Posts

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn parantaminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen.

Maatalousyrittäjien KIILA, kurssinumero: 73118
Tilannearviointi: 09.04.2018 – 11.05.2018
HAE KURSSILLE: www.rokua.com/kiila-kuntoutus

...

Kohderyhmänä ovat työssä olevat alle 67-vuotiaat maanviljelijät, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa ja joiden työkykyä heikentää sairaus ja sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen.

Kuntoutus toteutetaan ryhmämuotoisina avovuorokausina (majoitusmahdollisuus) ja yksilöllisen avopäivän sekä yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmänä.


KIILA-kuntoutus perustuu toimiviin ratkaisuihin ja käytäntöihin, jotka liittyvät kuntoutujan työhön ja hänen terveytensä ja elämänhallintansa tukemiseen.

KIILA-kuntoutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.

See More

Vertaistukea ja sujuvampaa arkea lasten perhekurssilla 💚 Kielellisen erityisvaikeuden omaavien lasten sopeutumisvalmennuskurssi järjestetään kuntouttavassa luontoympäristössä Rokualla. Kursseja alle kouluikäisille ja alakoululaisille. Katso linkistä kaikki ajankohdat ja hae mukaan 👇

Lasten perhekurssilla tavoitteena on auttaa lasta toimimaan arjessa perheenjäsenten kanssa ja toimimaan tasavertaisesti ryhmässä. Sopeutumisvalmennuksessa keskitytään erityisvaikeuden aiheuttamien haasteiden tiedostamiseen arjessa ja koulussa sekä konkreettisten ratkaisujen löytämiseen niiden selvittämiseksi.

Kurssilta koko perhe saa tietoa kielellisestä erityisvaikeudesta, tärkeää vertaistukea sekä tukea lapsen kasvatukseen liittyvissä erityistilanteissa. Kurssi on Kelan rahoittama ja järjestämä.

Photos
Videos
Rauhallista joulua!
25
Posts

Down-lasten ja -nuorten sopeutumisvalmennuskurssi tukee pientä kuntoutujaa ja hänen perhettään. Tervetuloa lasten ja nuorten perhekurssille Rokualle, kuntouttavaan ja koko perhettä virkistävään luontoympäristöön 💚

Tunnetko sinä perheen, jolle tämä kurssi sopisi? Kerro siitä eteenpäin! Kurssilta saa vertaistukea, tietoa Down-oireyhtymästä sekä tukea arjen toimintoihin ja niistä suoriutumiseen 🍀

#ShowYourRare Näytä harvinaisuutesi. Näytä, että välität. Tänään 28.2. on harvinaisten sairauksien päivä ja me Rokua Kuntoutuksessa välitämme 💙

Rokuan ainutlaatuisen luonnon ympäröimänä toteutetaan Kelan rahoittamia ja järjestämiä sopeutumisvalmennuskursseja harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluville sekä heidän läheisilleen.

Me toteutamme kursseja lapsille, nuorille ja aikuisille, muun muassa:

...

• Lasten synnynnäiset epämuodostumat ja kehityshäiriöt
• Lasten harvinaiset aineenvaihduntasairaudet
• Sjögrenin oireyhtymä
• Systeemiset sidekudossairaudet
• Vaskuliittisairaudet
• FASD
• CATCH
• Prader-Willin oireyhtymä
• Fragile-X
• Turnerin oireyhtymä
• Klinefelterin oireyhtymä

See More
#Show show your rarity. Show me you care. Today 28.2. is the day of rare diseases and we vaccinate in rehab we care 💙 Surrounded by the unique nature of Roku, it is carried out by reel-financed and organised adaptation training courses for rare diseases and injury groups and their loved ones. We are implementing courses for children, young people and adults, including: • Children's congenital malformations and development disorders • Rare metabolic disorders • Sjögren's syndrome • Systemic connective tissue disorders • Vasculitis • Fasd • CATCH • Pra-Willi Syndrome • Fragile-x • Turner syndrome • Klinefelter syndrome
Translated
harvinaiset.fi

Vertaistukea ja sujuvampaa arkea lasten perhekurssilla 💚 CP-lasten sopeutumisvalmennuskurssi kuntouttavassa luontoympäristössä Rokualla, seuraava kurssi alkaa 30.4. hae mukaan! Katso linkistä kaikki ajankohdat ja suora linkki hakuun 👇

CP- ja liikuntavammaisten lasten perhekurssilla tavoitteena on pienen kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistaminen sekä aktiivisuuden lisääminen arjessa. Kurssi on Kelan rahoittama ja järjestämä.

"Olen ollut Rokualla kuntoutuksessa yhteensä neljä viikkoa. Voin lämpimästi suositella kaikille! 💖 Vaihtelevat, kauniit ulkoilumaastot, nautinnollinen kylpylä. Ammattitaitoinen ja iloinen henkilökunta💖 Ruokakin oli tosi hyvää ja monipuolista. Kiitos teille kaikille"

- Merja K.

Image may contain: sky, tree, cloud, outdoor, nature and water
Rokua Kuntoutus
Therapist

Omaishoitajien parikuntoutus tarjoaa myös eväitä Omaishoitajan jaksamiseen. Soita ja pyydä lisätietoa alkavista kursseista p.0207819376

https://yle.fi/…/flinkkila-tastula-omaishoitajan-kannattaa-…

A couple of rehabilitation of carers also offers a snack for the nurse. Call and ask for more information about courses starting at p. 0207819376 https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/02/22/flinkkila-tastula-omaishoitajan-kannattaa-huolehtia-omasta-jaksamisestaan
Translated
Iäkkään puolison omaishoitoon liittyy vaikeita tunteita.
yle.fi

Sopeutumisvalmennuskurssi tukee pientä kuntoutujaa ja hänen perhettään suoriutumaan sairastumisen muuttamassa tai aiheuttamassa elämäntilanteessa 💚

Syöpää sairastavien lasten sopeutumisvalmennuskurssi tukee pientä kuntoutujaa ja hänen perhettään suoriutumaan sairastumisen muuttamassa tai aiheuttamassa elämäntilanteessa. Kurssilta saa vertaistukea, tietoa sairaudesta sekä tukea arjen toimintoihin ja niistä suoriutumiseen.

Kohderyhmänä ovat syöpää sairastavat alle kouluikäiset lapset, koulunsa aloittavat lapset, alakoululaiset ja yläkoululaiset, joiden sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen k...untoutuksen tarve.


VUODEN KURSSINUMEROT JA AIKATAULUT:

Kurssinumero: 71948
Ajankohta: 14.05.2018 – 18.05.2018

Kurssinumero: 71947
Ajankohta: 04.06.2018 – 08.06.2018

Kurssinumero: 71949
Ajankohta: 27.08.2018 – 31.08.2018

Leukemia-kurssi, kurssinumero: 72002
Ajankohta: 12.11.2018 – 16.11.2018

Suorat linkit kurssitietoihin: www.rokua.com/lapset-syopaa-sairastavat


Kurssille osallistuu 8 kuntoutujaa sekä hänen perheensä (2 aikuista ja keskimäärin 2 sisarusta/kuntoutuja). Kurssi kestää 5 vuorokautta, ja se toteutetaan yhdessä jaksossa. Lasten kurssilla kuntoutujan perhe osallistuu kuntoutukseen koko kurssin ajan.

Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistaminen sekä kuntoutujan aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa. Lisäksi kurssilla on tavoitteena mm. mahdollisimman hyvän kasvun ja kehityksen tukeminen, omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen sekä vanhempien tukeminen lapsen kasvatukseen liittyvissä erityistilanteissa ja auttaa sisarusta ymmärtämään arjen tilannetta.

Rokualla toteutetaan Kelan rahoittamia ja järjestämiä sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja lapsille sekä heidän perheilleen ja lähiomaisilleen.

See More

Iloa ja kuntoutusta erityislapsille Rokualla 💚🍀 Monipuolinen luontoympäristö ja esteettömät tilat takaavat onnistuneen perhekurssin erityislapselle ja koko perheelle.

Tutustu ja hae kurssille: www.rokua.com/lasten-perhekurssit

Toteutamme Kelan sopeutumisvalmennuskursseja lapsille ja nuorille. Meiltä löydät perhekurssit mm. kehitysvammaisille, epileptikoille, ihosairauksia sairastaville sekä lapsille, joilla on kielellinen erityisvaikeus, Down-oireyhtymä, syöpä, CP-vamma, liikuntavamma tai harvinainen aineenvaihduntasairaus.

Joy and rehabilitation for special children rok 💚🍀 a diverse nature environment and non-stop facilities guarantee a successful family course for a special child and for the whole family. Discover and apply for course: www.rokua.com/lasten-perhekurssit We are implementing the reel adjustment training courses for children and young people. We'll find family courses, mm. Development for disabled people, epileptics, skin diseases and children with linguistic difficulty, down syndrome, cancer, Cerebral Palsy, physical disability or rare metabolic disease.
Translated
Image may contain: 2 people, people sitting, table and indoor
Image may contain: sky, cloud, night and outdoor
Image may contain: pool
Image may contain: tree, plant, sky, outdoor and nature

Omaishoitajien parikuntoutusta Rokualla - tutustu kurssitarjontaan
http://www.rokua.com/sairausryhmakohtaiset_omaishoitajien-p…

A couple of rehabilitation courses for carers - check out the course http://www.rokua.com/sairausryhmakohtaiset_omaishoitajien-parikurssi
Translated

Omaishoitaja tarvitsee tukea, mutta totta vieköön hänellä on oltava myös omaa tahtoa. Ja sitä tahtoa on oltava paljon! Helmikuun 12 tahtoa -jutussa pohditaan ys...tävyyden merkitystä. Omaishoitajalle ystävien tapaaminen ja vertaistuki voivat olla korvaamaton henkireikä. Katso uusi video. #12tahtoa #omaishoito

See More
Omaishoitajuus kuluttaa psyykkisiä ja fyysisiä voimavaroja. Tehtävä vaatii hyvää toimintakykyä, vankkaa tahtoa ja lähes loputonta epäitsekkyyttä. Vain noin puolet omaishoitajista pitää edes lakisää…
12tahtoa.fi

Myynti- ja markkinointialalla työskentelevä! Paranna työkykyäsi ja varmista työelämässä pysyminen. KIILA-kuntoutus tukee terveyttä ja parantaa elämänhallintaa ja työkykyä.

Tilannearviointi: 26.2.-13.4.2018
Hae kurssille: www.rokua.com/kiila-kuntoutus

...

Pst! KIILA-kursseja tarjolla myös:
• Lastentarhaopettajille
• Oulunkaaren Opettajille
• Maatalousyrittäjille
• Keittiöalalla työskenteleville
• Tutkimushenkilöstölle

See More
Image may contain: 1 person, smiling, text
Rokua Kuntoutus
Therapist

Omaishoitajien työkykyä tulee tukea ja edistää laatimalla yksilölliset koulutus- ja hyvinvointisuunnitelmat jokaiselle omaishoitajalle.

The working capacity of carers should be supported and promoted by drawing up individual training and welfare plans for each of them.
Translated
Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan nousevan nykyisestä 19,9 pro...
epressi.com

Senioreiden kotikuntoutusta ja liikuntavalmennusta Oulussa. Tutustu 👇

Image may contain: 4 people, people smiling, text
Oulun Mediterapia Oy

Seniori, varmista toimintakykysi: liikunnalla ja fysioterapialla voidaan parantaa toimintakykyä ja hyvinvointia merkittävästi. Muista läheistäsi tai varaa itsel...lesi!

Kuntoudu kotona, kotikuntoutus nyt tutustumistarjouksena 49€ / kerta. Varaa 28.2. mennessä: 08 8155 282 tai mediterapia@rokua.com. www.rokua.com/mediterapia-kotikuntoutus.

Tarjoamme myös senioreiden liikuntavalmennusta yli 65-vuotiaille 55€ / kuukausi. Pyydä lisätietoja ja varaa: sport@rokua.com

Ilmoittaudu polviproteesileikkauksen jälkeiseen ryhmäkuntoutukseen: http://bit.ly/polviproteesiryhma

See More