Photos
Videos
สืบประเพณีสงกรานต์ไทย ปี 2561 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
102
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 22-23 ก.พ. 2561
215
5
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 22-23 ก.พ. 2561 สพล.มค
97
1
Posts
571 Views

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 3 สถาบัน ครั้งที่ 3

เมื่อ 17 พฤษภาคม 2561 ณ สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 3 สถาบัน ครั้งที่ 3 โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม ร่วมกันจัดขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน์ กรรมการวิทยาเขตรักษาราชการแท...นรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารทั้ง 3 สถาบันร่วมในพิธีเปิด
สำหรับการจัดกีฬาในครั้งนี้ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 การแข่งขันกีฬาบุคลากร 3 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักและความสามัคคีระหว่าง 3 สถาบัน ให้หน่วยงานมีกิจรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เป็นการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพร่วมกันในเวลาว่าง อีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลอบายมุข
ภายในงานนักกีฬา ทั้ง 3 สถาบันร่วมพิธีเปิด และร่วมแข่งขันกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เปตอง แชร์บอล และกีฬามหาสนุกและในช่วงเย็นหลังปิดการแข่งขันกีฬา ได้รับประทานอาหารร่วมกัน และขอบคุณนักกีฬา จาก 3 สถาบันที่ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้พร้อมทั้งมอบธงในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งที่ 4 ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดในปีถัดไป

See More
Posts

ประกาศเรียกลำดับสำรองลำดับที่ 5 - 6 รายงานตัวเข้าศึกษา ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2561 (ศึกษาศาสตร์)

ประกาศเรียกลำดับสำรองลำดับที่ 5 - 6 รายงานตัวเข้าศึกษา ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561 (ศึกษาศาสตร์)

ประกาศเรียกลำดับสำรองรายงานตัวเข้าศึกษา ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2561 (ศึกษาศาสตร์)

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2561 (รอบที่2)

ติดตามข้อมูลข่าวสารการแข่งขันกีฬาพลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 43

พลศึกษาเกมส์ 43

ติดตามข่าวสารการแข่งขันกีฬาพลศึกษาเกมส์ครั้งที่ 43 ทางเพจ #พลศึกษาเกมส์ครั้งที่ 43

ประกาศไปยังนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 คณะศิลปศาสตร์ ผู้ที่ยังไม่ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้ ขอความกรุณาท่านทั้งหลายสละเวลาอันมีค่าของท่านเข้าไปทำการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ผู้สอน ตาม link : http://reg.ipemk.ac.th:81/assess/ ด้วยนะครับ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม โดยคณะศึกษาศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูพลศึกษา หลักสูตร การจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนหลังเลิกเรียน โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเรืองขวัญดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม โดยมี นายวินัย นราภิรมย์ ประธานกรรมการวิทยาเขตมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตมหาสารคาม เปิดโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตมหาสารคาม มีกีฬาเพื่อลูกรัก โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 เม.ย 61 จนถึงวันที่ 12 พ.ค 61 ณ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตมหาสารคาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561