Photos
Videos
درخشانم مالک
45
7
فزت و رب الکعبه / به خدای کعبه رستگار شدم
102
10
ذوالفقار
71
13
Posts
سریال امام علی‎ added a new photo to the album: ‎سخنان ماندگار‎.

قطام خطاب به اشعث : تو امیر ریاکارانی اشعث . کاش می دانستم خون علی را به عمارت کدام ناحیه معامله کرده ای .

Image may contain: 1 person, text
سریال امام علی‎ added a new photo to the album: ‎سخنان ماندگار‎.

ولید خطاب به همراهانش : تا این ابلهان باشند ، از علی باکمان نیست .

Image may contain: 3 people
سریال امام علی‎ added a new photo to the album: ‎سخنان ماندگار‎.

زبیر خطاب به فرزندش عبدالله : سن و سال تو ، کفاف درک علی را نمی کند . علی همه ی خاطرات من است .

Image may contain: 2 people
سریال امام علی‎ added a new photo to the album: ‎سخنان ماندگار‎ — with ‎وحید شورابی‎ and 37 others.

ولید از عمارت کوفه عزل و پس از محاکمه به هشتاد ضربت تازیانه محکوم شد و چون برادر رضاعی خلیفه بود ، کسی حاضر به اجرای حد نشد تا اینکه امام علی شخصا اقدام نمود و فرمود: من حد خدا را جاری میکنم ، بگذار قریش جلادم بخواند .

Image may contain: 1 person, beard, closeup and text
سریال امام علی‎ added a new photo to the album: ‎سخنان ماندگار‎ — with Mahdi Montazar and 33 others.

مروان ابن حکم خطاب به ولید : ( امیرالمومنین حضرت علی (ع) به من ) گفت ، عمارتو ریاستی خواهم داشت ، به اندازه ای که سگ بینی اش را می لیسد . گفت : فرزندان چهارگانه ای خواهم داشت که روزگار مردم را تیره و تار می کنند .

No automatic alt text available.
سریال امام علی‎ added a new photo to the album: ‎سخنان ماندگار‎ — with Muhammad Reza Mahdi and 22 others.

مالک اشتر خطاب به همسرش هاجر : میراث راستین من ، صبرو رنج علیست .

Image may contain: 1 person
سریال امام علی‎ added a new photo to the album: ‎سخنان ماندگار‎ — with Tvshia Komak and 40 others.

عمار خطاب به مروان ابن حکم : من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوتو خست پیدا نمی کنی . از خود ببخشد ، باران رحمت است ، حد خدا را جاری کند ، آتش غضب است .

No automatic alt text available.
سریال امام علی‎ added a new photo to the album: ‎سخنان ماندگار‎ — with ‎هواداران رهبري‎ and 36 others.

محمد ابن ابابکر خطاب به عمروعاص : علی بر من حق پدری دارد عمروعاص ، نا خلف باشم اگر روی حرفش حرفی بزنم .

Image may contain: 1 person
سریال امام علی‎ added a new photo to the album: ‎سخنان ماندگار‎ — with ‎رضا تقی پور‎ and 33 others.

حکیم ابن جبله خطاب به مردم مدینه : به خویشاوندی باشد ، علی از اهل بیت است. به شمشیر باشد ، دین محمد به ذوالفقار علی بالغ شد. به دیانت باشد ، نامردم اگر یک لغزش علی را به پانصد هزار درهم نخرم. در قضاوت ، خلفای قبل دست به دامن حکمیت او بودند. دستان طاهری بجویید برادران . علی در دفاع از خلیفه ی مقتول ، نوه های پیامبر به قربانگاه فرستاد. به خدا قسم ، صالح ترین مرد در میان ما علی است .

Image may contain: 1 person
سریال امام علی‎ added a new photo to the album: ‎سخنان ماندگار‎ — with ‎آسمانی علی‎ and 22 others.

محمد ابن ابابکر خطاب به مالک اشتر : پایم به فرمان علی برود کافیست . من به اطاعت دلخوشم .

Image may contain: 2 people
سریال امام علی‎ added a new photo to the album: ‎سخنان ماندگار‎ — with Somayeh Kafi and 39 others.

مروان ابن حکم خطاب به خودش : کاش دستم شکسته بود ، کاش آنرا برای بیعت به سمت علی دراز نمیکردم . ای نفرین ! او به من گفت دستت دست یهودی .

Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
سریال امام علی‎ added a new photo to the album: ‎سخنان ماندگار‎ — with Syed Ali Imran Naqvi and 32 others.

عدي ابن حاتم طایی خطاب به اشعث ابن قیس : داغ پسرم از ارادتم کم نمی کند اشعث . من علی را باور کرده ام ، به آتشم بزنند ترکش نمی کنم .

Image may contain: 1 person
سریال امام علی‎ added a new photo to the album: ‎سخنان ماندگار‎ — with ‎خسته ام ای روزگار‎ and 34 others.

امیرالمومنین حضرت علی (ع) خطاب به نهروانیان : از من بپرسید ، پیش از آنکه مرا نیابید . ترسناک ترین فتنه ها در دیده ی من فتنه ی فرزندان امیه است . به خدا پس از من فرزندان امیه را برای خود ، اربابان بدی خواهید یافت . بلای آنان بر سرتان آید / در این زمان قریش دوست دارد دنیا را بدهد و زمانی کوتاه مرا ببیند .

No automatic alt text available.
سریال امام علی‎ added a new photo to the album: ‎سخنان ماندگار‎ — with ‎فدا فدائیان‎ and 27 others.

ابن عباس خطاب به طلحه و زبیر : چرا به جای دست یاری به دولت نو پای علی پشت پا می اندازید ؟ چرا کمکش نمی کنید تا اوضاع آشفته را حتی المقدور سروسامان دهد ؟

Image may contain: one or more people