Posts

Niečo pre tých, ktorí sa zamýšľajú nad svojím povolaním: http://www.frantiskani.sk/…/vikend-rozpoznavania-povolania-…

Víkend rozpoznávania povolania s františkánmi
frantiskani.sk
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
Milión detí sa modlí ruženec
miliondeti.sk
32,027 Views
ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi

Nie jedno, ani dve, dokonca ani tisíc nie, ale rovno MILIÓN!!!
Viac na www.miliondeti.sk
Pripojte sa aj Vy - ZDIEĽAJTE!

Photos
Posts

Bohoslužby slávnosti sv. apoštolov Petra a Pavla https://www.benediktini.sk/?p=2481

O portáli rehole.sk sa hovorilo na TV Lux: http://www.tvlux.sk/archiv/play/11892

Kvalitný program so zameraním na duchovné a hlboko ľudské hodnoty. Prinášame ľuďom radosť a nádej
tvlux.sk

Baziliánky: nadväzujeme na východné mníšstvo vo všestrannej činnosti https://rehole.sk/detaily.php?d=40

Sme Rádom východného byzantského obradu/grécko-katolícky, ktorý nadväzuje na východné ženské mníšstvo. Tak ako činnosť sv. Bazila Veľkého nebola nasmerovaná iba jednostranne tak aj my pracujeme v rôznych oblastiach.
rehole.sk

Školské sestry de Notre Dame: Našim poslaním je výchova a vyučovanie https://rehole.sk/detaily.php?d=28

Našim poslaním je výchova a vyučovanie. Snahou Kongregácie je vidieť potreby ľudí, najmä mládeže, ich ťažskosti a problémy.
rehole.sk

Boromejky: pomáhame ľuďom v ich potrebách a ťažkostiach. https://rehole.sk/detaily.php?d=4

Boromejky: we help people in their needs and difficulties. https://rehole.sk/detaily.php?d=4
Translated
Začiatky siahajú až do polovice 17. storočia. Po tridsaťročnej vojne zostalo veľa chorých, chudobných a opustených ľudí. Mladý advokát Jozef Chauvenel z francúzskeho mesta Nancy sa začal o týchto ľudí starať, ale nakazil sa morom a zomrel ako 31-ročný. V závete prejavil želanie, aby päť dievčat ale...
rehole.sk

Alžbetínky: slúžime onkologickým pacientom v ich telesných, duchovných i duševných ťažkostiach https://rehole.sk/detaily.php?d=12

žila v 17. storočí v Nemecku a zvolila si sv. Alžbetu Uhorskú za vzor nasledovania Boha a starostlivosti o chorých. Život služby iným, skĺbený s dynamikou osobnej i spoločnej modlitby, je vnímaný v duchu pokánia a františkánskej radosti. Takáto bola vízia Alžbety, o rovnaké sa snažila aj Apolónia a…
rehole.sk

Karmelitánky Dieťaťa Ježiša: Detstvo, ktoré sa neopiera o slová alebo city, ale spočíva v pokore a obete https://rehole.sk/detaily.php?d=11

Kongregácia sestier karmelitánok Dieťaťa Ježiša je spoločenstvom, ktoré patrí do veľkej karmelitánskej rodiny. Žije podľa karmelitánskych pravidiel a duchovnosti; modlitbu prepája s činným apoštolátom.
rehole.sk

Všimli si nás aj novinári

They noticed us even journalists :-)
Translated
Od uplynulého týždňa nájdete všetky rehole pôsobiace na Slovensku na jednej adrese. Nie poštovej, ale internetovej. V utorok bola totiž spustená nová internetová (a rovnako aj facebooková) stránka rehole.sk. „Portál prinesie základné informácie o zasvätených, uľahčí orientáciu v množstve rôznych inš...
postoj.sk

Saleziáni: Sme spoločenstvo mužov, ktorí sa naplno venujú službe mladým, osobitne najchudobnejším a tým, čo sa dostávajú na okraj spoločnosti. https://rehole.sk/detaily.php?d=18

a tým, čo sa dostávajú na okraj spoločnosti. Žijeme v komunitách aktívne zaangažovaných vo svete mladých. Túžime byť pre každého a každú z nich znamením a nositeľmi Božej lásky.
rehole.sk

Dominikánky: spoznávanie Pravdy a ohlasovanie Pravdy tým, ktorí to najviac potrebujú. https://rehole.sk/detaily.php?d=6

Dominikánky: getting to know the truth and reporting truth to those who need it most. https://rehole.sk/detaily.php?d=6
Translated
. Poslaním kongregácie je spoznávanie Pravdy a ohlasovanie Pravdy tým, ktorí to najviac potrebujú. Sestry ho naĺňajú pôsobením v oblasti výchovy, vzdelávania a v sociálnej sfére. "Chceme byť prítomné tam, kde si ľudia kladú otázky o zmysle života, kde hľadajú Boha, kde trpia a potrebujú pomoc pri sv...
rehole.sk

Vykupiteľky: Chceme byť blízko ľuďom v ich núdzi a starať sa o ich spásu. https://rehole.sk/detaily.php?d=29

Sme sestry Božského Vykupiteľa, ktoré pochádzajú zo založenia vo Francúzsku matkou Alfonzou Máriou Eppingerovou, v roku 1849.
rehole.sk

Kanonisky svätého Augustína rehole Notre Dame: Každému osožiť, nikomu neškodiť a robiť toľko dobra, koľko je len možné. https://rehole.sk/detaily.php?d=37

rehole.sk

Saleziánky: sprostredkúvať Božiu lásku mladým https://rehole.sk/detaily.php?d=36

Špeciálnu pozornosť venujeme znevýhodneným mladým. Charakterizuje nás rodinný duch - výchovné bohatstvo, ktoré sme prijali od
rehole.sk

Dnes sme spustili portál rehole.sk pre verejnosť! Nech sa páči, všetci ste pozvaní...

Image may contain: 1 person, screen and indoor