twine's photo.
'That time @[16095139794:274:twine] DJ'd the new Ipods @ the Apple Store...'
twine's photo.
'Happy New Year everyone. Stay safe tonight and may your 2015 be full of joy, kindness and discovery.'
'Chad Mossholder performing live.'
twine's photo.
twine's photo.
Videos
People Also Like
twine
May 21

Twine Peaks

twine
May 15

|\/| _ . _ (_.||_ _ _ | |(_)|(_) | |||_(-| /
|\/| _ . _ (_.||_ _ _| |(_)|(_) | |||_(-| / C.W.Mossholder modular 05 15 2017

|\/| _ . _ (_.||_ _ _| |(_)|(_) | |||_(-| / C.W.Mossholder modular 05 15 2017
youtu.be/xuzUFDTUEfs?a
twine shared a post.
May 10

He̷re͝, T̛her̷e͠ ́An͞d ̴Eve͜ry̨w̸h̛er̸e
Th̷ere,̨ ̛H͟ere ̸A̛nd Eve҉ry͜wh͞ere̛
Ev̢̢e̛͢͜r̴̶̨y̵͘w͢҉͝h͏è̴͠ŕ͘e҉̡͞ ͜A̵̴͡n͘͞d ͢͞H̶̛͡e͞r̸͘e͘͢ Á̀n̷̷ḑ̛͏ ̷͏͠Th̴͟͡e̛r̸e̡
N̡̢̧̖̭͓͔̳̥̯̜͈̣̖̙̟̼̕o͏̡̧̲͈̪͓͓̞̳́w̶̮͎̝͚̰̗̮̝̕e̸̬͕͚̼͔̤͍̱̯͉̣̘͟ͅḩ̢̛̭͖̺̹͖̼͙̲̗̤̬͉̮͍̪̱͠ͅr̴̡̖͉͇̣̞̘͙͎̖̪̪͍̫͘͡͝e̸̢̗̝̜͎̝̠̙̰̙̻̠̻͙̜̼̩̥͕

Chad Mossholder
May 9

He̷re͝, T̛her̷e͠ ́An͞d ̴Eve͜ry̨w̸h̛er̸e
Th̷ere,̨ ̛H͟ere ̸A̛nd Eve҉ry͜wh͞ere̛
Ev̢̢e̛͢͜r̴̶̨y̵͘w͢҉͝h͏è̴͠ŕ͘e҉̡͞ ͜A̵̴͡n͘͞d ͢͞H̶̛͡e͞r̸͘e͘͢ Á̀n̷̷ḑ̛͏ ̷͏͠Th̴͟͡e̛r̸e̡
N̡̢̧̖̭͓͔̳̥̯̜͈̣̖̙̟̼̕o͏̡̧̲͈̪͓͓̞̳́w̶̮͎̝͚̰̗̮̝̕e̸̬͕͚̼͔̤͍̱̯͉̣̘͟ͅḩ̢̛̭͖̺̹͖̼͙̲̗̤̬͉̮͍̪̱͠ͅr̴̡̖͉͇̣̞̘͙͎̖̪̪͍̫͘͡͝e̸̢̗̝̜͎̝̠̙̰̙̻̠̻͙̜̼̩̥͕

He̷re͝, T̛her̷e͠ ́An͞d ̴Eve͜ry̨w̸h̛er̸e C.w.Mossholder
youtube.com
twine shared a post.
May 4

Lo̴o̸kin͞g͢ ̶t̡hrou͟g̴h̕ t͡hȩ ͠bent b̵ącked tulipś

Chad Mossholder
May 3

Lo̴o̸kin͞g͢ ̶t̡hrou͟g̴h̕ t͡hȩ ͠bent b̵ącked tulipś

Lo̴o̸kin͞g͢ ̶t̡hrou͟g̴h̕ t͡hȩ ͠bent b̵ącked tulipś Modular 05 04 2017 C.W.Mossholder
youtube.com
twine shared a post.
April 27

B̧͏ŗ̵o͠k̨͘͘en̴̨ ͏W̰̼̫̱̯͕͔͇͉̬̮̗W̴̸̨͢i҉͢͠n͝g̨͟͞s̀

Chad Mossholder
April 25

B̧͏ŗ̵o͠k̨͘͘en̴̨ ͏W̰̼̫̱̯͕͔͇͉̬̮̗W̴̸̨͢i҉͢͠n͝g̨͟͞s̀

B̧͏ŗ̵o͠k̨͘͘en̴̨ ͏W͟i҉͢͠n͝g̨͟͞s̀ Modular 04 26 2017 C.W.Mossholder
youtube.com
twine shared a post.
April 25

T̤̝̯̥̜̦͔͚͓͇͙̼̪͓h̖̭̦̭̫ͅe̳̞̱͔̮̜̹̘̞̙͓ L͝o̴ng ͜and̶ W̷i҉n͢din͟g Ȑ̄o͂͆͗͛ȁͬ͐d̓ͬ̏̌

Chad Mossholder
April 24

T̤̝̯̥̜̦͔͚͓͇͙̼̪͓h̖̭̦̭̫ͅe̳̞̱͔̮̜̹̘̞̙͓ L͝o̴ng ͜and̶ W̷i҉n͢din͟g Ȑ̄o͂͆͗͛ȁͬ͐d̓ͬ̏̌

twine shared a post.
April 4

Ỳ̏ͪ͑̉̇̅̽̿̋ͬ̒ͧ̊̌̚ou̸͟ ̷ẃ͞o̫̰̯͓̜̼̻̲̼̭̬͓̻̗ͅn'̶͢t ͢͡͡s͢ee̷͝ ͞m͜e̲̱̤̙ͅ
Modular 04 03 2017:

Chad Mossholder

Ỳ̏ͪ͑̉̇̅̽̿̋ͬ̒ͧ̊̌̚ou̸͟ ̷ẃ͞o̫̰̯͓̜̼̻̲̼̭̬͓̻̗ͅn'̶͢t ͢͡͡s͢ee̷͝ ͞m͜e̲̱̤̙ͅ

Modular 04 03 2017:

Ỳ̏ͪ͑̉̇̅̽̿̋ͬ̒ͧ̊̌̚ou̸͟ ̷ẃ͞o̫̰̯͓̜̼̻̲̼̭̬͓̻̗ͅn'̶͢t ͢͡͡s͢ee̷͝ ͞m͜e̲̱̤̙ͅ
youtu.be/9IbcO_itonU?a
twine shared a post.
March 17

B̵̭̝̅ͨͭ ̡e̴̶̛͓͉͔̯̦̥̝̘̺̫̓ͨ̂ͪ̒ͬ̆͆͟ ͘c͟ ́a ͏u̸ s̴̢̢̯̳̳͇̰ ḙ͈̹̮̙̀̏̈̌ͮ̀

Chad Mossholder
March 16

B̵̭̝̅ͨͭ ̡e̴̶̛͓͉͔̯̦̥̝̘̺̫̓ͨ̂ͪ̒ͬ̆͆͟ ͘c͟ ́a ͏u̸ s̴̢̢̯̳̳͇̰ ḙ͈̹̮̙̀̏̈̌ͮ̀

B̵̭̝̅ͨͭ ̡e̴̶̛͓͉͔̯̦̥̝̘̺̫̓ͨ̂ͪ̒ͬ̆͆͟ ͘c͟ ́a ͏u̸ s̴̢̢̯̳̳͇̰ ḙ͈̹̮̙̀̏̈̌ͮ̀
youtube.com
twine shared a post.
March 10

H͟ȩre͘ ͟͡có͏m̷e̛͜͝s̷̶ t̡̡h҉͘͡e̸͡͞ ͘͜s̽ͬ̈́̓̌̍͛̄̐̓̚͏̭͔͕̖͔͍̗̙̖͙͕̱̪͍̜̙͕̟̺u̠͈̹͎͓̤͈͎̮̻͉͇͈̐̈́̏͗̍̀͝n̐̓̽ͨ̂̎͑̇҉̸̧̰̩̹̻̬̣͓͚͙̠͉̭ ̵̨̡̤̘̯̦ͧͬͭ̌̏ͧ̀͠

Posted by Chad Mossholder
144 Views
144 Views
Chad Mossholder
March 9

H͟ȩre͘ ͟͡có͏m̷e̛͜͝s̷̶ t̡̡h҉͘͡e̸͡͞ ͘͜s̽ͬ̈́̓̌̍͛̄̐̓̚͏̭͔͕̖͔͍̗̙̖͙͕̱̪͍̜̙͕̟̺u̠͈̹͎͓̤͈͎̮̻͉͇͈̐̈́̏͗̍̀͝n̐̓̽ͨ̂̎͑̇҉̸̧̰̩̹̻̬̣͓͚͙̠͉̭ ̵̨̡̤̘̯̦ͧͬͭ̌̏ͧ̀͠

twine shared a post.
March 9

So honored that DOOM (2016) has been nominated for a BAFTA for Audio Achievement and also Best Music!

http://www.bafta.org/games/games-awards-nominees-2017…

Image may contain: text
Chad Mossholder

So honored that DOOM (2016) has been nominated for a BAFTA for Audio Achievement and also Best Music!

http://www.bafta.org/games/games-awards-nominees-2017…

twine shared a post.
March 6

I̢'̸m͡ ̡o̶̸ǹ͞l̡͢y ́s͠l͝e̡͝e̴p̢ing̎͒̎̓ͫ҉͏̺͎̲̣̦̩͕̟̹̘̘̟̣̗̱̝͟͡ͅ

Posted by Chad Mossholder
150 Views
150 Views
Chad Mossholder
March 5

I̢'̸m͡ ̡o̶̸ǹ͞l̡͢y ́s͠l͝e̡͝e̴p̢ing̎͒̎̓ͫ҉͏̺͎̲̣̦̩͕̟̹̘̘̟̣̗̱̝͟͡ͅ

twine shared a post.
March 3

A̷ ̷̨h̕a̧̡rd́͠͝ ̶̨̡day̷̕s҉́ n͘͝ig̵ht .
[̢͇̺͍̿̆ͩ̄ͧ̉͆͟ ̮̔̽̇ͬ͆ͨ̄̊͢_̱͔̟̰̟̤͕̙ͭ̅́̾ͬͦ͆͗́-̢̝̜̙̬͎̔̇ͭ_̷̨̧̳̞̭́̐-̸̔͏̡̠ ̷̨̦̻̥̥̞̪̱̣̹ͭͣ]̵ͤ͗̋̄͋҉̤̩̱́

Posted by Chad Mossholder
168 Views
168 Views
Chad Mossholder
March 2

A̷ ̷̨h̕a̧̡rd́͠͝ ̶̨̡day̷̕s҉́ n͘͝ig̵ht .
[̢͇̺͍̿̆ͩ̄ͧ̉͆͟ ̮̔̽̇ͬ͆ͨ̄̊͢_̱͔̟̰̟̤͕̙ͭ̅́̾ͬͦ͆͗́-̢̝̜̙̬͎̔̇ͭ_̷̨̧̳̞̭́̐-̸̔͏̡̠ ̷̨̦̻̥̥̞̪̱̣̹ͭͣ]̵ͤ͗̋̄͋҉̤̩̱́

twine shared a post.
February 27

J̷am͟mi̧n͜g w̕it͝h̵ ̷B̛e͏n͟ Ca͢rǹe̡y͝.͟

Posted by Chad Mossholder
356 Views
356 Views
Chad Mossholder
February 26

J̷am͟mi̧n͜g w̕it͝h̵ ̷B̛e͏n͟ Ca͢rǹe̡y͝.͟

twine shared a post.
February 23

F̢͜͡i̢͟x͡͝i̴͏n̛͞ģ ̧a͝ ̶ḩ̩͍͍̩͈̾ͯ̒̉ͯ̓͌o̡̢̬̖͞le̶͡.̵̡́

Posted by Chad Mossholder
158 Views
158 Views
Chad Mossholder
February 22

F̢͜͡i̢͟x͡͝i̴͏n̛͞ģ ̧a͝ ̶ḩ̩͍͍̩͈̾ͯ̒̉ͯ̓͌o̡̢̬̖͞le̶͡.̵̡́

twine shared a post.
February 22

I̷'̨́m ̧̧͜lo̷ǫ̢͝ķ̸͢i̢n͠g ̴t̴̶hro̕͝u̕g̢ḩ̛ yo̸̕͠ù͠.̡͜

Posted by Chad Mossholder
114 Views
114 Views
Chad Mossholder
February 21

I̷'̨́m ̧̧͜lo̷ǫ̢͝ķ̸͢i̢n͠g ̴t̴̶hro̕͝u̕g̢ḩ̛ yo̸̕͠ù͠.̡͜

twine shared a post.
February 18

Laşt͘ we̵e̕k̡ ̴wa͢s ͝al̡so͏ S͡a̢tur͠d͢ay ͝mo͠rn̸ing҉

Posted by Chad Mossholder
357 Views
357 Views
Chad Mossholder
February 18

Laşt͘ we̵e̕k̡ ̴wa͢s ͝al̡so͏ S͡a̢tur͠d͢ay ͝mo͠rn̸ing҉

twine shared a post.
February 14

Į̴̨f̧ ̛t̛͝h͠͞e ŕ̷a̡̨̛i͟n̷ ͏c̕̕o̕m҉̴e͏͏s͏

Posted by Chad Mossholder
92 Views
92 Views
Chad Mossholder
February 13

Į̴̨f̧ ̛t̛͝h͠͞e ŕ̷a̡̨̛i͟n̷ ͏c̕̕o̕m҉̴e͏͏s͏

twine shared a post.
February 12

S̷͢ì̡̕l͠v̴e̷͠r͟ ̀͠pò̡pl̡a̢r̸̵s ͜ŗ͠í̵͠ś̢i̵n̵̨͟g͞ ̧̨o̸u̧t̶͘ ̛̕o҉f҉̨ ̨͡t̶h̷̸͘è̴ ͜f̧ǫ̸̕g̶
Ṣ̳͇̺̭͇̪͓̖̈ͯͭͯ̄̑͗ͮ͆͞i͍͓͕̣̞̹̯̺ͮͬ͐̎̔́̐ͯ͋ĺ̪̻̩̟̦̔͋̅̊ͥͬ̄v̶̹̝̥̱̜͊̾ͮ͒͢ȅ͙͖̞̤͓͕̌ͫ͒͢r̴͓̟̠̪̯̓̉͗̂͊͗̀͢ ̷̾͆͗҉͚̹͟ṕ̵̠͓̫͍̫̲̅̉͗̉̏̚ǫ̱̺̳̤̗̘͖̲͖͌͋ͣͥ̚p͎͕͐̄l̏ͥ̒͛͐ͦ̃͏͓̯̹̗͎͓͇a̦͙̙̮̱͇̱͗ͧ̽ͫ̒͗͒̍ŗ̸̬͙̮͕͚̣̖̜͋͌̽͐͢s̴̥͔̑͐ͣ͒̚ ̿̊҉̢͓͖̘̖̤͓r̷͍̠ͣ̉͒͂ͪ̂̈́i̿͌ͣ͊̈́ͪͩ̑͏̨̛̟̬̫̮sͦͥ̋̽͗҉̤̘̪͝ǐ̻̤̘̩̬̞͓͎͑̾̎ͧn̢̺̖̳͚̬̫͈̮̎̿̒͌͞g̢̺͈͉̱͍̘̠̐ͨ̽̋̚̕ ̤͙̜̥̦̻̳̓̎͌̎ͪͨ͗ͯͣͅo͖̟̩̼͒̈́ͣͯ̎u̿͏͕̙̰̖͈͓̳͙͠t̥͔͔̜̭͎̍͊ͩ̇̀̎͢͝ ̡̤̖͕͈̪̜͍ͭͪͬo̱̫͓̼̫̪ͥͥ͊̿ͧf͌̉̃̾̂͛҉̘̜ ͓͚̦̗̲̎ͧ̀̿͛̾̊t̬̺ͫ́h̡̩̜̞̪̦̜̄̐̽́̓̌̄ͅë̖̱̤̳̟́̄̽̐̉̌ͭͥ͢ ̬̓̓ͮ̉ͪͬͥ̔ͥ͘f̴̛͍͍̮ͥ͂ͦ̚o͇͍̪͙̩̫̼͆̕͘͜ͅg̒̍̄̀͏͉̯̮̠ ̶͔̲̺͚̠̯̌͂ͧ̂͑ͦ͗

Posted by Chad Mossholder
181 Views
181 Views
Chad Mossholder
February 11

S̷͢ì̡̕l͠v̴e̷͠r͟ ̀͠pò̡pl̡a̢r̸̵s ͜ŗ͠í̵͠ś̢i̵n̵̨͟g͞ ̧̨o̸u̧t̶͘ ̛̕o҉f҉̨ ̨͡t̶h̷̸͘è̴ ͜f̧ǫ̸̕g̶

Ṣ̳͇̺̭͇̪͓̖̈ͯͭͯ̄̑͗ͮ͆͞i͍͓͕̣̞̹̯̺ͮͬ͐̎̔́̐ͯ͋ĺ̪̻̩̟̦̔͋̅̊ͥͬ̄v̶̹̝̥̱̜͊̾ͮ͒͢e...͙͖̞̤͓͕̏̌ͫ͒͢r̴͓̟̠̪̯̓̉͗̂͊͗̀͢ ̷̾͆͗҉͚̹͟ṕ̵̠͓̫͍̫̲̅̉͗̉̏̚ǫ̱̺̳̤̗̘͖̲͖͌͋ͣͥ̚p͎͕͐̄l̏ͥ̒͛͐ͦ̃͏͓̯̹̗͎͓͇a̦͙̙̮̱͇̱͗ͧ̽ͫ̒͗͒̍ŗ̸̬͙̮͕͚̣̖̜͋͌̽͐͢s̴̥͔̑͐ͣ͒̚ ̿̊҉̢͓͖̘̖̤͓r̷͍̠ͣ̉͒͂ͪ̂̈́i̿͌ͣ͊̈́ͪͩ̑͏̨̛̟̬̫̮sͦͥ̋̽͗҉̤̘̪͝ǐ̻̤̘̩̬̞͓͎͑̾̎ͧn̢̺̖̳͚̬̫͈̮̎̿̒͌͞g̢̺͈͉̱͍̘̠̐ͨ̽̋̚̕ ̤͙̜̥̦̻̳̓̎͌̎ͪͨ͗ͯͣͅo͖̟̩̼͒̈́ͣͯ̎u̿͏͕̙̰̖͈͓̳͙͠t̥͔͔̜̭͎̍͊ͩ̇̀̎͢͝ ̡̤̖͕͈̪̜͍ͭͪͬo̱̫͓̼̫̪ͥͥ͊̿ͧf͌̉̃̾̂͛҉̘̜ ͓͚̦̗̲̎ͧ̀̿͛̾̊t̬̺ͫ́h̡̩̜̞̪̦̜̄̐̽́̓̌̄ͅë̖̱̤̳̟́̄̽̐̉̌ͭͥ͢ ̬̓̓ͮ̉ͪͬͥ̔ͥ͘f̴̛͍͍̮ͥ͂ͦ̚o͇͍̪͙̩̫̼͆̕͘͜ͅg̒̍̄̀͏͉̯̮̠ ̶͔̲̺͚̠̯̌͂ͧ̂͑ͦ͗

See More

Ȩ͟x̵̛̛c̛͘ite̵̛͝d̸ ̧͞t̢̛o̴͘͜ b̀e̶̴̸ ̡̨̡p̴l͜a̶҉͞y̵i͜͞ǹg ̨͠a̵t ͜ţ͟h̡̀͢e͝ n͟e̛͞͡x̷͏t̸ ̀͏Ḑ̛͞A҉Ḿ͞͞Ń̵! ͡͠ ́͏

Next DAMN event. At Full City Rooster on Saturday February 18th. 8pm. Be there! It's gonna be beautiful.

Image may contain: night and text