Posts

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ให้นักเรียนบัญชีสำรอง ม.1 ลำดับสำรองที่ 57-70 และ ม.4 ลำดับสำรองที่ 19 มารายงานตัวในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ในเวลา 07.30-12.00 น. (สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 08-7234-9147 หรือ 09-1060-9065)

งานรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย added 6 new photos — at โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย.

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ให้นักเรียนบัญชีสำรอง ม.1 ลำดับสำรองที่ 57-70 และ ม.4 ลำดับสำรองที่ 19 มารายงานตัวในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ในเวลา 07.30-12.00 น. (สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 08-7234-9147 หรือ 09-1060-9065)

Videos
Presentation
24
1
Photos
Posts

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย.
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับคณะครูและนักเรียน
ที่คว้ารางวัลอีก ๑ กิจกรรมที่ผ่านมาในรายการระดับนานาชาติ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)" ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโครงงาน ที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการนำเสนอโครงงาน ระดับนานาชาติ ในงาน Intel ISEF 2018 ณ เมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐพิลเซนเวเนีย USA ระหว่างวันที่ 13-19 พ.ค. 61 #ขอบคุณผู้บริหารและคณะคุณครูที่มีส่วนเติมเต็มผลงานชิ้นนี้ครับ

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ให้นักเรียนบัญชีสำรอง ม.1 ลำดับสำรองที่ 35-56 และ ม.4 ลำดับสำรองที่ 18 มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ในเวลา 07.30-12.00 น. (สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 08-7234-9147 หรือ 09-1060-9065)

งานรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย added 6 new photos — at โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย.

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ให้นักเรียนบัญชีสำรอง ม.1 ลำดับสำรองที่ 35-56 และ ม.4 ลำดับสำรองที่ 18 มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ในเวลา 07.30-12.00 น. (สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 08-7234-9147 หรือ 09-1060-9065)

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ขอแสดงความยินดีและชื่นชม
กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จำนวน 4 คน ได้เข้ารับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ ประจำปี 2560 โดยบริษัทเสริมปัญญา จำกัด ซึ่งเป็นรางวัลที่รับรองโดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทธ์ธีระเกียรติ เจริญเศรษศิลป์ โดยมีนายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ. เป็นตัวแทนมอบรางวัลในครั้งนี้ ผู้รับรางวัลประกอบไปด้วย
1.นายเฉลิมเกียรติ ยะพลหา ชั้น ม.5/1 รางวัลอันดับที่ 3 ของประเทศ วิชาคณิตศาสตร์...
2.น.ส.ฤดีรัตน์ เต็มวงษ์ ชั้น ม.4/6 รางวัลที่ 1 ของภาคอีสาน วิชาวิทยาศาสตร์
3.น.ส.ญดา บัวทัน ชั้น ม.4/6 รางวัลที่ 1 ของภาคอีสาน วิชาวิทยาศาสตร์
4.น.ส.สิริกาญจน์ ตาดี ชั้น ม.4/6 รางวัลที่ 1 ของภาคอีสาน วิชาวิทยาศาสตร์
ขอขอบคุณ คุณครูผู้ฝึกสอนและผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน จึงก่อให้เกิดการประสบผลสำเร็จทางวิชาการเสมอมาครับ

See More

นักเรียนสามารถดูผลการเรียน ได้ตาม link นะครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

Image may contain: text
สุรศักดิ์ บุญธิมา added 8 new photos — with Apinya Chotson and 4 others.

เราทำได้ #รางวัลรองชนะเลิศ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)" ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโครงงาน ที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร...่วมการนำเสนอโครงงาน ระดับนานาชาติ ในงาน Intel ISEF 2018 ณ เมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐพิลเซนเวเนีย USA ระหว่างวันที่ 13-19 พ.ค. 61 #ขอบคุณผู้บริหารและคณะคุณครูที่มีส่วนเติมเต็มผลงานชิ้นนี้ครับ

See More

ประกาศ ให้ลำดับสำรองลำดับที่1-17 มารายงานตัวม.4

๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย นำคณะผู้บริหาร ครูบุคคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดบ้านหลังใหญ่ต้อนรับคณะผู้ปกครองนักเรียนในวันรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
#กำหนดการรายงานตัวสำรองทางโรงเรียนจะประกาศแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
#ภาพกิจกรรมบางส่วน

กำหนดการรายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.๑ และ ม.๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Image may contain: text
Image may contain: text
Image may contain: text
Solampa FarAway Petcharaporn added 10 new photos — with เฉลิมเกียรติ ยะพลหา at หอศิลป์พุทธะ Buddha Art Gallery.

ผลการแข่งขันประกวดพูดสุนทรพจน์ เนื่องในวันมาฆบูชา ที่ หอศิล์พุทธะ กรุงเทพ ผลการแข่งขัน นายเฉลิมเกียรติ ยะพลหา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ของประเทศ จะได้ร...ับเกียรติและเงินรางวัลค่ะ จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศ 50 กว่าคน ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่าน ที่ให้การสนับสนุน

See More

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรงาน 46ICT ครับ http://mreschool.net/46ict/

กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย http://www.pccl...
mreschool.net

๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑
นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร และชื่นชมแสดงความยินดีพร้อมทั้งให้กำลังใจ แก่ครูและนักเรียนที่ได้รางวัลและไม่ได้รางวัล
จากการเข้าร่วมในรายการประกวดบรรยายธรรมโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกระดับจังหวัด คัดเลือกอันดับที่ ๑-๓ ของแต่ละช่วงชั้น เป็นครั้งแรกที่ได้ส่งเข้าร่วม
ผลจากการประกวดดังนี้
เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคคณะสงฆ์ ...
เฉลิมเกียรติ ยะพลหา รองชนะเลิศอันดับ ๑ ม.ปลาย
อิงลดา ทองหาว รองชนะเลิศอันดับ ๒ ม.ต้น
สำหรับ ด.ญ.ณัชชา พุฒิสันติกุล นักเรียนชั้น ม.๑ และ
น.ส.จิรยาวดี สันทิตย์ นักเรียนชั้น ม.๕ ขอเป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นประสบความสำเร็จในครั้งต่อไปครับ
ขอบคุณครู สิทธิชัย เทียมไธสงค์ ครูผู้สอน
#พวกเราจะมุ่งมั่นในระดับภาคต่อไป!

See More