Photos
Reviews
5.0
21 Reviews
Tell people what you think
Nathan Camilleri
· February 8, 2015
Because they are the museum I enter in my whole life till now
Gino Galea
· January 24, 2017
Il Museum certament huwa il post fejn it tfal taghna jidhlu bhala 'tfal' zghar u jigu fformati fi 'rgiel' jew 'nisa' ta' FIBRA li genwinament jhobbu u jirrispttaw lill proxxmu, dejjem fuq it taghlim t...a' Kristu. Il formazzjoni tal ' irgulija' tibda' minn gol familja, id f'id mat taghlim ta' din is socjeta tal Museum. Iva, PROSIT lis soci u l membri kollha ghad dedikazzjoni u l hin personali taghkom... ghax il frott tas servizzi gentili taghkom jitgawda tul il hajja kollha tal persuna li jkun ircieva dan it taghlim. Qed nitkellem mill esperjenzi personali inkluzi persuni vicin tieghi. Nemmen li apparti l messagg nisrani... l'irgulija', lmhabba, ir responsabbilta, l'ntegrita li jghallmuna fil Museum fil verita huma l AQWA kwalifiki li wiehed jista' qatt jkollu ghall meta jiffaccja s socjeta ta' madwaru, li tinkludi wkoll d dinja tax xoghol. Dawn il virtujiet ma' se ssibhom fuq ebda certifikat izda jibqu' dejjem kriterji fundamentali sabiex wiehed jigi fdat bl impenji responsabbli li tirrikjeda l hajja socjali, id dinja tax xoghol kif wkoll il familja nnifisha. Nifirhilkom mill qalb u nirringrazzjakhom... See More
Videos
MUSEUM - Mgħallem mhux li kien li d-dinja timxi wara l-Evanġelju tiegħek.
8
Posts

DAN IL-WEEKEND:
ILLEJLA S-SIBT:
6.30pm: Niftħu l-Museum għal-logħob.
7.00pm: Laqgħa għall-dawk li jinsabu fil-5 u s-6 sena.
8.15pm: Via Sagra għall-Magħżulin u l-Aspiranti. Wara nieklu flimkien u nispiċċaw fl-10.00pm. Inkunu nistgħu inwasslu lil kulħadd id-dar.

...

GĦADA L-ĦADD:
9.30am: Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali.
Wara: Noħorġu. Ħa mmorru żjara fit-Tempji Neolitiċi ta' Ħal Tarxien. Naslu lura għall-ħabta ta' nofsinhar.

IT-TNEJN festa ta' San Ġużepp:
8.30am: Quddiesa.
Wara: Logħob fil-Museum u laqgħa qasira. Nispiċċaw fil-11.00am.

*Jekk għadek ma ħadtx il-programm tal-Ġimgħa Mqaddsa itlob wieħed lill-prefett.

See More
SDC Museum Fgura added a new photo to the album: Ir-Randan u l-Għid il-Kbir.
15 hrs

Il-Ġimgħa 16 ta' Marzu: Laqgħa ta' talb għall-ġenituri u dawk li jattendu l-laqgħa tal-Bibbja f'din l-aħħar parti ta' żmien ir-Randna.
Grazzi lil kull min attenda.

Image may contain: one or more people and indoor
Posts
SDC Museum Fgura added a new photo to the album: Ir-Randan u l-Għid il-Kbir.

Stedina lill-ġenituri kollha li għandhom it-tfal jattendu fit-tieni xift (5 sena, 6 sena, Magħżulin u Aspiranti).
Inħeġġukom ħafna biex tattendu għal din il-laqgħa speċjali lejn l-aħħar ta' dan iż-żmien tar-Randan.

Image may contain: text

5 snin mill-għażla tal-Papa Franġisku. Nitolbu għalih biex ikompli jħalli lil Mulej jinqeda bih biex iwassal il-messaġġ t'Alla.

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
Posted by Tv2000
87,539 Views
87,539 Views
Tv2000

A cinque anni dall’elezione, #TV2000 dedica martedì #13marzo una giornata speciale a Papa Francesco con ospiti, interviste e approfondimenti per ripercorrere il... pontificato di Bergoglio. Iniziamo alle ore 7.30 con Bel tempo si spera e poi alle 13.50 con Siamo Noi, alle 17.30 con Il Diario di Papa Francesco e nelle edizioni del #TG2000. Vi aspettiamo!
Ecco tutti gli appuntamenti: https://goo.gl/bNAzCK

See More
SDC Museum Fgura added a new photo to the album: Ir-Randan u l-Għid il-Kbir.
Image may contain: fire, night, candles and text

Is-Serv t'Alla Ewġenju Borg twieled l-Isla fl-1886 u miet fl-isptar San Luqa nhar it-12 ta' Marzu 1967. Huwa kien l-ewwel Superjur Ġenerali tas-Soċjetà tal-MUSEUM u ntagħżel minn San Ġorġ Preca stess. Huwa fetaħ l-ewwel dar tal-Museum barra mill-Ħamrun. Kien ħaddiem fit-Tarzna. Fl-1997 l-Arċisqof fetaħ il-proċess ta' studju biex jekk inhija r-rieda t'Alla jiġi ddikjarat qaddis.
Nitolbuh jidħol għalina quddiem Alla fil-bżonnijiet tagħna.

Image may contain: 1 person, text

DAN IL-WEEKEND:
ILLUM IS-SIBT:
6.30pm: Niftħu l-Museum għal-logħob.
7.00pm: Ċelebrazzjoni marbuta mar-4 Ħadd tar-Randan.
Wara: Il-5 u s-6 sena jilagħbu sat-7.45pm. Il-Magħżulin sat-8.00pm u l-Aspiranti sal-10.00pm mas-soċji....
GĦADA L-ĦADD:
L-Aspiranti jmorru għal ġurnata Għawdex skont kif ftehmu mal-prefett.
Il-klassijiet l-oħra tat-tieni xift:
9.30am: Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali.
Wara: Logħob fil-Museum sal-11.00am.
3.30pm: Ħarġa.
(Infakkru li t-Tnejn 12 ta' Marzu fil-Musuem ser ikollna ċelebrazzjoni penitenzjali bil-Qrar għal dawk li jattendu fit-tieni xift.)

See More
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
77 Views

Jum il-Vokazzjoni Museumina. Nirringrazzjaw 'l Alla għal dak kollu li għamel mas-Soċjetà tal-MUSEUM matul dawn is-snin. Il-paċi magħkom

Image may contain: text and food

ILLEJLA se jkollna laqgħa speċjali għall-gruppi l-kbar bi preparazzjoni għall-ġurnata speċjali li se nkunu qed niċċelebraw għada. Niltaqgħu fis-6:30pm għal-logħob. Il-paċi magħkom

Image may contain: 4 people, text

DAN IL-WEEKEND:
ILLUM IS-SIBT:
6.30pm: Niftħu l-Museum għal-logħob.
7.00pm: Laqgħa flimkien.
Wara: Il-5 u s-6 sena jilagħbu sat-7.45pm. Il-Magħżulin jilagħbu sat-8.00pm. L-Aspiranti jkollhom attività mas-soċji fil- SDC Museum Tarxien.

...

GĦADA L-ĦADD:
Filgħodu: Ma niltaqgħux.
4.00pm: L-Aspiranti niltaqgħu il-Museum. Il-klassijiet l-oħra ma jkollhomx.

See More

Illum huwa l-20 anniversarju mill-mewt taż-żagħżugħ ta' 18-il sena Gilbert Simiana. Jekk ma tafx fuqu, inħeġġuk tara din il-biografija dwaru:
https://www.youtube.com/watch?v=V08UliMdPgQ

SDC Museum Fgura added a new photo to the album: Sagramenti.
Image may contain: 1 person, text