Photos
Reviews
Shakti has no reviews yet.
Tell people what you think
Posts

Beste mensen, dit is een reminder: Morgen vindt de Divali viering plaats in Zeist. Entree is gratis, iedereen is welkom en er zijn gratis hapjes en drankjes. We hopen jullie allemaal morgen te zien!

Posts
Shakti added an event.

Beste mensen,

Op vrijdag 1 november 2013 viert Shakti Zeist het Divalifeest.

In werkelijkheid is Divali op zondag 3 november 2013

...

Mijn verzoek is om deze datum alvast in je agenda te noteren.

Het programma wordt te zijner tijd bekendgemaakt.

Neem je vrienden en kennissen mee !

Aanvang: 19.00 uur
Plaats: Cafe Noord Tegenover C 1000 in Zeist
Adres: Johan van Oldenbarneveltlaan 103, 3705 HD in Zeist

U bent van harte welkom !!

Groetjes en tot ziens

Shakti

See More
NOV1
Fri 7:00 PM UTC+01Johan van Oldebarneveltlaan 103, 3705 HD, Zeist
12 people went

Stichting Shakti Zeist viert jaarlijks Divalifeest (Lichtfeest) . Tot 2e jaar geleden werd dit op een uitbundige wijze gevierd. Vanaf die tijd zijn de mogelijkheden in Zeist zeer beperkt. Er zijn geen geschikte locaties/zalen waar wij dit feest met zang en dans kunnen vieren. Jammer maar het is niet anders.

Divali is afgeleid van het Sanskrietwoord Dipavali, dat een rij lichtjes betekent. Tijdens het feest worden dan ook door en om het huis heen ...lichtjes aangestoken. Het feest vindt gedurende vijf dagen plaats en wel in het najaar, wanneer de dagen korter worden en daardoor minder licht is van de zon.
Centraal gegeven van het feest is de overwinning van het goede op het kwade, het licht tegenover duisternis. De viering dat een maal per jaar plaats vindt, gebeurt door het aanmaken/ aansteken van dia’s (licht) en het opzeggen van een mantra (=gebed). Bij het aanmaken van de lichtjes wordt onder andere gevraagd om kennis en kracht, om het verdrijven van de innerlijke vijanden zoals hebzucht, begeerte, afgunst, haat, geweld m.a.w. het juiste evenwicht vinden. Met innerlijke vijanden wordt zeker niet andere personen bedoeld.
In dit licht is Divali dus een gebeurtenis die door een ieder herdacht zou moeten worden om stil te staan bij de eigen persoonlijke ontwikkeling en voor een ieder bestemd is ongeacht geloof, afkomst etc. Een herdenking waar bezinning plaatsvindt van het eigen gedrag.
Uitgaande van de boodschap van Divali kan dit feest ook door niet Hindoestanen gevierd worden.

Op 13 november vieren samen met u vele miljoenen andere Hindoestanen en niet Hindoestanen over de hele wereld het divalifeest. Er wordt dan gebeden voor geluk en voorspoed voor onze dierbaren en voor alle andere mensen.
Het zal u niet ontgaan zijn dat zich in de afgelopen weken in New York, in het oosten van India, een ramp heeft voltrokken. In Syrie woedt er een burger oorlog. Miljoenen mensen zijn dakloos.
Het Divalifeest is het feest van het licht. Wij hopen erop dat u in uw gebeden in deze duistere dagen een lichtpuntje wilt zijn voor al de slachtoffers.

See More

Beste familie, vrienden en kennissen,

De laaste bijeenkomst van de Stichting Shakti Zeist op 14 december 2012 gaat niet door !!
Hiermede is aan het ouderentraject 2012 een eind gekomen.

...

Voor het volgend jaar is het programma nog niet samengesteld. Het wordt een druk jaar voor de vrijwilligers en ook voor de mensen, die trouw de avonden bezochten.(Huwelijken en Reizen)


Mede namens het bestuur van de stichting bedank ik jullie allemaal voor de aanwezigheid, jullie betrokkenheid en inzet.

Groetjes en tot ziens

See More
Shakti shared their event.
NOV9
Fri 7:00 PM UTC+01ShaktiZeist, Netherlands
9 people went
Shakti added an event.

Beste familie, vrienden en kennissen,

Vrijdag a.s. 9 november 2012 vindt de Divaliviering plaats in Cafe Noord.

Gezien de mogelijkheden van deze zaal, zal de viering uiterst eenvoudig zijn. Er mag geen vuur gemaakt worden. Alleen 1 waxinelichtje op een beschutte plek.

...

Het programma ziet er alsvolgt uit:

- aansteken van het licht en het opzeggen/zingen van de daarbij horende gebeden/liederen

- uitleg wat het Divalifeest inhoudt.


- gezellig samenzijn en eventueel bespreken van het programma voor de laatste avond in december (14 december 2012)


Drankjes en een hapje wordt u door de Stichting Shakti op deze avond aangeboden!

Mede namens het bestuur van de stichting nodig ik u van harte uit om deze Divaliviering bij te wonen

Aanvang: 19.00 uur
Plaats: Cafe Noord Tegenover C 1000 in Zeist
Adres: Johan van Oldenbarneveltlaan 103, 3705 HD in Zeist

U bent van harte welkom !!

Groetjes en tot ziens

Ramesh Jadoenandansing

See More
NOV9
Fri 7:00 PM UTC+01ShaktiZeist, Netherlands
9 people went
Shakti shared their event.
SEP21
Fri 7:00 PM UTC+02Cafe Noord, Johan van Oldenbarneveltlaan 103, 3705 HD in Zeist
4 people went

Het is alweer zover. Vrijdag 21 september 2012 houdt Shakti Zeist weer een bijeenkomst in het ouderentraject.

Twee hoofdonderwerpen van deze avond:

- uitleg over het omgaan met computers (laptops)...
- meditatie ontspanningsoefeningen

Daarnaast hebben wij over de uitslag van de 2e kamer verkiezingen en een vooruitblik op de divaliviering van 9 november 2012

Mede namens het bestuur van de stichting nodig ik u van harte uit op deze avond.

Aanvang: 19.00 uur
Plaats: Cafe Noord Tegenover C 1000 in Zeist
Adres: Johan van Oldenbarneveltlaan 103, 3705 HD in Zeist

U bent van harte welkom !!

Groetjes en tot ziens

Ramesh Jadoenandansing

See More
SEP21
Fri 7:00 PM UTC+02Cafe Noord, Johan van Oldenbarneveltlaan 103, 3705 HD in Zeist
4 people went
Shakti added 139 new photos from October 28, 2005 to the album: Divali (2005) — in Zeist.
October 28, 2005

Op zaterdag 29 oktober 2005 organiseerde de Stichting Shakti de viering van Dipawali. Bij de feestelijke gebeurtenis waren er ongeveer 125 personen aanwezig. Naar schatting waren er + 25 % autochtonen en allochtonen van andere etniciteit. Het programma – o.a zang en (klassieke) dans - was meer afgestemd op jongeren. In de toespraak werd er dan ook aandacht besteed aan integratie/ tolerantie en de multiculturele samenleving. Dit is immers een van de uitgangspunten van de Shakti.

Shakti added 63 new photos from August 2005 to the album: Cultuurmarkt (2005) — at Hotel Theater Figi.
August 2005

Stichting Shakti Zeist springt graag in op het aanbod van Stichting Cultuurmarkt Zeist om op de multiculturele dag zich te laten presenteren. Shakti heeft haar jongeren gevraagd om het programma te verzorgen met onder andere muziek, dans en culturele informatie. Bekijk de fotoos en zie het resultaat van een druk bezocht evenement!

Shakti added an event.

Ik wil jullie vriendelijk doch dringend verzoeken om uiterlijk 5 augustus door te geven of je naar Radhadesh wilt op 12 augustus a.s. voor de culturele viering van Krsna Janamastmi.
Gaarne per mail: j.ramesh@ziggo.nl en als het niet anders kan: 06-44537829

Stichting “Shakti” beijvert zich ervoor om o.a. cultuuruitingen van elders een gelijkwaardige positie te geven in het culturele- en maatschappelijke leven in Zeist. Om dit te realiseren ondersteunt de stichting de opzet van alle activiteiten op dit gebied.

 Zowel organisaties van culturele minderheden als algemene (culturele) organisatie en ins...tellingen. De stichting Shakti organiseert én de bedoeling is om in de toekomst interculturele activiteiten te organiseren met de achterliggende filosofie dat door bekendheid (voorlichting) i.c. op de hoogte zijn van elkaars normen en waarden bruggen bouwt tussen mensen en dat alle culturen een verrijking betekent voor het Zeister leven.

Daarmee wordt de positie van mensen - autochtonen en allochtonen – verbeterd en de intergratie in de samenleving bevorderd. De Stichting runt momenteel een Hindischool.

De activiteiten staan open voor iedereen. 18 kinderen/leerlingen hebben zich opgegeven voor de cursus.De lessen worden zonodig ook benut om andere onderwerpen zoals het verstrekken van informatie en voorlichting over onderwerpen zoals zeden/ gewoonten/ gezondheid etc. Problemen met Nederlandse taal worden eveneens besproken en uitgelegd.

De Stichting Shakti is voornemens om in de korte tijd van haar bestaan haar werkveld te verleggen/ uit te breiden. De Ouderen Problematiek (wonen/ gezondheid/ vrije tijd) en het aandachtsgebied van jeugd (o.a. huiswerkbegeleiding/ buitenschoolse opvang etc.) vraagt om aandacht...

Door de Stichting is bewust voor deze strategie gekozen. Starten met Hindilessen en de ouders i.c het gezin hierbij nauw betrekken. Ook wordt gedacht om samen met alle in Zeist wonende groepen een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren om zo kennis te nemen van elkaar cultuurgoed.


See More

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Klik dan op vind-ik-leuk (like)!
Zo krijg je direct het laatste nieuws van Stichting Shakti Zeist in jouw nieuwsoverzicht.

Shakti added an event.

Beste familie, vrienden en kennissen,

Vrijdag a.s. 27 juli 2012 is de volgende zitting van Shakti Zeist.

Het is de bedoeling om te praten over zinvolle onderwerpen die u momenteel belangrijk vindt ....
Verder gaan we ook inventariseren hoeveel mensen mee willen naar de viering van Krsna Janamastmi op 12 augustus a.s. in Belgie (Radhadesh). Eventueel kunt u nu al opgeven voor deze activiteit. Mailadres: j.ramesh@ziggo.nl

Drankjes en een hapje wordt u door de Stichting Shakti op deze avond aangeboden!

Mede namens het bestuur van de stichting nodig ik u van harte uit om aan deze discussie mee te doen.

Aanvang: 19.00 uur
Plaats: Cafe Noord Tegenover C 1000 in Zeist
Adres: Johan van Oldenbarneveltlaan 103, 3705 HD in Zeist

U bent van harte welkom !!

Groetjes en tot ziens

See More
JUL27
Fri 7:00 PM UTC+02ShaktiZeist, Netherlands
3 people went
Shakti added 3 new photos from August 2008 to the album: Excursie Sarnami Huis (2008).
August 2008

Op zaterdag 20 december 2008 bracht Shakti een bezoek aan het Sarnamihuis in Den Haag.
Het Sarnamihuis is een Hindostaans Documentatiecentrum dat probeert om door voorlichting de culturele normen en waarden van de Hindostanen te behouden en deze te ontwikkelen en heeft in de twee jaar dat het bestaat een aardige prestatie neergezet. Dit huis is een onderdeel van het Sarnami Instituut Nederland (SIN).
Je kunt hier ook terecht voor informatiemateriaal ten behoeve van lezingen, ...scripties en culturele activiteiten.
De Hindostaanse geschiedenis wordt in beeld en geschrift onderverdeeld in vier perioden.

De periode vanaf het begin, 1873-1916. Dit is de tijd van aankomst van de contractarbeiders tot dat ze geworteld zijn in Suriname met alle toestanden er omheen. In 1916 eindigde de “invoer” van deze contractanten. In totaal kwamen er met 64 schepen 34.304 arbeiders aan. Hiervan keerden er 11.000 terug.
De periode 1940-1975. Na de contracttijd gingen velen de landbouwsector in. Verder trokken de kleine ambachten en het inmiddels gevestigde Amerikaanse leger ook veel mensen.
De periode na de onafhankelijkheid. Velen waren intussen naar Nederland gegaan na een zeer onrustige tijd in Suriname.
De tijd na de decembermoorden, waarbij veel Hindostanen vermoord werden. Daarna begon een zeer onrustige tijd waarin de Surinamers een grote cultuurverandering hebben ondergaan.
Op deze zaterdag in Den Haag hebben we, na een korte introductie, een indrukwekkende rondleiding gehad. Bij ouderen kwamen vele herinneringen van vroeger naar boven (klederdracht, sieraden, keukengerei, woonkamer, vloerkleed, etc.). Bij de jongeren was het meer een kennismaking met de geschiedenis van de Surinaamse Hindostanen. De min of meer gedwongen reis die onze (voor)ouders van de toenmalige Brits Indië – het huidige India - naar Suriname en van Suriname naar Nederland hebben gemaakt.

Tot slot werd er heerlijk geluncht in het Siddiq Center, waar alweer kennis werd gemaakt met vrienden van heel vroeger.

Ramesh Jadoenandansing

See More