Posts

กำหนดการและเอกสารการรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

Image may contain: text
Image may contain: text
Image may contain: text
Image may contain: text
งานรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย added 4 new photosfeeling excited at โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย.

แจ้งรายระเอียดกำหนดการและเอกสารการรายงานตัวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

Videos
Presentation
23
1
Photos
Posts

๑๐ ก.พ.๒๕๖๑
ผอ. กิตติชัย กรวยทอง ให้เกียรติ์เป็น
ประธานกล่าวเปิดงาน Love Lane ๒๐๑๘ (ถนนแห่งความรักครั้งที่ ๑) สำนักงานหอพักร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมจัดกิจกกรรมผลงานนิทรรศการ
การเรียนการสอน นำเสนอผลงานดนตรี และการเรียนรู้ด้านทักษะการชีวิตในหอพัก
โดยมี นายนที บุตตะวงษ์ ชั้น ม.๕/๔ ประธานนักเรียนและคณะทีมงานคณะกรรมการ ม.๕ เป็นหัวเรือใหญ่ในการดูแลประสานกับคณะครูเพื่อจัดกิจกรรมในครั้งนี้

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๑
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ ขอให้คณะครู นักเรียนเดินทางปลอดภัยและนำชัยกลับคืนมาด้วยความสามารถอย่างเต็มทีโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ กิตชัย กรวยทอง คณะครูและผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนมาด้วยดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายนันทพัฒน์ ช่วยบุดดา นักเรียนชั้น ม.๔/๓ ประธานนักเรียนคนใหม่ พร้อมคณะทีมงานพรรคสมอง เบอร์ ๒ ที่ได้รับชัยชนะจากการลงสมัครรับเลือกตั้งประจำปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
ขอชื่นชมและเป็นกำลังให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์เพียบพร้อมทุกด้านนำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิมยาลัย เลย ก้าวหน้าไปพร้อมๆกันในทุกๆด้านด้วยความสามารถของทีมงานตามนโยบายของพรรคสมอง
#พบกับประธานนักเรียนและคณะทำงานพรรคสมองในปีการศึกษา๒๕๖๑ครับ

Image may contain: 1 person, smiling, standing, text and outdoor
Image may contain: 5 people, people standing and text

๘ ก.พ. ๒๕๖๑
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ร่วมกับ คณะกรรมการ กกต. จังหวัดเลย จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โอกาสนี้ขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการกิตติชัย กรวยทอง คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและคณะกรรมการ กกต. จังหวัดเลย ทุกๆท่านที่ให้ความสำคัญสำหรับกิจกรรมที่มีความสำคัญซึ่งความเป็นระบอบประชาธิปไตยในวันนี้

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้เข้าร่วมโครงการทดสอบสอบความรู้ของบริษัทเสริมปัญญา ในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-ม.6 เมื่อวัน 21 มกราคม 2561 ซึ่งผลการสอบปรากฎว่า นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดเลย และระดับประเทศ ดังนี้

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
https://www.facebook.com/pccloei.ac.th/posts/924086927749742
หรือ www.pccloei.ac.th

งานรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย added 14 new photosfeeling welcome at โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผลได้ที่นี่ >>> https://drive.google.com/…/1XOZp4eHfg6Vvm4Ib-cdCgCUCh7u1-Ek…

งานรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย added 14 new photosfeeling welcome at โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผลได้ที่นี่ >>> https://drive.google.com/…/1XOZp4eHfg6Vvm4Ib-cdCgCUCh7u1-Ek…

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้จัดกิจกรรม Pre o-net กิจกรรมคณิตศาสตร์เรียนดี โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โอกาศนี้ เชิญท่านผู้อำนวยการ กิตติชัย กรวยทอง ขึ้นมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สามารถทำคะแนนข้อสอบได้สูงสุดตามลำดับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET #กระตุ้นผู้เรียน

คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เข้าร่วมบริจาคเลือด โดยเหล่ากาชาด จังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกรับหน่วยบริจาคเลือด ณ ศาลาประชาคมอำเภอเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย วันที่ ๓๐ มกราคม๒๕๖๑

นายเฉลิมเกียรติ์ ยะพลหา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้เข้ารับรางวัลกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ ศาลากลาง จังหวัดเลย เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้ประพฤติดีตามคุณธรรม ๑๒ ประการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ประจำปีการศึกษา 2561 🤗🤗🤗

งานรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย added 10 new photosfeeling welcome at โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผลได้ที่นี่ >>> https://drive.google.com/open…

๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
ประกาศผลการสรรหาบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา โครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียตริฯ

Image may contain: text
No automatic alt text available.

๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา โครงการตามพระราชดำริฯ

No automatic alt text available.
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย added 21 new photos — with ผอ.กิตติชัย กรวยทอง and 3 others.
January 19

๒๐ มกราคม ๒๕๖๑
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย โดยท่าน ผอ.กิตติชัย กรวยทอง นำคณะผู้บริหาร ครูและตัวแทนนักเรียนร่วมต้อนรับ คณะผู้ปกครองที่นำบุตรหลานเข้าสนามสอบในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รอบที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยความยินดียิ่ง
#สนามสอบรอบที่๒โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย