บุญเกียรติ ง้องแง้ง is on Facebook.
To connect with บุญเกียรติ, sign up for Facebook today.
About บุญเกียรติ
 • บินได้ ตูบินไปแล้ว
  - อย่าดื่มเหล้าขณะขับรถ เพราะจะทำให้เหล้าหกเสียของ
  - การขับรถทำให้ประสิทธิภาพในการดื่มสุราน้อยลง
  - คำเตือน "ห้ามดื่มสุรา ขณะมึนเมา"
  - เมาไม่ขับ จะกลับยังไง
  - เมาเหล้าเสียหลัก เมารักเสียใจ
  - เมาไม่ขับ เพราะกลับไม่ถูก
  - เมาไม่จับ
  - หลงทางยังหาเจอ หลงเธอสิเหลือทน
  - ถนนคือการศึกษา ใบสั่งคือปริญญา
  - รถติดคือมรดกไทย อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน
  - เมียซื้อเงินสด รถซื้อเงินผ่อน
  - เศษแก้วมันบาดคน คำพูดของเศษคนมันบาดใจ
  - ถึงจะขับ 10 ล้อ แต่ก็ได้หมอเป็นเมีย
  - เหงื่อทุกหยด เพื่ออนาคตน้องเมีย
  - จำกัดความเร็ว 180 กม./ 3 ชั่วโมง
  - จ่ายเฉพาะด่านรู้ใจ
  - อยู่บ้านเมียด่า ออกมาจ่าจับ
  - ถ้ารีบ ทำไมไม่ไปตั้งแต่เมื่อวาน
  - เห็นตูเป็นลาว จับเช้า จับเย็น
  - ห้ามยกเล่น
  - กินลูกเดียว เที่ยวสองลูก
  - ขับเร็วว่าแดกม้า ขับช้าว่าหมาไม่แดก
Favorite Quotes