ปู่ ฤาษี is on Facebook.
To connect with ปู่, sign up for Facebook today.
About ปู่
  • ทำจิตให้สงบ เปิดใจให้กว้าง เพื่อบันรุทางธรรม โลกอดีด โลกมนุษย์ ที่กำลังเดือนร้อน รู้
Favorite Quotes
  • ถ้าเราทำดีแค่ตัวก็แค่สิ้นลม ถ้าทำเพื่อสังคมอยู่คู่ฟ้าดิน