CommunitySee All
Highlights info row image
340 people like this
Highlights info row image
353 people follow this
People
People Also Like
Posts

Bohoslužby slávnosti sv. apoštolov Petra a Pavla https://www.benediktini.sk/?p=2481

O portáli rehole.sk sa hovorilo na TV Lux: http://www.tvlux.sk/archiv/play/11892

Kvalitný program so zameraním na duchovné a hlboko ľudské hodnoty. Prinášame ľuďom radosť a nádej
tvlux.sk
Posts

Baziliánky: nadväzujeme na východné mníšstvo vo všestrannej činnosti https://rehole.sk/detaily.php?d=40

Sme Rádom východného byzantského obradu/grécko-katolícky, ktorý nadväzuje na východné ženské mníšstvo. Tak ako činnosť sv. Bazila Veľkého nebola nasmerovaná iba jednostranne tak aj my pracujeme v rôznych oblastiach.
rehole.sk

Školské sestry de Notre Dame: Našim poslaním je výchova a vyučovanie https://rehole.sk/detaily.php?d=28

Našim poslaním je výchova a vyučovanie. Snahou Kongregácie je vidieť potreby ľudí, najmä mládeže, ich ťažskosti a problémy.
rehole.sk

Boromejky: pomáhame ľuďom v ich potrebách a ťažkostiach. https://rehole.sk/detaily.php?d=4

Začiatky siahajú až do polovice 17. storočia. Po tridsaťročnej vojne zostalo veľa chorých, chudobných a opustených ľudí. Mladý advokát Jozef Chauvenel z francúzskeho mesta Nancy sa začal o týchto ľudí starať, ale nakazil sa morom a zomrel ako 31-ročný. V závete prejavil želanie, aby päť dievčat ale...
rehole.sk

Alžbetínky: slúžime onkologickým pacientom v ich telesných, duchovných i duševných ťažkostiach https://rehole.sk/detaily.php?d=12

žila v 17. storočí v Nemecku a zvolila si sv. Alžbetu Uhorskú za vzor nasledovania Boha a starostlivosti o chorých. Život služby iným, skĺbený s dynamikou osobnej i spoločnej modlitby, je vnímaný v duchu pokánia a františkánskej radosti. Takáto bola vízia Alžbety, o rovnaké sa snažila aj Apolónia a…
rehole.sk

Karmelitánky Dieťaťa Ježiša: Detstvo, ktoré sa neopiera o slová alebo city, ale spočíva v pokore a obete https://rehole.sk/detaily.php?d=11

Kongregácia sestier karmelitánok Dieťaťa Ježiša je spoločenstvom, ktoré patrí do veľkej karmelitánskej rodiny. Žije podľa karmelitánskych pravidiel a duchovnosti; modlitbu prepája s činným apoštolátom.
rehole.sk

Všimli si nás aj novinári

Od uplynulého týždňa nájdete všetky rehole pôsobiace na Slovensku na jednej adrese. Nie poštovej, ale internetovej. V utorok bola totiž spustená nová internetová (a rovnako aj facebooková) stránka rehole.sk. „Portál prinesie základné informácie o zasvätených, uľahčí orientáciu v množstve rôznych inš...
postoj.sk

Saleziáni: Sme spoločenstvo mužov, ktorí sa naplno venujú službe mladým, osobitne najchudobnejším a tým, čo sa dostávajú na okraj spoločnosti. https://rehole.sk/detaily.php?d=18

Salesians of: we are a community of men who are fully devoted service to the young, especially the poorest and what are the margins of society. https://rehole.sk/detaily.php?d=18
Translated
a tým, čo sa dostávajú na okraj spoločnosti. Žijeme v komunitách aktívne zaangažovaných vo svete mladých. Túžime byť pre každého a každú z nich znamením a nositeľmi Božej lásky.
rehole.sk

Dominikánky: spoznávanie Pravdy a ohlasovanie Pravdy tým, ktorí to najviac potrebujú. https://rehole.sk/detaily.php?d=6

. Poslaním kongregácie je spoznávanie Pravdy a ohlasovanie Pravdy tým, ktorí to najviac potrebujú. Sestry ho naĺňajú pôsobením v oblasti výchovy, vzdelávania a v sociálnej sfére. "Chceme byť prítomné tam, kde si ľudia kladú otázky o zmysle života, kde hľadajú Boha, kde trpia a potrebujú pomoc pri sv...
rehole.sk

Vykupiteľky: Chceme byť blízko ľuďom v ich núdzi a starať sa o ich spásu. https://rehole.sk/detaily.php?d=29

Sme sestry Božského Vykupiteľa, ktoré pochádzajú zo založenia vo Francúzsku matkou Alfonzou Máriou Eppingerovou, v roku 1849.
rehole.sk

Kanonisky svätého Augustína rehole Notre Dame: Každému osožiť, nikomu neškodiť a robiť toľko dobra, koľko je len možné. https://rehole.sk/detaily.php?d=37

rehole.sk

Saleziánky: sprostredkúvať Božiu lásku mladým https://rehole.sk/detaily.php?d=36

Špeciálnu pozornosť venujeme znevýhodneným mladým. Charakterizuje nás rodinný duch - výchovné bohatstvo, ktoré sme prijali od
rehole.sk

Dnes sme spustili portál rehole.sk pre verejnosť! Nech sa páči, všetci ste pozvaní...

Image may contain: 1 person, screen and indoor
rehole.sk updated their cover photo.
February 14
Image may contain: one or more people, people standing, tree and outdoor