Photos
Videos
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
59
1
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดนครปฐม ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ พระเมรุมาศจำลอง หน้าศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองนครปฐม , อำเภอพุทธมณฑล ณ พระเมรุมาศจำลอง พุทธมณฑล และวัดมะเกลือ , อำเภอสามพราน วัดไร่ขิงฯ และโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ , อำเภอนครชัยศรี วัดสำโรง , อำเภอดอนตูม วัดลำลูกบัว , อำเภอกำแพงแสน สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอำเภอบางเลน วัดชุมนุมศรัทธา...26 ตุลาคมนี้ ชาวนครปฐมรวมใจ แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ถวายแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
226
50
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อวยพรปีใหม่ 2561
145
11
Posts

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน : นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม

551 Views
ชาญนะ เอี่ยมแสง added 6 new photos.
12 hrs

#ความคืบหน้าพระราชวังสนามจันทร์

ตามที่ผมได้เคยแจ้งให้ทราบไปแล้วนะครับว่าทางจังหวัดจะเปิดพระราชวังสนามจันทร์ให้ประชาชนได้เข้าไปออกกำลังกายในวันที่ 1 เมษายน นี้ ...ตอนนี้ ทางเทศบาลนครนครปฐม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญในการรักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาด และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ก็ได้มีการประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกวัน ติดตามความคืบหน้า และได้รายงานผลให้ผมทราบเป็นประจำทุกวัน

การดำเนินการในแต่ละวัน มีทั้งงานที่ทางเทศบาลนครนครปฐมดำเนินการเอง เช่น ในส่วนของการซ้อมบำรุงระบบประปา ห้องน้ำ และร่วมมือกับกลุ่มจิตอาสา ภาคประชาชน ยกตัวอย่างเช่น มีจิตอาสาของโรงเรียนมาร่วมทาสี มีชุดกรมป่าไม้ และครูต้อมาช่วยตัดหญ้า ปรับแต่งต้นไม้ใหญ่ น่าชื่นชมมากครับ

นอกจากนี้ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ทางจังหวัด เทศบาลนครนครปฐม และชมรมจิตอาสารักษ์วังสนามจันทร์ขอเชิญชวนประชาชนชาวนครปฐมทุกท่าน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดด้วยครับ ทั้งนี้ ในตอนนี้การเปิดรับสมัครจิตอาสาก็ยังดำเนินการอยู่ ใครยังไม่สมัคร รอช้าไม่ได้นะครับ

See More
Posts

จังหวัดนครปฐมเตรียมความพร้อมหน่วยงานทุกภาคส่วนในดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อกำหนดเป้าหมาย ...มาตรการ แนวทางการดำเนินงาน และหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน อีกทั้งลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการป้องกันอุบัติภัยอื่นๆ ตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนำแผนบูรณาการไปดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
จากสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์เมื่อปีที่ผ่านมา จังหวัดนครปฐมเกิดอุบัติเหตุจำนวน 58 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 53 คน และมีผู้เสียชีวิต 11 คน อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดกับรถจักรยานยนต์ถึงร้อยละ 88 สาเหตุจากขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด และเมาสุรา ซึ่งในปีนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดแผนบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง ตลอดจนกำหนดจุดตรวจหลัก จุดบริการ โซนนิ่งการเล่นน้ำสงกรานต์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานกับผู้ประกอบการ ให้ทำความเข้าใจกับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ ในเรื่องของกฎจราจร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น
นอกจากนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านการบริการประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 รวมถึงการดูแลสภาพผิวทาง การติดตั้งป้ายเตือน ป้ายบังคับ การเฝ้าระวังจุดตัดทางรถไฟ ตลอดจนจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอีกด้วย

See More

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รับฟังปัญหาด้านยาเสพติด ในการจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 15 มีนาคม 2561 พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านยาเสพติด ในการจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่หมู่ที่ 5 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิต ปลัดจังหวัดนครปฐม นายชาญวิทย์ ศุภกิจจานุ...สรณ์ นายอำเภอนครชัยศรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนครชัยศรี คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับอำเภอ/ ตำบล/ชุมชน ตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนกว่า 100 ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดเวทีประชาคมครั้งนี้

สำหรับจังหวัดนครปฐม มีทีมขับเคลื่อนระดับตำบล 111 ทีม ในการลงพื้นที่เป้าหมาย 904 หมู่บ้าน 157 ชุมชน ซึ่งการจัดเวทีประชาคมในครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจที่มาของโครงการฯ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องประชาชนในการให้ความร่วมมือกับการแก้ไขปัญหาในชุมชน โดยพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้แสดงความคิดเห็นรวมถึงปัญหาความต้องการต่างๆ อาทิ การสร้างหอกระจายข่าว การติดตั้งกล้องวงจรปิด การแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม ป้ายจราจร ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม ความไม่สะดวกด้านการถ่ายเอกสาร การขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง เป็นต้น ทั้งนี้ในการจัดเวทีประชาคมดังกล่าวได้นำข้อคิดเห็นและปัญหาของประชาชนจัดทำเป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

See More

จังหวัดนครปฐม มอบเงินและค่าใช้จ่ายเดินทางนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์”

วันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบเงินและค่าใช้จ่ายให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ระหว่างวันที่ 19 – 29 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดน่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขั...นเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครปฐม โดยนางสาวพัณณ์วลัย โฉมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมได้ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” จำนวน 311 คน 25 ชนิดกีฬา ซึ่งสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครปฐม ได้มอบชุดวอร์มพร้อมเสื้อคอกลม เงินเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,705,653 บาท

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน รวมทั้งกล่าวชื่นชมนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ ที่ได้เสียสละเวลา แรงกาย และแรงใจ ในการฝึกซ้อม เพื่อเดินทางไปแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครปฐม โดยขอให้ยึดถือความมีน้ำใจนักกีฬาเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นเช่นไร ขอให้นักกีฬาทุกคน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

See More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการทำหมันฟรี

วันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดนครปฐม ปี 2561 ภายใต้โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ...้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมปล่อยขบวนรถยนต์รณรงค์ลงพื้นที่ในทุกอำเภอ รวมถึงมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว รักษาสัตว์ป่วย และให้คำปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีและปลอดภัยอีกด้วย

นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น คน สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอก ค้างคาว ฯลฯ โรคนี้เมื่อเป็นแล้วจะทำให้มีอาการทางประสาท โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง และถ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย ในปัจจุบันยังไม่มียาอะไรที่รักษาโรคพิษสุนัขบ้าได้ คนสามารถติดโรคพิษสุนัขบ้าได้จากการถูกสัตว์เลี้ยงที่มีเชื้อกัด การติดเชื้อไวรัสทางอื่นอาจเกิดได้จากการสัมผัสสมอง หรือน้ำไขสันหลังของสัตว์ที่ติดเชื้อ หรือหายใจเอาเชื้อไวรัสจากเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อเข้าไป

สำหรับการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการทำหมันสุนัขและแมวในจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการเข้มข้นภายใน 30 เมษายน 2561 โดยจะออกหน่วยเคลื่อนที่ดำเนินการในพื้นที่สาธารณะ ตลาด สถานศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งชุมชนต่างๆ สัปดาห์ละ 2 ครั้งในทุกอำเภอและจะดำเนินการต่อไปจนถึง 30 กันยายน 2561 โดยจะประกาศแจ้งในเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน ดังนั้นประชาชนทุกคนที่มีสัตว์เลี้ยงต้องมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนในการป้องกันจากโรคพิษสุนัขบ้า จึงต้องให้ความสำคัญกับการป้องกัน การเฝ้าระวัง และการกำจัดเชื้อโรคโรคพิษสุนัขบ้า จำเป็นอย่างยิ่งทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนต้องบูรณาการร่วมกันดำเนินกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อันจะนำไปสู่การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยในปี 2563 ต่อไป

See More

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 แก่เจ้าอาวาสวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.29 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 แก่เจ้าอาวาสวัดต่างๆ ที่ได้รับพร...ะราชทานวิสุงคามสีมา ในงวดที่ 2 – 5 ประจำปี 2560 ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เฝ้าถวายสักการะ

สำหรับพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2545 โดยพิจารณาเห็นว่าวัดที่ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา ต้องเป็นวัดที่มีความมั่นคงถาวร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ. 2559 ในส่วนของพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมาในครั้งนี้ มีวัดต่างๆ จากทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวงและสามารถทำ สังฆกรรมได้ และถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านพระธรรมวินัยและกฎหมายทุกประการ ประกอบด้วย วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประจำปี 2560 ในงวดที่ 2 จำนวน 75 วัด, งวดที่ 3 จำนวน 45 วัด, งวดที่ 4 จำนวน 85 วัด และงวดที่ 5 จำนวน 55 วัด รวมทั้งสิ้น 269 วัด

See More

สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครปฐม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมีการบริการฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งผ่าตัดทำหมันให้สุนัข และแมว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ทาง สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม จะมีแผนลงพื้นที่ในแต่ละอำเภอ ทาง สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ
ติดต่อสอบถาม สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม 034-257705

Image may contain: dog and text

รัฐบาลปลื้ม U.S.News จัดอันดับไทยที่ 8 “ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุน” ชี้ปี 61 เศรษฐกิจขาขึ้น ต่างชาติยอมรับ พร้อมจับมือชาติอาเซียนเดินไปข้างหน้า โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบรายงานอันดับประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุน ประจำปี 2561 ของ U.S.News ซึ่งประเทศไทยติดอันดับ 8 จาก 20 อันดับของโลก วิเคราะห์จากหลายปัจจัย เช่น เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นวัตกรรม ทักษะแรงงาน ความชำนาญทางเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ประชากร และคอร์รัปชัน เป็นต้น

“นายกฯ ...พอใจอันดับของไทยจากรายงานดังกล่าว ถือว่าเป็นข่าวดีทางเศรษฐกิจ เพราะต่างชาติให้การยอมรับประเทศไทย ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันทุกฝ่ายตั้งแต่ระดับนโยบาย ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนทุกคน ที่พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง และช่วยกันรักษาบรรยากาศของบ้านเมืองให้สงบ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักลงทุนทั่วโลก”

นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า เมื่อต้นปีที่ผ่านมา U.S.News เพิ่งเผยแพร่ผลการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกในด้านต่าง ๆ ซึ่งประเทศไทยครองแชมป์อันดับ 1 เป็นประเทศที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มธุรกิจ (Best Countries to start a Business) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของไทยนั้นจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ในสายตาของชาวโลก

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการลงทุนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งภาพลักษณ์ในเรื่องนี้เป็นสิ่งจูงใจนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาทำธุรกิจในไทยเป็นอย่างยิ่ง และผลการจัดอันดับดังกล่าวยังสอดคล้องกับอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business: EoDB) ของธนาคารโลกครั้งล่าสุด ที่ไทยมีอันดับดีขึ้นถึง 20 อันดับ จากอันดับที่ 46 ในปี 2560 เป็นอันดับที่ 26 ในปี 2561 ด้วย

“นายกฯ ยังรู้สึกยินดีที่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ก็ถูกจัดให้อยู่ใน 20 อันดับเช่นเดียวกัน สะท้อนในเห็นว่าภูมิภาคนี้กำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติ ดังนั้น จึงถือว่านโยบายและความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกเดินมาถูกทางแล้ว โดยทุกประเทศจะพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

See More

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นำคณะผู้สูงอายุและเด็กผู้ด้อยโอกาส ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์ ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมแต่งกายย้อนยุค นำคณะผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี เด็กพิเศษจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ผู้บกพร่องทางการได้ยินจากโรงเรียนโส...ตศึกษา และเด็กผู้ด้อยโอกาสจากหมู่บ้านพักเด็กมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย จำนวน 76 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์ ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานพระราชทานความสุขให้กับประชาชน ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561 เพื่อเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆ ในรัชสมัยบระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร องค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์ งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ในครั้งนี้ คณะผู้สูงอายุและเด็กผู้ด้อยโอกาส จากจังหวัดนครปฐม ได้เข้าชมนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยและประชาชนชาวไทยทั้งมวล ตลอดจนนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานมาตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุคให้เห็นประวัติศาสตร์ความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้งได้รู้ถึงวิถีการดำเนินชีวิตของชาวไทยในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมโดยเสด็จพระราชกุศล เลือกซื้อสินค้า การสอยต้นกัลปพฤกษ์ ซึ่งรายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะทรงนำไปใช้ในโครงการพระราชกุศล บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยและเหตุการณ์ต่างๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศ ภายใต้กิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ต่อไป

See More

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดตัวธนบัตรใหม่ในรัชกาลที่ 10 เริ่มใช้ 6 เมษายนนี้

วันที่ 8 มีนาคม 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงเปิดตัวธนบัตรแบบใหม่ (แบบ 17) ที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เพื่อใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป ออกใช้วันจักรี 6 เมษายน ก่อน 3 ชนิดราคา ได้แก่ 20, 50 และ 100 บาท ส่วน 500 และ 1,000 บาท จะออกใช้วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม โดยประชาชนสามารถเบิกถอนธนบัตรใหม่ได้ตามปกติ สำหรับธนบัตรแบบเก่ายังสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฏหมาย ...ด้านหน้าธนบัตรเป็นพระสาทิสลักษณ์ ร.10 ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศของกองทัพอากาศ ด้านหลังธนบัตรเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ เรียงตามลำดับรัชกาล พร้อมภาพพระราชกรณียกิจสำคัญของแต่ละพระองค์ สำหรับโทนสีและขนาดเหมือนกับธนบัตรแบบ 16 มีการปรับปรุงบางส่วนให้ทันสมัย เช่น แถบสีโลหะที่มีการเคลื่อนไหว หมวดอักษรโรมันและเลขหมายอารบิกในแนวตั้ง เป็นต้น

ที่มา : NationPhoto

See More
Image may contain: 6 people

จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการตำนานเมืองสมุนไพร เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตสมุนไพรที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการตำนานเมืองสมุนไพร ณ บริเวณศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นการดำเนินงานตามโครงการแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งจังหวัดนครปฐมถูกกำหนดให้เป็น 1 ใน 9 จังหวัดส่วนขยายในกา...รดำเนินงานตามโครงการเมืองสมุนไพร เพื่อสอดรับแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 ครอบคลุมการพัฒนาสมุนไพร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตสมุนไพรที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรในตลาดตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

นายแพทย์ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดนครปฐมมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพร ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 มีบันทึกตำราศาลายา ของชุมชนศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จนเป็นตำนานเล่าขานเรื่องยา รวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาด้านยาหม้อ และการปรับปรุงยาสมุนไพรที่มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นของวัดกลางคูเวียง ซึ่งภายในงาน ประกอบด้วย ชม ชิม ช้อป ฟรี โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ นวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่น และสมุนไพรไทย อีกทั้งชิมอาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มสมุนไพรคลายร้อน ตลอดจนช้อปสินค้าโอทอป ธงฟ้า และผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพดีราคาถูก ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ อีกด้วย

See More

จังหวัดนครปฐมจัดพิธีอัญเชิญและเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


วันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พะรปฐมเจดีย์ นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายเครื่องสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ...ยวรางกูร ในพิธีอัญเชิญและเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา จากนั้นพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา โดยมี พระวัสสะกาดูเว มะหินทะวันสา มหานายกะเถระ องค์มุขะนายกแห่งสงฆ์นิกายอะมะระปุระประเทศศรีลังกา ,พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ,พระเชนโด๊ก รินโปเช่ ผู้นำสงฆ์นานาชาติ จากแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ตลอดจนพระเถรานุเถระและประชาชน เข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สำหรับพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานชั่วคราวภายในวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม จัดขึ้นโดยวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ร่วมกับ สภาศาสนสัมพันธ์โลก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ให้พระองค์ทรงเจริญยิ่งยืนนาน แผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมแด่ปวงชนชาวไทย นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศศรีลังกา และประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา รวมทั้งยังเป็นการสืบต่อคุณค่าแห่งพระพุทธศาสนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

See More

จัดโครงการพลังสตรีนครปฐม นิยมไทย รวมใจภักดิ์ รักสถาบัน เนื่องในวันสตรีสากล 2561


วันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน“พลังสตรีนครปฐม นิยมไทย รวมใจภักดิ์ รักสถาบัน”เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 โดยนางจุไร สะสมทรัพย์ ประธานกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดนครปฐม ร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครปฐม จัดงาน“พลังสตรีนครปฐม นิยมไทย รวมใจภักดิ์ รักสถาบัน”เ...นื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 เพื่อสำนึกในคุณงามความดีของบูรพมหากษัตริย์ไทยและแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งเป็นการแสดงพลังของสตรี เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ในการระลึกถึงวันแห่งการต่อสู้เรียกร้องสิทธิ ความเสมอภาคของสตรี ซึ่งทั่วโลกถือว่าวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีสตรีและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการในวันนี้จำนวน 322 คน โดยมีวิทยากรจากกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มาให้ความรู้เรื่อง การนำเสนอย่างไรให้ศาสตร์พระราชาเป็นเครื่องมือในการสร้างจิตสำนึกของคนไทย และวิทยากรโดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ให้ความรู้เรื่องสร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์อีกด้วย

See More

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการปลูกค่านิยมและจิตสำนึกโดยยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์ รวมทั้งนำความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 6 มีนาคม 2561 ที่ทุ่งดินดำรีสอร์ท ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการปลูกค่านิยมและจิตสำนึกโดยยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา โดยนายสุพจน...์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดให้จัดโครงการดังกล่าวแก่บุคลากรของจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย ส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค มีกำหนดฝึกอบรม 2 วัน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์ เสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ และนำความรู้ความเข้าใจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นให้มีทัศนคติการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนและสังคม มีความตื่นตัวเกิดแนวคิดในการนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ปัญหาการทุจริตลดลง และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

*****************************************************
ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว

See More

เตือนประชาชน หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ทราบประวัติการทำวัคซีน และสุนัข แมวจรจัด เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้า อันตรายถึงชีวิต

No automatic alt text available.
Image may contain: dog

การไม่หลบรถพยาบาล มีโทษตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 76

Image may contain: phone
Image may contain: text
No automatic alt text available.