Posts
Từ ngày 13-15/3/2018, Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã tham dự “ASIA 2018 – Hội nghị quốc tế lần thứ 7 về Nguồn nước và Phát triển năng lượng tái tạo tại Châu Á”, được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Ariyana, Furama, Đà Nẵng.
songda9.com
Ngày 23/01/2018, Công ty cổ phần Sông đà 9 đã tổ chức lễ ký phụ lục hợp đồng thuê Tổng Giám đốc điều hành năm 2018. Tham dự buổi lễ có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các phòn....
songda9.com
Reviews
Công ty cổ phần Sông Đà 9 has no reviews yet.
Tell people what you think
Photos
Posts
Sáng ngày 18/01/2018, trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2018 và thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục bổ nhiệm cán bộ, Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã công bố các quyết định bổ nhiệm đối với một số vị trí cán bộ chủ chốt các đ....
songda9.com

Sông Đà 9 & Sông Đà 5: Sự hợp tác toàn diện

Công ty CP Sông Đà 9 và Công ty CP Sông Đà 5 là 2 đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà. Trong những năm vừa qua, hai đơn vị đã cùng hợp tác và triển khai thi công tại các công trình trọng điểm như thủy điện Tuyên Quang, Sơn....
songda9.com
Công ty cổ phần Sông Đà 9 updated their cover photo.
No automatic alt text available.
Công ty cổ phần Sông Đà 9 updated their cover photo.
No automatic alt text available.
Công ty cổ phần Sông Đà 9 updated their cover photo.
No automatic alt text available.
Công ty cổ phần Sông Đà 9 updated their profile picture.
No automatic alt text available.