Photos
Videos
(Challenge Day) วันออกกำลังกายโลก 28 พฤษภาคม 2557 คณะครูและนักเรียนทุกสายชั้น ร่วมกิจกรรม ณ รอบพุทธสถาน หน้าเสาธง โรงเรียนปทุมวิทยากร
57
5
ถ่ายทอดสด งานแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 2560 รายการตะลอนข่าวเช้านี้ วันที่ 7 ก.ค.2560 ช่อง Thairat TV HD32
15
ถ่ายทอดสดงานแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 2560 รายการตะลอนข่าวเช้านี้ ช่อง ไทยรัฐ ทีวี HD32
52
1
Posts

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.09 น. โรงเรียนปทุมวิทยากร จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุน จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ได้รับความเมตตาจากพระครูสารกิจโกศล ดร. เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) และพระครูสิริสุตวิมล เจ้าอาวาสวัดมงคลโกวิทาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน 9 รูป มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา ภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และเครือข่ายคนรักปทุมวิทยากร เข้าร่วมในพิธี
#ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

Posts