Posts

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS)
รอบ 2 การรับแบบโควต้า (เพิ่มเติม) ...
วันนี้ ถึง 25 เมษายน 2561
-----
สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
-----
สอบถามรายละเอียดได้ที่
แฟนเพจ : งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
-----
ติดตามข้อมูลข่าวสารแฟนเพจสาขาวิชาที่น่าสนใจมากกว่า 60 หลักสูตร
ได้ที่ : bsru.me/tcas2561

มาเป็นครอบครัวบ้านสมเด็จด้วยกันนะครับ#บ้านแห่งความสำเร็จ #บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/bsrunews/photos/a.578008732279420.1073741828.577793652300928/1696396073774008/?type=3&theater

See More
Budtree Thepthong to สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รับสมัคร รอบโควต้า เพิ่มเติม 10 คน
#18ถึง25เมษายนนี้
1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย...์-คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ผลการเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ :
ชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ
แต่ละวิชาเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.75
4. ผ่านการสอบข้อเขียนของสาขาวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
#ตรวจสอบเกรดเฉลี่ยก่อนสมัครนะคะ

See More

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รับสมัคร รอบโควต้า เพิ่มเติม 10 คน
วันที่ 18ถึง25เมษายนนี้
ช่องทางการสมัคร จะประกาศให้ทราบอีกครั้งนะคะ

Budtree Thepthong to สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รับสมัคร รอบโควต้า เพิ่มเติม 10 คน
#18ถึง25เมษายนนี้
1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย...์-คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ผลการเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ :
ชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ
แต่ละวิชาเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.75
4. ผ่านการสอบข้อเขียนของสาขาวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
#ตรวจสอบเกรดเฉลี่ยก่อนสมัครนะคะ

See More
Photos
Posts