Photos
Posts

ما دلباختۀ این خیال خامیم که هیچ چیز از دایرۀ خیال ما خارج نیست... اما مرگ نه تنها سرحدّ زندگی ست که سرحدّ خیال نیز هست.

هوارد بارکر

زندگی، مرگ را محکوم و طرد می کند.

ژرژ باتای

Image may contain: 1 person, smoking and closeup
Posts

زاده شدن هیچ کس دست او نیست، اما این خطا را... جبران توان کرد. شر خود را کم کردن بهترین کاری ست که می شود کرد و با این کار کم - و - بیش سزاوار زیستن می توان شد...
نیچه

Image may contain: 1 person, closeup
فلسفه ی مرگ‎ updated their profile picture.
No automatic alt text available.

زاده شدن هیچ کس دست او نیست، اما این خطا را... جبران توان کرد. شر خود را کم کردن بهترین کاری ست که می شود کرد و با این کار کم - و - بیش سزاوار زیستن می توان شد...

نیچه

Image may contain: 1 person, closeup

واعظان مرگ: "زادن رنج بار است. چرا باز باید زاد؟ مگر آدمی جز موجوداتِ شوربخت چه می زاید؟"
نیچه

فلسفه ی مرگ‎ shared their post.
فلسفه ی مرگ

زندگی يك تصادف است و مرگ يك واقعيت.

مثل ابر كه پراكنده شده، نابود مي شود همچنين كسي كه به گور فرو مي رود، برنمي آيد. به خانة خود ديگر نخواهد برگشت، و مكانش باز او را نخواهد شناخت.

کتاب مقدس/ کتاب ایوب

مرگ چقدر کار می کند
هیچ کس نمی داند
چه روز بلندی دارد مرگ

فلسفه ی مرگ‎ shared their photo.
May 8, 2014
Image may contain: 1 person
فلسفه ی مرگ

... مرگ خود آدم نه محال است و نه شگرف؛ و بی آنکه بدانیم و شاید بی آنکه بخواهیم هر روز در حال مردنیم. و رنج خواهیم برد از تکرار انواع روزهایی که نه تنها طبیعت بلکه شرایط ساختگی و نظمی از آن هم عُرفی تر در هر فصلی پیش می آورند.


مارسل پروست

فلسفه ی مرگ‎ shared their photo.
No automatic alt text available.
فلسفه ی مرگ

آن طور که مادر از بهشت تعریف می کرد، به نظر می رسید بهشت باید مثل زمین بازی گلف در هاوایی باشد، یا زمین های چمن مانیکور شده و چمنمزارهایی که تا دور دست تا اقیا...نوسِ وِلرم گسترده شده است.
از این که خواهان چنین بهشتی بود فقط کمی سربه سرش گذاشتم. گفتم "این بهشت به جایی می ماند که در آن مردم کلی لیموناد می خورند."
گفت "من عاشق لیمونادم."


اسلیپ استیک یا تنهایی هرگز/ کرت ونه گات

See More

فیودوروویچ کارامازوف:

... بگذار بگویمت که بهشت تو به مذافم سازگار نیست؛... نظر خودم این است که به خواب می روم و دیگر بیدار نمی شوم، همین والسلام. اگر خوش داشته باشی، می توانی برای آمرزش روانم دعا کنی اگر هم خوش نداشته باشی، دعا نکن، به جهنم! فلسفه ام این است.

برادارن کارامازوف/ داستایوفسکی

Image may contain: one or more people

من اعتقادی به زندگی پس از مرگ ندارم ولی فکر می‌کنم بعضی آدم‌ها از بقیه مقدس‌ترند و همان‌ها زندگی را کمی قابل تحمل‌تر می‌کنند...


اینگمار برگمان

Image may contain: 1 person

اگر امری که باعث می شود مرگ برای ما وحشتناک جلوه کند،فکر نبودن است،ما باید با همان ترس به زمانی فکر کنیم که نبودیم؛ زیرا کاملا مسلم است که نبودن پس از مرگ با نبودن پیش از تولد تفاوتی ندارد...


آرتور شوپنهاور

Image may contain: 1 person, text and closeup

مغلوب کردن ترس از مرگ، به دست آوردن لذت زندگی است.


جوزف کمبل

Image may contain: 3 people

... مرگ خود آدم نه محال است و نه شگرف؛ و بی آنکه بدانیم و شاید بی آنکه بخواهیم هر روز در حال مردنیم. و رنج خواهیم برد از تکرار انواع روزهایی که نه تنها طبیعت بلکه شرایط ساختگی و نظمی از آن هم عُرفی تر در هر فصلی پیش می آورند.


مارسل پروست

Image may contain: 1 person

زندگی یک آدم مرده در نظر ما فوراً تمام نمی شود، در نوعی هالۀ زندگی شناور می ماند که هیچ ربطی به جاودانگی ندارد، اما مایۀ آن می شود که به همان حالت زمان زنده بودنش افکارمان را اشغال کند. انگار در سفر است.


مارسل پروست

No automatic alt text available.