Photos
Posts
Spreuke 15:1
'n Sagte antwoord laat woede bedaar; 'n krenkende woord laat woede ontvlam.
Book 15:1 A Soft answer allows anger pull; a krenkende word let anger ontvlam.
Translated

By NG Kerk Parow-Panorama op Saterdag 5 Mei. Laat weet die kontakpersoon indien jy belangstel om die geleentheid by te woon.

Image may contain: one or more people and text
Posts

Deuteronomium 30:16
As jy die Here jou God liefhet en sy wil doen deur sy gebooie, sy voorskrifte en sy bepalings wat ek jou vandag gegee het, te gehoorsaam, sal jy lewe en baie word en sal die Here jou God jou voorspoedig maak in die land wat jy in besit gaan neem.

Openbaring 1:8
"Ek is die Alfa en die Omega", sê die Here God, Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

Ons jongmense is oppad Bredasdorp toe vir die #imagine kamp die naweek. Hou hulle in julle gebede.

Khayelitsha-gemeente sê baie dankie vir almal se bydraes!

Mag julle in die Paastyd die teenwoordigheid van die Here op ‘n baie spesiale manier ervaar . Mag jy en jou gesin die seën van die Here ontvang en dit uitdeel sover jy gaan!

May you be in the paastyd the presence of the Lord in a very special way. May you and your family the bless of the Lord and receive it deal as far as you go!
Translated
Image may contain: text

Jesaja 53:5
Oor óns oortredings is hy deurboor, oor óns sondes is hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.

Isaiah 53:5 About óns offences he deurboor, about óns sin is he squash; the punish that had to bring us peace, was on him, by his wound there came for our health.
Translated

"Wie my opdragte het en dit uitvoer - dit is hy wat My liefhet. En wie My liefhet, hom sal my Vader liefhê, en Ek sal hom ook liefhê en My aan hom openbaar." (Johannes 14:21)

" who has my commands and exports it - it is he who loves me. And who loves me, him will love my father, and I will also love him and take me to him public." (John 14:21)
Translated

Kom vier op Sondag 18 Maart om 09:00 saam met ons jongmense hulle Belydenisaflegging.

Come celebrate on Sunday March 18 at 09:00 with our youths they belydenisaflegging.
Translated

Kermis 3 Kom kom ons wag vir jou!

Fairgrounds 3 come let's wait for you!
Translated

Kermis Pretloop 1