Photos
Posts

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตทุกท่านนะครับ สำหรับล็อตรอตรวจสอบการจบได้ต้นเดือน มิ.ย. นะครับ
http://www.ubu.ac.th/~study/Grad_fr

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

กิจกรรมสานสายใยชาววิทยาศาตร์ศึกษา ม.อุบลฯ คับคั่งทั้งคณาจารย์ และนักศึกษา ป.เอก และ ป.โท ทั้งสามชั้นปี ร่วม 50 คน อบอุ่นมากๆ ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาวิทย์ศึกษา ม.อุบล อย่างมีความสุขนะครับ

Posts

แบบสำรวจครู สควค. ที่ประสงค์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เน้นการผสานความรู้เทคโนโลยี-วิธีการสอน-เนื้อหา (TPaCK) รับจำนวน 30 คน
(อาจมีการเปลี่ยนแปลง) แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจครู สควค. ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรการอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมหลักสูตรครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เน้นการผสานความรู้เทคโนโลยี-วิธีการสอน-เนื้อหา (TPaCK) ซึ่งจะจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2561 ณ แลโขงรีสอร์ท อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
https://goo.gl/forms/NPwDW5kddPjxoE2k1

(อาจมีการเปลี่ยนแปลง) แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจครู สควค. ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรการอบรมเชิงปฏิบัติ...
docs.google.com

อาจารย์ในหลักสูตร ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) ได้รับการจัดสรรทุน คปก. รุ่นที่ 21 จำนวน 3 ทุน ถ้านักศึกษาคนไหนสนใจเข้าศึกษา ป เอก และรับทุนโครงการนี้สามารถติดต่อได้เลยนะครับ

Image may contain: phone

เรียน บุคลากรทุกท่าน

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (Research and Innovation for Quality of Life Improvement)” ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

...

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา
เข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว
ผู้ที่มีความประสงค์ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว
กำหนดส่งบทความวิจัย ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561
ข้อมูลเพิ่มเติม และส่งบทความออนไลน์ที่
http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc/

*สำหรับท่านที่เคยสมัครในระบบแล้ว ท่านสามารถ Login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ user และ password เดิมค่ะ

**บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฟรี ค่าลงทะเบียนในการประชุมดังกล่าว

See More

หลักสูตร ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) ม.อุบลฯ ผ่านการรับรองคุณวุฒิจาก กคศ. แล้วนะครับ

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Image may contain: text

พรุ่งนี้ใครนักศึกษาคนไหนอยากคลายเครียด อยากสนุกสนาน ก็เชิญมาน่วมกิจกรรมได้นะครับ อสร. Sura Wuttiprom โต้โผใหญ่รับประกันความอลังการ

Image may contain: text
Sura Wuttiprom

เชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทุกคน
ร่วมงาน English Day for Student and Staff

ชมการประกวดร้องเพลง อ่านข่าว แสดงละคร รอบชิงชนะเลิศ และชิมอาหารนานาชาติอร่อยๆ ของแต...่ละภาควิชาที่พร้อมใจกันมาออกร้าน

เจอกัน พฤหัส 29 มีนาคม
เวทีใต้ตึกวิจัย 16:30 เป็นต้นไป

See More

นักศึกษาหลักสูตรร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้าง ออกแบบนวัตกรรม กิจกรรมการสอน และสื่อการสอนวิทยาศาสตร์" บรรยายโดย ผศ.ดร.อำพร วัจนะ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เวลา 08.30-16.30 น. ห้องสมาร์ทคลาสรูม clb4201 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 22 มีนาคม 2561

Image may contain: 5 people, people sitting, screen and indoor
Image may contain: 9 people, people smiling, people sitting, table and indoor
Image may contain: 1 person, screen
Sura Wuttiprom added 3 new photos.

อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร
ร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดย ผศ.ดร.อัมพร วัจนะ
ในหัวข้อ "#@%#*#66#778"

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) แบบพิเศษ รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง sc113 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามในนี้ด้วยนะครับ
https://goo.gl/forms/WmyEDuCTQS6m7aK32

แบบสำรวจผู้มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างง่าย (รับบุคคลภายนอกจำนวนจำกัด 15 คน) ถ้าใครลงทะเบียนแล้วไม่มาหรือมาแต่ไม่อยู่ครบตามกำหนดการจะขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป

แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจผู้มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างง่าย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Smart Classroom CLB4201 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจผู้มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรีย...
docs.google.com

ขอความร่วมมือครูวิทยาศาสตร์ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งที่เป็นศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษาหรือครูวิทยาศาสตร์ที่สนใจ กรอกแบบสำรวจทักษะที่ต้องการพัฒนาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย โดยแบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจทักษะที่ครูวิทยาศาสตร์ต้องการพัฒนาตนเอง โดยข้อมูลจากการสำรวจจะนำไปใช้ในการออกแบบหลักสูตรการอบรมทักษะหรือความต้องการด้านอื่นๆ ที่ตอบความต้องการหรือความจำเป็นสำหรับครูวิทยาศาสตร์ต่อไป
ขอความร่วมมือกรอก แชร์ และบอกต่อครูวิทยาศาสตร์ท่านอื่นๆ ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeyMtiNgDm52R5-ii…/viewform

Create a new survey on your own or with others at the same time. Choose from a variety of survey types and analyze results in Google Forms. Free from Google.
accounts.google.com