สันติ อภัยราช is on Facebook.
To connect with สันติ, sign up for Facebook today.
Work
Education
About สันติ
  • ครูภูมิปัญญาไทย
    ครูต้นแบบแห่งชาติ
    ๗๗ คนดีแทนคุณแผ่นดิน
    คนดีศรีกำแพงเพชร
    ศิษย์เก่าดีเด่น ๑๐๐ ปีกำแพงเพชรพิทยาคม
Favorite Quotes
  • คำว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีใน พจนานุกรม

Favorites